Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Từ trong OpenShot[1] , bạn có thể trực tiếp tải video lên YouTube[2] . Bạn cũng có thể tải video lên Vimeo[3] .

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 1:
Tải video lên

  1. 1
    Tải video lên YouTube.
  2. 2
    Tải video lên Vimeo. Để tải video lên Vimeo, xem: Tải video lên Vimeo
    Quảng cáo

Khuyến cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Truyền hình trực tiếp trên YouTubeTruyền hình trực tiếp trên YouTube
Dạy con đọc bằng hai thứ tiếngDạy con đọc bằng hai thứ tiếng
Tìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloudTìm nguyên tác âm nhạc/âm thanh trên SoundCloud
Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vnLiên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn
Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative CommonsTìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons
Cài đặt Calibre để quản lý sách điện tử eBookCài đặt Calibre để quản lý sách điện tử eBook
Đổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTubeĐổi giấy phép tiêu chuẩn của YouTube sang giấy phép CC BY cho video trên YouTube
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google ImagesTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images
Tìm video được cấp phép mở trên VimeoTìm video được cấp phép mở trên Vimeo
Tải bản nhạc về từ MUSOPENTải bản nhạc về từ MUSOPEN
Tìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOERTìm tài nguyên giáo dục được cấp phép mở trên VOER
Tạo tài khoản trên Free eBooks.netTạo tài khoản trên Free eBooks.net
Tìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun ProjectTìm hình ảnh biểu tượng được cấp phép mở bằng công cụ tìm kiếm của Noun Project
Học soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vnHọc soạn thảo video bằng OpenShot trên wikihow.vn
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: OER
Trang này đã được đọc 579 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo