Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Google là một trong những nguồn tốt nhất để tải sách trên mạng Internet, cho phép bạn chọn những gì muốn đọc từ nhiều nguồn và truy cập chúng trên máy tính của bạn hoặc trên trình đọc điện tử (E-reader). Việc tải về các cuốn sách của Google đối với bạn có thể có một chút phức tạp, đặc biệt nếu bạn muốn sử dụng chúng trên nhiều thiết bị khác. Bạn có thể tải về các sách như EPUB hoặc PDF, nhưng bạn có thể cần phải gỡ bỏ bảo vệ sao chụp sau khi tải về.

Các bước

Trước khi Bắt đầu

 1. 1
  Hiểu được có thể tải về những gì. Về cơ bản có 2 dạng Google Books: công cụ tìm kiếm và trình đọc trực tuyến Google Books, và cửa hàng Google Play Books. Có rất ít liên hệ giữa 2 dạng này, nhưng tất cả các sách được mua sẽ nằm trong thư viện của Google Play Books. Bất kể bạn đang sử dụng dịch vụ nào, bạn chỉ có thể tải về các sách bạn đã mua, hoặc các sách có sẵn miễn phí.
  • Bạn không thể tải về bất kỳ sách nào ở chế độ Xem trước (Preview). Xem trước cho phép bạn đọc các trang được chọn từ cuốn sách trước khi mua, thường là cách để đảm bảo việc chuyển đổi sang định dạng sách điện tử (eBook) là phù hợp. Nếu cuốn sách đó có các trang bị làm mờ đi, thì nghĩa là nó không thể tải về được.
  Quảng cáo
Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Tải về từ Thư viện Google Play Books

 1. 1
  Mở thư viện Google Play Books. Bạn có thể truy cập nó ở play.google.com/books. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng tài khoản Google nếu bạn chưa làm vậy.
 2. 2
  Tìm sách từ thư viện mà bạn muốn tải về. Bạn chỉ có thể tải về các sách bạn đã mua và các sách miễn phí đã được thêm vào thư viện của bạn từ Google Play Store, hoặc những sách bạn đã tự tải lên.
  • Bạn không thể tải về bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện của bạn nếu được ghi là “Bản mẫu” (Sample) trên ảnh bìa. Bản mẫu chỉ gồm một số trang của cuốn sách chứ không phải toàn bộ cuốn sách.
  • Không phải tất cả các sách được mua sẽ có khả năng tải về được, vì quyết định là tùy thuộc vào nhà xuất bản.
 3. 3
  Giữ trỏ chuột của bạn đi qua cuốn sách và nhấp vào nút thực đơn xuất hiện ở góc phải trên cùng của bìa. Nếu sách đã mở sẵn, bạn sẽ cần kích vào “Exit” (Thoát ra) để trở về thư viện của bạn trước.
 4. 4
  Chọn "Download PDF" hoặc "Download EPUB" (Tải về PDF hoặc tải về EPUB). Điều này cho phép bạn tải cuốn sách đó về máy tính theo định dạng mong muốn. Các sách đã mua sẽ được tải về ở định dạng ACSM dưới dạng DRM - Quản lý Các quyền Số hóa (Digital Rights Management).
  • PDF tương thích với hầu hết các thiết bị, nhưng sẽ không có bất kỳ tính năng điều hướng nào.
  • EPUB được thiết kế cho các trình đọc eBook, và cho phép bạn sử dụng các chức năng của trình đọc eBook cho cuốn sách đó.
 5. 5
  Loại bỏ DRM khỏi bản tải về của sách đã mua. Khi bạn tải về tệp PDF của cuốn sách bạn đã mua từ Google Play Books, nó được tải về ở định dạng ACSM. Đây thực chất chỉ là liên kết phải được mở trong chương trình Adobe Digital Editions.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Tải về từ Công cụ Tìm kiếm Google Books

 1. 1
  Mở cuốn sách bạn muốn tải về. Bạn có thể tải về bất kỳ cuốn sách nào có liên kết "Read" (Đọc) trong kết quả tìm kiếm chúng trên Google Books. Cuốn sách đó sẽ cần phải là miễn phí để có thể được tải về theo phương pháp này; nếu cuốn sách đó đã được mua, nó sẽ ở trong thư viện Google Play Books của bạn.
 2. 2
  Kích vào biểu tượng bánh răng ở góc phải trên cùng của trang.
 3. 3
  Chọn "Download PDF" hoặc "Download EPUB". Thao tác này sẽ cho phép bạn tải cuốn sách về máy tính theo định dạng mong muốn. Nếu bạn không thấy lựa chọn này, có nghĩa là cuốn sách cần phải được mua trước khi bạn có thể tải về.
  • PDF tương thích với hầu hết các thiết bị, nhưng sẽ không có bất kỳ tính năng điều hướng nào.
  • EPUB được thiết kế cho các trình đọc eBook, và cho phép bạn sử dụng các chức năng của trình đọc eBook cho cuốn sách đó.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Gỡ bỏ DRM khỏi Các sách đã mua

 1. 1
  Tải về và cài đặt Adobe Digital Editions. Cần có chương trình này để mở tệp ACSM ngay từ đầu để truy cập vào tệp PDF. Adobe Digital Editions là miễn phí và có sẵn trên adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html.
 2. 2
  Mở Adobe Digital Editions và tải cuốn eBook mà bạn đã tải về. Thao tác này sẽ tải cuốn eBook đó về máy tính của bạn.
  • Bạn có thể nhấp và rê tệp ACSM vào cửa số của Adobe Digital Editions để thêm nó vào.
  • Tích vào ô "I want to authorize my computer without an ID" (Tôi muốn ủy quyền cho máy tính của tôi mà không có ID) trong cửa sổ "Computer Authorization" (Ủy quyền máy tính) xuất hiện. Nhấp vào nút “Authorize” (Ủy quyền) để kích hoạt máy tính của bạn.
 3. 3
  Nhấp chuột phải vào cuốn sách trong thư viện của Adobe Digital Editions và chọn "Show in Explorer" (Hiển thị trong Explorer) hoặc “Show in Finder” (Hiển thị trong Finder). Một cửa sổ sẽ mở và hiển thị tệp eBook đã được tải về máy tính của bạn. Không đóng cửa sổ.
 4. 4
  Tải về và cài đặt Calibre. Đây là chương trình trình đọc eBook miễn phí cho phép bạn loại bỏ DRM với một plugin. Bạn có thể tải Calibre miễn phí trên calibre-ebook.com/download.
 5. 5
  Tải về plugin gỡ bỏ DRM. Làm theo các bước hướng dẫn cẩn thận, vì nếu thực hiện sai, có thể dẫn tới cài đặt phần mềm độc hại.
  • Truy cập datafilehost.com/d/4f680364 trong Firefox (do Chrome sẽ chặn lệnh tải về).
  • QUAN TRỌNG: Bỏ chọn ô "Use our download manager" (Sử dụng trình quản lý tải về của chúng tôi).
  • Nhấp vào nút Download (Tải về).
  • Mở tệp ZIP đã tải về, và sau đó mở thư mục "DeDRM_calibre_plugin".
  • Nhấp và kéo tệp ZIP "De_DRM_plugin" về màn hình chủ của bạn.
 6. 6
  Mở Calibre và kích vào nút ">>" ở góc phải trên cùng. Thao tác này sẽ mở các lựa chọn thực đơn bổ sung.
 7. 7
  Chọn "Preferences" (Tùy chọn). Trong phần "Advanced" (Nâng cao), chọn "Plugins".
 8. 8
  Chọn nút "Load plugin from file" (Tải plugin từ tệp) và chọn tệp ZIP "De_DRM_plugin" từ màn hình chủ. Khởi động lại Calibre để các thay đổi có hiệu lực.
 9. 9
  Quay về thực đơn Plugins. Mở rộng mục plugin “File types” (Các dạng tệp) và chọn "DeDRM".
 10. 10
  Kích vào "Customize plugin" (Tùy biến plugin) và chọn "Adobe Digital Edition eBooks".
 11. 11
  Nhấp vào nút "+" để tạo khóa mã hóa mới. Nhấp "Close" (Đóng), "OK", và sau đó là "Apply". Khởi động lại Calibre một lần nữa.
 12. 12
  Trở về cửa số mở Explorer hoặc Finder với tệp PDF mà Adobe Digital Reader đã tải về (Bước 3). Nhấp và kéo tệp PDF vào cửa số Calibre để thêm nó vào thư viện Calibre. DRM sẽ được gỡ bỏ khi sách được thêm vào thư viện.
  • Bất kỳ tệp ACSM mới nào bạn thêm vào thư viện Calibre bây giờ cũng sẽ được gỡ bỏ DRM.
 13. 13
  Nhấp chuột phải vào cuốn ebook mới trong thư viện Calibre và chọn "Open containing folder" (Mở thư mục chứa). Thao tác này sẽ mở một cửa sổ Explorer hoặc Finder với tệp ebook mới có DRM được gỡ bỏ. Bây giờ bạn có thể chuyển tệp này tới bất kỳ thiết bị tương thích nào của bạn. [1]
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Tải về Bản mẫu hoặc Xem trước từ Google Books Search

 1. 1
  Tải về và cài đặt Google Books Downloader (Trình cài đặt của Google Books). Đây là chương trình miễn phí, cho phép bạn vào URL cho tệp của Google Books và sau đó tải các trang sẵn có về máy tính của bạn.
  • Bạn có thể tải về Google Books Downloader từ googlebookdownloader.codeplex.com/releases/view/125464.
 2. 2
  Sao chép URL cho cuốn sách bạn muốn tải về. Hãy chọn kiểu xem trước trong trình tìm kiếm của Google Books và sao chép URL đó. Hãy nhớ là công cụ này sẽ chỉ tải về các trang mà bạn có thể xem trong trình đọc website của Google Books.
 3. 3
  Dán URL đó vào ô "Google Book URL" trong Google Book Downloader. Hãy chọn định dạng đầu ra nếu bạn không muốn PDF.
  • Bạn cũng có thể chọn nơi bạn muốn cuốn sách đó được lưu trữ. Mặc định, nó sẽ được lưu giữ trên màn hình chính của bạn.
 4. 4
  Nhấp vào "Start" để bắt đầu tải về cuốn sách. Có thể sẽ mất chút thời gian nếu có nhiều trang để tải.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Hãy cẩn trọng để tránh các tệp chứa phần mềm độc hại. Không tải về các tệp có vẻ không đáng tin cậy.
 • Đôi khi cuốn sách là không có sẵn trên eBooks.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 12.364 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 12.364 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo