Cách để Tải WhatsApp

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Với sự phổ biến lan rộng trên nền tảng di động, bạn có thể tải WhatsApp xuống thiết bị di động từ kho ứng dụng tương ứng! Sau đó, việc cài đặt WhatsApp sẽ dễ dàng như trở bàn tay.

Phương pháp 1 của 3:
Sử dụng iOS

 1. 1
  Nhấp vào ứng dụng "App Store".
 2. 2
  Nhấp Search (Tìm kiếm). Nút nằm phía dưới màn hình.
 3. 3
  Gõ "WhatsApp".
 4. 4
  Nhấp "whatsapp". Đây là kết quả đầu tiên trong trình đơn thả xuống.
 5. 5
  Nhấp vào GET (NHẬN). Nút nằm ở bên phải "WhatsApp Messenger."
 6. 6
  Nhấp INSTALL (CÀI ĐẶT).
 7. 7
  Nhập Apple ID và mật khẩu. Sau đó, quá trình tải về WhatsApp sẽ bắt đầu.
  • Quá trình tải về có thể bắt đầu mà không cần thông tin Apple ID.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Sử dụng Android

 1. 1
  Mở Google Play Store.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng kính lúp.
 3. 3
  Gõ "WhatsApp".
 4. 4
  Nhấp Go (Đi).
 5. 5
  Nhấp "WhatsApp Messenger".
 6. 6
  NhấpInstall. Nút nằm ở bên phải phía trên màn hình.[1]
 7. 7
  Nhấp Accept (Chấp thuận) nếu được yêu cầu. Sau đó, quá trình tải ứng dụng sẽ bắt đầu.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Sử dụng Windows Phone

 1. 1
  Mở ứng dụng "Marketplace".
 2. 2
  Nhấp Apps (Ứng dụng).
 3. 3
  Nhấp vào khung tìm kiếm. Khung nằm ở phía trên màn hình.[2]
 4. 4
  Nhấp vào "WhatsApp".
 5. 5
  Nhấp "WhatsApp". Kết quả xuất hiện dưới khung tìm kiếm khi bạn gõ vào.
 6. 6
  Nhấp Install. Bạn có thể tìm nút ở gần phía trên màn hình WhatsApp. Sau khi nhấp Install, WhatsApp sẽ bắt đầu tải về.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Sau khi tải về WhatsApp, bạn có thể cài đặt bằng số điện thoại và danh bạ của mình.

Cảnh báo

 • Bảo đảm rằng điện thoại có đủ bộ nhớ để hỗ trợ WhatsApp trước khi bạn tải ứng dụng.

Về bài wikiHow này

Đồng tác giả:
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.
Chuyên mục: WhatsApp
Trang này đã được đọc 712 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo