Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bất kể tập tin trình chiếu của bạn được lưu trên ổ cứng hay dịch vụ đám mây, bạn đều có thể dễ dàng tải nó lên SlideShare. Sau khi bạn đăng nhập vào Slideshare.net, hãy nhấp vào "Upload" (Tải lên), rồi chọn "Select files to upload" (Chọn tập tin tải lên) nếu tập tin được lưu trên máy tính hoặc "Upload files from the cloud" (Tải lên tập tin từ dịch vụ đám mây) nếu tập tin được lưu trên Google Docs, Box, Dropbox, Gmail hay OneDrive. Sau khi tải tập tin lên, bạn có thể chọn giữ tập tin ở chế độ riêng tư hoặc chia sẻ nó với cả thế giới.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Tải lên từ ổ cứng

 1. 1
  Mở SlideShare.net bằng trình duyệt web. Bạn cần sử dụng trình duyệt web để tải tập tin trình chiếu lên SlideShare, vì ứng dụng di động không hỗ trợ việc tải lên tập tin.[1]
 2. 2
  Nhấp vào “Login” (Đăng nhập) và đăng nhập vào SlideShare. Bạn sẽ thấy đường dẫn này ở phía trên góc phải trang web. Nhập thông tin đăng nhập vào các ô trống, hoặc nhấp vào “Login with LinkedIn” (Đăng nhập bằng LinkedIn) để đăng nhập bằng tài khoản LinkedIn.
  • Bạn cần tài khoản LinkedIn để sử dụng SlideShare. Nếu bạn không có tài khoản LinkedIn, hãy tạo ngay bây giờ.
 3. 3
  Nhấp vào nút “Upload” (Tải lên) màu cam. Bạn sẽ thấy nút này ở phía trên góc phải trang.
 4. 4
  Nhấp vào “Select files to upload” (Chọn tập tin tải lên). Cửa sổ chọn tập tin liền xuất hiện.
 5. 5
  Nhấp đúp vào tập tin mà bạn muốn tải lên. Sau khi quá trình tải lên hoàn tất, bạn sẽ thấy ảnh thu nhỏ của tập tin.[2]
  • Các định dạng trình chiếu được SlideShare hỗ trợ là: .pdf, .ppt, .pps, .pptx, .ppsx, .potx, .odp.
  • Tập tin trình chiếu có dung lượng tối đa 300MB.
 6. 6
  Nhập tên của tập tin trình chiếu vào trường “Title” (Tiêu đề). Theo mặc định, dòng chữ đầu tiên trong tập tin trình chiếu sẽ hiển thị tại ô này. Nếu bạn không muốn giữ tiêu đề đó, hãy xóa nội dung đang hiển thị và nhập thông tin mới.
 7. 7
  Chọn thiết lập Privacy (Riêng tư). Nhấp vào khung lựa chọn Privacy để lựa chọn thiết lập.
  • Public (Công khai): Bất kỳ ai tìm kiếm trên trang SlideShare đều có thể tìm thấy và xem được phần trình chiếu của bạn.
  • Private – Anyone with Link (Riêng tư - Bất kỳ ai có đường dẫn): Người khác không thể tìm thấy phần trình chiếu của bạn bằng cách tìm kiếm trên SlideShare, nhưng họ có thể xem nếu được bạn chia sẻ đường dẫn URL của phần trình chiếu.
  • Private – Only Me (Riêng tư - Chỉ mình tôi): Bạn là người duy nhất có thể xem phần trình chiếu, và bạn phải đăng nhập vào SlideShare.
 8. 8
  Chọn thể loại. Nhấp vào khung lựa chọn “Category” (Thể loại) để chọn thể loại phù hợp với phần trình chiếu của bạn.
 9. 9
  Nhập mô tả vào trường “Description” (Mô tả). Nội dung được nhập vào ô này sẽ tùy thuộc vào việc bạn muốn làm gì với phần trình chiếu.
  • Nếu bạn công khai phần trình chiếu và muốn người khác tìm được nó, hãy nhập điều gì đó giúp người khác phần nào biết được nội dung chính.
  • Nếu phần trình chiếu được giữ ở chế độ riêng tư, bạn chỉ cần nhập nội dung giúp bạn dễ nhận biết.
 10. 10
  Thêm một số thẻ vào ô Tags (Thẻ). Nếu bạn muốn người khác bắt gặp phần trình chiếu của bạn khi tìm kiếm trên web (hoặc trên SlideShare), hãy nhập từ khóa (hay còn gọi là “tag”) liên quan đến phần trình chiếu của bạn. Mỗi thẻ phải cách nhau bằng một dấu phẩy (,).[3]
  • Ví dụ, nếu phần trình chiếu của bạn có nội dung dạy trẻ mẫu giáo đọc sách, bạn sẽ thêm các thẻ: children (trẻ em), literacy (học chữ), reading (đọc), education (giáo dục).
  • Bạn sẽ nhận thấy thanh “Discoverability Score” (Khả năng tìm thấy) màu xanh lá dài hơn khi bạn thêm thẻ. Thanh càng dài thì người khác sẽ càng dễ dàng tìm thấy phần trình chiếu của bạn. Nếu phần trình chiếu được công khai, bạn cần làm cho thanh được lấp đầy màu xanh lá.
 11. 11
  Nhấp vào “Publish” (Xuất) để lưu phần trình chiếu. Sau khi lưu, phần trình chiếu sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn có thể xem phần trình chiếu bằng cách sử dụng các mũi tên bên dưới các slide.
  • Nếu muốn thay đổi thẻ, tiêu đề, phần mô tả hoặc thể loại, bạn sẽ nhấp vào nút “Edit” (Chỉnh sửa) bên dưới phần xem trước.
  • Nhấp vào “Privacy Setting” (Thiết lập riêng tư) để thay đổi mức độ bảo mật của phần trình chiếu.
 12. 12
  Xem phần trình chiếu từ bất kỳ đâu. Bây giờ phần trình chiếu của bạn đã được tải lên SlideShare và có thể truy cập từ khắp mọi nơi. Sau khi bạn đăng nhập vào SlideShare, hãy thực hiện các thao tác sau:
  • Di chuyển con trỏ đến ảnh đại diện ở phía trên góc phải trang.
  • Nhấp vào “My Uploads” (Tập tin đã tải lên) trong trình đơn.
  • Chọn phần trình chiếu của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Tải lên từ dịch vụ đám mây

 1. 1
  Mở SlideShare.net bằng trình duyệt. Nếu phần trình chiếu của bạn được lưu vào Dropbox, OneDrive, Box, Google Drive, hoặc được gửi kèm theo email trong tài khoản Gmail của bạn, bạn có thể sao chép nó vào SlideShare mà không cần tải về máy tính.[4] Bạn cần thực hiện việc này trên trình duyệt, vì ứng dụng di động không hỗ trợ việc tải lên tập tin.[5]
 2. 2
  Nhấp vào “Login” (Đăng nhập) và đăng nhập vào SlideShare. Bạn sẽ thấy đường dẫn này ở phía trên góc phải trang web. Nhập thông tin đăng nhập vào các ô trống, hoặc nhấp vào “Login with LinkedIn” (Đăng nhập bằng LinkedIn) để đăng nhập bằng tài khoản LinkedIn.
  • Bạn cần tài khoản LinkedIn để sử dụng SlideShare. Nếu bạn không có tài khoản LinkedIn, hãy tạo ngay bây giờ.
 3. 3
  Nhấp vào nút “Upload” (Tải lên) màu cam. Đây là nút hiển thị ở phía trên góc phải trang web. Bạn sẽ được chuyển đến màn hình “Upload a file” (Tải lên tập tin).
 4. 4
  Nhấp vào đường dẫn “Or upload files from the cloud” (Hoặc tải lên tập tin từ dịch vụ đám mây). Đường dẫn này hiển thị bên dưới ô “Upload a file”, ngay phía trên dòng biểu tượng của các dịch vụ đám mây khác.[6]
 5. 5
  Chọn dịch vụ đám mây trong thanh công cụ bên trái. Bên cạnh dịch vụ đám mây Dropbox, Box, Google Drive và OneDrive, bạn cũng sẽ thấy lựa chọn Gmail và “Link (URL)” (Đường dẫn). Khi nhấp vào tên của một dịch vụ, bạn sẽ thấy nút “Connect to [service]” (Kết nối với [dịch vụ]).
  • Nếu phần trình chiếu của bạn được gửi kèm theo email trong tài khoản Gmail, bạn sẽ chọn “Gmail”. Email chứa tập tin đính kèm phải có trong hộp thư đến của bạn.
  • Nếu phần trình chiếu được tải lên một nơi khác (chẳng hạn như trang web cá nhân của bạn) và có thể truy cập bằng đường dẫn URL, hãy chọn “Link (URL)”. Nếu chọn lựa chọn này, bạn sẽ không thấy nút nào cả - thay vào đó là trường đường dẫn URL.
 6. 6
  Nhấp vào “Connect to [service]” và đăng nhập vào tài khoản của bạn. SlideShare liền đưa bạn bạn đến màn hình đăng nhập dịch vụ. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ trở về SlideShare với danh sách các tập tin của mình.
  • Tùy thuộc vào từng dịch vụ mà bạn cũng được yêu cầu cho SlideShare quyền truy cập các tập tin.
  • Nếu bạn thêm đường dẫn URL, hãy nhập đường dẫn URL vào ô trống và nhấp vào “Search” (Tìm kiếm). Biểu tượng của phần trình chiếu sẽ hiển thị trong cửa sổ.
 7. 7
  Chọn phần trình chiếu mà bạn muốn tải lên. Nếu tập tin không có trong thư mục chính của tài khoản đám mây, bạn cần mở các thư mục khác để tìm tập tin. Tất cả phần trình chiếu đã được tải lên SlideShare phải đáp ứng yêu cầu sau:[7]
  • Các định dạng trình chiếu được SlideShare hỗ trợ là: .pdf, .ppt, .pps, .pptx, .ppsx, .potx, .odp.
  • Tập tin trình chiếu có dung lượng tối đa 300MB.
 8. 8
  Nhấp vào nút “Select one file” (Chọn một tập tin). Đó là nút màu xanh dương ở bên dưới góc phải cửa sổ hiện tại.
 9. 9
  Nhấp vào “Upload” (Tải lên). Tập tin được tải lên SlideShare ngay bây giờ. Khi quá trình tải lên hoàn tất, bạn sẽ thấy ảnh thu nhỏ của phần trình chiếu ở bên phải màn hình cùng với bảng thông tin gần như trống để bạn điền thêm.
 10. 10
  Nhập tên của tập tin trình chiếu vào trường “Title” (Tiêu đề). Theo mặc định, dòng chữ đầu tiên trong tập tin trình chiếu sẽ hiển thị tại ô này. Nếu bạn không muốn giữ tiêu đề đó, hãy xóa nội dung đang hiển thị và nhập thông tin mới.
 11. 11
  Chọn thiết lập Privacy (Riêng tư). Nhấp vào khung lựa chọn Privacy để lựa chọn thiết lập.
  • Public (Công khai): Bất kỳ ai tìm kiếm trên trang SlideShare đều có thể tìm thấy và xem được phần trình chiếu của bạn.
  • Private – Anyone with Link (Riêng tư - Bất kỳ ai có đường dẫn): Người khác không thể tìm thấy phần trình chiếu của bạn bằng cách tìm kiếm trên SlideShare, nhưng họ có thể xem nếu được bạn chia sẻ đường dẫn URL của phần trình chiếu.
  • Private – Only Me (Riêng tư - Chỉ mình tôi): Bạn là người duy nhất có thể xem phần trình chiếu, và bạn phải đăng nhập vào SlideShare.
 12. 12
  Chọn thể loại. Nhấp vào khung lựa chọn “Category” (Thể loại) để chọn thể loại phù hợp với phần trình chiếu của bạn.
 13. 13
  Nhập mô tả cho phần trình chiếu. Nội dung được nhập vào trường Description (Mô tả) sẽ tùy thuộc vào việc bạn muốn làm gì với phần trình chiếu.
  • Nếu bạn công khai phần trình chiếu và muốn người khác tìm được nó, hãy nhập điều gì đó giúp người khác phần nào biết được nội dung chính.
  • Nếu phần trình chiếu được giữ ở chế độ riêng tư, bạn chỉ cần nhập nội dung giúp bạn dễ nhận biết.
 14. 14
  Thêm thẻ vào ô Tags (Thẻ). Nếu bạn muốn người khác vô tình tìm thấy phần trình chiếu của mình, hãy nhập từ khóa (hay còn gọi là “tag”) liên quan đến phần trình chiếu, và mỗi thẻ phải cách nhau bằng một dấu phẩy (,).[8]
  • Ví dụ, nếu phần trình chiếu của bạn có nội dung dạy trẻ mẫu giáo đọc sách, bạn sẽ thêm các thẻ: children (trẻ em), literacy (học chữ), reading (đọc), education (giáo dục).
  • Bạn sẽ nhận thấy thanh “Discoverability Score” (Khả năng tìm thấy) màu xanh lá dài hơn khi bạn thêm thẻ hữu ích. Điều đó có nghĩa là người khác sẽ dễ dàng tìm phần trình chiếu của bạn. Nếu phần trình chiếu được công khai, bạn cần làm cho thanh này dài hết mức có thể.
 15. 15
  Nhấp vào “Publish” (Xuất) để lưu phần trình chiếu. Sau thao tác này, bạn sẽ thấy phần xem trước của phần trình chiếu hiển thị trên màn hình. Bạn có thể xem phần trình chiếu bằng cách sử dụng các mũi tên điều khiển bên dưới phần trình chiếu.
  • Nếu muốn thay đổi thẻ, tiêu đề, phần mô tả hoặc thể loại, bạn sẽ nhấp vào nút “Edit” (Chỉnh sửa) bên dưới phần xem trước.
  • Nhấp vào “Privacy Setting” (Thiết lập riêng tư) để thay đổi chế độ riêng tư của phần trình chiếu.
 16. 16
  Xem phần trình chiếu. Thực hiện các bước sau nếu sau này bạn muốn xem phần trình chiếu hoặc chỉnh sửa phần mô tả:
  • Đăng nhập vào SlideShare.
  • Di chuyển con trỏ đến ảnh đại diện ở phía trên góc phải trang.
  • Nhấp vào “My Uploads” (Tập tin đã tải lên).
  • Nhấp vào tên hoặc ảnh thu nhỏ của phần trình chiếu để xem.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nhấp vào nút “Share” (Chia sẻ) bên dưới phần xem trước của phần trình chiếu để chia sẻ qua email, mạng xã hội hoặc bằng đường dẫn URL.
 • Nếu phần trình chiếu của bạn trên SlideShare trông khác với khi xem trên máy tính, có lẽ quá trình chuyển đổi đã xảy ra sự cố. Hãy thử chuyển đổi phần trình chiếu thành tập tin PDF và tải lên lại.

Bài viết wikiHow có liên quan

Đánh giá ý nghĩa thống kêĐánh giá ý nghĩa thống kê
Tính điện áp của một điện trởTính điện áp của một điện trở
Trở thành nhà khoa họcTrở thành nhà khoa học
Đo Chiều cao của CâyĐo Chiều cao của Cây
Làm sạch axit chảy ra từ pinLàm sạch axit chảy ra từ pin
Tính lực nổiTính lực nổi
Tạo nam châm điện
Trở thành bậc thầy máy tínhTrở thành bậc thầy máy tính
Làm Nước Phát sángLàm Nước Phát sáng
Tự chế đèn pin tại nhàTự chế đèn pin tại nhà
Chế tạo Pha lê
Làm mạch điện đơn giảnLàm mạch điện đơn giản
Phát triển phần mềmPhát triển phần mềm
Kiểm tra xe cũ trước khi muaKiểm tra xe cũ trước khi mua
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nicole Levine, MFA
Cùng viết bởi:
Tác giả & Biên tập viên viết về công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Nicole Levine, MFA. Nicole Levine là một tác giả và biên tập viên của wikiHow chuyên viết về công nghệ. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển tài liệu kỹ thuật và quản lý các nhóm hỗ trợ tại các công ty lớn về phần mềm và dịch vụ lưu trữ trang web. Nicole cũng có bằng MFA về viết sáng tạo của Đại học Bang Portland và dạy sáng tác tác phẩm, viết tiểu thuyết và viết tạp chí tại nhiều tổ chức khác nhau. Bài viết này đã được xem 6.521 lần.
Trang này đã được đọc 6.521 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo