Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tải ảnh (upload) từ máy tính hoặc điện thoại lên các trang web chia sẻ ảnh và mạng xã hội phổ biến. Trong đó bao gồm dịch vụ chia sẻ ảnh Flickr và Imgur, dịch vụ mạng xã hội Facebook và Instagram, dịch vụ lưu trữ đám mây Google Drive và iCloud.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 7:
Sử dụng trang web và ứng dụng

 1. 1
  Mở trang web hoặc ứng dụng bạn muốn sử dụng. Để tải ảnh lên mạng Internet, đầu tiên bạn phải mở trang web hoặc ứng dụng hỗ trợ cho tính năng tải ảnh lên. Các trang web lưu trữ ảnh, mạng xã hội và lưu trữ đám mây đều hỗ trợ cho tính năng này.
  • Nếu bạn cần đăng nhập vào tài khoản để đăng, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập trước khi tiếp tục.
  • Nếu bạn chưa từng sử dụng dịch vụ, bạn có thể sẽ cần tạo tài khoản trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Tìm kiếm phần "Upload" (Tải lên). Phần này sẽ nằm ở vị trí khác nhau, nhưng hầu hết trang web/ứng dụng sẽ cho phép bạn tải lên từ trang chủ.
 3. 3
  Nhấp hoặc chạm vào nút "Upload". Nút tải lên có thể là Upload Photo (Tải ảnh lên), nhưng thường thì bạn sẽ cần lựa chọn biểu tượng camera hoặc biểu tượng mũi tên hướng lên trên ở đâu đó trong phần "Upload".
  • Ví dụ: Trên Facebook, bạn sẽ cần lựa chọn ô trạng thái rồi lựa chọn Photo/Video (Ảnh/Video) ở phía dưới ô đó.
 4. 4
  Lựa chọn ảnh để tải lên. Trên máy tính, thường thì bạn sẽ cần nhấp vào phần Pictures hoặc Photos của cửa sổ xuất hiện, nhấp vào ảnh bạn muốn tải lên và nhấp Open.
  • Trên hầu hết điện thoại và máy tính bảng, việc chạm vào tùy chọn "Upload Photo" sẽ trực tiếp mở Camera Roll (thư mục lưu trữ ảnh). Sau đó, bạn có thể chạm vào ảnh rồi chạm Upload (hoặc nút nào đó tương tự).
 5. 5
  Đăng ảnh. Nhấp vào tùy chọn hoặc nút "Post" (Đăng). Đôi khi, nút này là Upload, hoặc ở các trang web/ứng dụng khác có thể là mũi tên chỉ lên trên trang.
  • Nhiều trang web và ứng dụng còn có tùy chọn chỉnh sửa ảnh hoặc thêm chú thích trước khi tải lên.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 7:
Sử dụng Flickr

 1. 1
  Mở Flickr. Chạm vào biểu tượng Flickr để mở ứng dụng (trên di động), hoặc truy cập https://www.flickr.com/ trong trình duyệt (trên máy tính để bàn).
  • Nếu chưa đăng nhập vào Flickr, bạn sẽ cần lựa chọn Log In (Đăng nhập), sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu Flickr.
 2. 2
  Lựa chọn nút "Upload" (Tải lên). Trên máy tính để bàn, bạn cần nhấp vào mũi tên hướng lên trên ở góc trên bên phải của trang và nhấp vào Choose photos and videos to upload (Chọn ảnh và video để tải lên).
  • Trên di động, bạn cần chạm vào biểu tượng camera ở phía dưới cùng màn hình, sau đó chạm vào nhiều ô ở góc dưới bên trái màn hình.
 3. 3
  Lựa chọn ảnh. Nhấp hoặc chạm vào ảnh bạn muốn tải lên Flickr.
  • Nếu muốn tải lên nhiều ảnh cùng lúc trên máy tính để bàn, bạn cần giữ Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) và nhấp vào từng bức ảnh bạn muốn tải lên.
  • Để tải lên nhiều ảnh cùng lúc trên di động, hãy chạm vào từng ảnh bạn muốn tải lên.
 4. 4
  Xác nhận sự lựa chọn của bạn. Nhấp vào Open (trên máy tính để bàn) hoặc chạm vào Next hai lần (trên di động).
 5. 5
  Tải lên một hoặc nhiều bức ảnh. Nhấp vào Upload 1 Photo (hoặc Upload # Photos) ở góc trên bên phải của trang rồi nhấp vào Upload khi có thông báo (trên máy tính để bàn), hoặc chạm vào Post ở góc trên bên phải màn hình (trên di động). Một hoặc nhiều bức ảnh bạn đã lựa chọn sẽ được tải lên Flickr.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 7:
Sử dụng Imgur

 1. 1
  Mở Imgur. Chạm vào biểu tượng ứng dụng Imgur (trên di động), hoặc truy cập https://www.imgur.com/ trong trình duyệt (trên máy tính để bàn).
  • Nếu chưa đăng nhập vào Imgur, bạn sẽ cần lựa chọn Sign in, sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu Imgur. Trên di động, bạn sẽ cần chạm vào biểu tượng hồ sơ của mình rồi chạm vào Sign in or Sign up.
 2. 2
  Lựa chọn nút "Upload". Nhấp vào New post ở phía trên cùng trang rồi nhấp vào Browse (trên máy tính để bàn), hoặc chạm vào biểu tượng camera ở phía dưới cùng màn hình (trên di động).
 3. 3
  Lựa chọn ảnh. Nhấp hoặc chạm vào ảnh bạn muốn tải lên.
  • Trên di động, có thể bạn sẽ cần chạm vào Allow access to photos hoặc nút gì đó tương tự ở phía dưới cùng màn hình trước khi lựa chọn ảnh.
 4. 4
  Xác nhận sự lựa chọn của bạn. Nhấp vào Open (trên máy tính) hoặc chạm vào Next (trên di động).
 5. 5
  Nhập tiêu đề. Imgur yêu cầu mỗi bài đăng phải có tiêu đề, vì thế hãy nhấp vào trường "Give your post a title" (trên máy tính để bàn) hoặc chạm vào trường "Post Title" (trên di động), sau đó gõ tiêu đề bạn muốn sử dụng cho ảnh của bạn.
 6. 6
  Tải ảnh lên. Nhấp vào Share to community (trên máy tính để bàn) hoặc chạm vào Post ở góc trên bên phải của trang hoặc màn hình. Bức ảnh sẽ được tải lên Imgur.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 7:
Sử dụng Facebook

 1. 1
  Mở Facebook. Chạm vào biểu tượng ứng dụng Facebook (trên di động) hoặc truy cập https://www.facebook.com/ trong trình duyệt (trên máy tính để bàn).
  • Nếu chưa đăng nhập Facebook, bạn sẽ cần nhập địa chỉ email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Tìm ô trạng thái. Ô này nằm ở gần phía trên cùng màn hình hoặc trang Facebook.
  • Trên Android, bạn cần chạm vào ô trạng thái trước khi tiếp tục.
 3. 3
  Lựa chọn nút "Photo". Nhấp vào Photo/Video (Ảnh/Video) phía dưới ô trạng thái (trên máy tính để bàn), hoặc chạm vào Photo hoặc Photo/Video phía dưới ô trạng thái (trên di động).
 4. 4
  Lựa chọn ảnh. Nhấp hoặc chạm vào ảnh bạn muốn tải lên Facebook.
  • Nếu muốn tải lên nhiều ảnh cùng lúc trên máy tính để bàn, bạn cần giữ Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) và nhấp vào từng bức ảnh bạn muốn tải lên.
  • Để tải lên nhiều ảnh cùng lúc trên di động, hãy chạm vào từng ảnh bạn muốn tải lên.
 5. 5
  Xác nhận sự lựa chọn của bạn. Nhấp vào Open (trên máy tính để bàn) hoặc chạm vào Done (trên di động).
 6. 6
  Đăng ảnh. Nhấp hoặc chạm vào Post trong cửa sổ trạng thái để tải một hoặc nhiều ảnh lên Facebook.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 7:
Sử dụng Instagram

 1. 1
  Mở Instagram. Chạm vào biểu tượng ứng dụng Instagram để thực hiện điều này. Bạn sẽ cần tải lên bất cứ ảnh nào bạn muốn sử dụng qua ứng dụng Instagram.
  • Nếu chưa đăng nhập Instagram, bạn sẽ cần nhập địa chỉ email (hoặc tên người dùng, hoặc số điện thoại) và mật khẩu của tài khoản Instagram trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Chạm vào . Nút này nằm ở phía dưới cùng màn hình. Đây là bước mở ra danh sách ảnh trên máy tính bảng hoặc điện thoại.
 3. 3
  Lựa chọn ảnh. Chạm vào ảnh bạn muốn tải lên.
 4. 4
  Chạm Next (Tiếp). Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 5. 5
  Lựa chọn bộ lọc. Chạm vào bộ lọc bạn muốn áp dụng cho ảnh của bạn.
  • Bạn có thể bỏ qua bước này nếu muốn.
 6. 6
  Chạm vào Next (Tiếp).
 7. 7
  Thêm chú thích (caption). Chạm vào hộp văn bản ở phía trên cùng màn hình, sau đó gõ chú thích bạn muốn sử dụng cho ảnh của bạn.
 8. 8
  Chạm Share (Chia sẻ). Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Bước này sẽ đăng ảnh lên trang Instagram.
  Quảng cáo

Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 7:
Sử dụng Google Drive

 1. 1
  Mở Google Drive. Chạm vào biểu tượng ứng dụng Google Drive (trên di động) hoặc truy cập https://drive.google.com/ trong trình duyệt (trên máy tính để bàn).
  • Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Drive, bạn cần nhấp vào SIGN IN (Đăng nhập), sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu.
 2. 2
  Lựa chọn nút "Upload". Nhấp vào New ở góc trên bên trái cửa sổ (trên máy tính để bàn), hoặc chạm vào ở góc dưới bên phải màn hình (trên di động).
 3. 3
  Lựa chọn nút "Photos". Nhấp vào File Upload (trên máy tính để bàn) hoặc chạm vào Upload (Tải lên) rồi chạm vào Photos and Videos (trên di động).
  • Trên Android, bạn cần chạm vào Images (Hình ảnh) thay vì Photos and Videos.
 4. 4
  Lựa chọn ảnh. Nhấp hoặc chạm vào ảnh bạn muốn tải lên Google Drive.
  • Trên di động, đầu tiên bạn cần chạm vào nơi lưu trữ ảnh (chẳng hạn như Camera Roll) bạn muốn mở.
  • Nếu muốn tải lên nhiều ảnh cùng lúc trên máy tính để bàn, bạn cần giữ Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) và nhấp vào từng bức ảnh bạn muốn tải lên.
  • Để tải lên nhiều ảnh cùng lúc trên di động, hãy chạm vào từng ảnh bạn muốn tải lên (hoặc chạm vào và giữ ảnh trên Android).
 5. 5
  Xác nhận sự lựa chọn của bạn. Nhấp vào Open (trên máy tính để bàn) hoặc chạm vào UPLOAD (trên di động) để tải ảnh lên Google Drive.
  • Trên Android, nếu bạn chạm vào ảnh thì sẽ ngay lập tức tải nó lên Google Drive.
  Quảng cáo

Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 7:
Sử dụng iCloud

 1. 1
  Mở trang web iCloud. Truy cập https://www.icloud.com/ bằng trình duyệt. Bạn không thể tải tập tin lên iCloud từ ứng dụng iPad hoặc iPhone.
  • Nếu chưa đăng nhập vào iCloud, bạn cần nhập địa chỉ email ID Apple và mật khẩu, sau đó nhấp vào trước khi tiếp tục.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào nút "Upload" (Tải lên). Nút này là biểu tượng đám mây có mũi tên hướng lên trên gần phía trên cùng cửa sổ.
 4. 4
  Lựa chọn ảnh. Nhấp vào ảnh bạn muốn tải lên.
  • Nếu muốn tải lên nhiều ảnh cùng lúc, bạn cần giữ phím Ctrl (trên Windows) hoặc Command (trên Mac) và nhấp vào từng bức ảnh bạn muốn tải lên.
 5. 5
  Nhấp vào Open (Mở). Nút này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ. Sau khi nhấp sẽ ngay lập tức có thông báo tải ảnh lên thư mục iCloud Drive.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Một số trang phổ biến khác để tải ảnh lên là Tumblr và Twitter (mạng xã hội) cũng như Dropbox và OneDrive (lưu trữ đám mây).
 • Bạn có thể tải nhiều ảnh lên hầu hết mọi dịch vụ email (chẳng hạn như Gmail).

Cảnh báo

 • Hầu hết trang web lưu trữ tập tin đều có giới hạn tải lên. Ví dụ: Trong khi Flickr cho phép tải lên một terabyte (1024 gigabyte), Google Drive chỉ cho phép 25 gigabyte.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Chặn và bỏ chặn người dùng trên InstagramChặn và bỏ chặn người dùng trên Instagram
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Hủy tư cách thành viên Amazon PrimeHủy tư cách thành viên Amazon Prime
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Tắt tính năng kiểm soát của phụ huynhTắt tính năng kiểm soát của phụ huynh
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 4.184 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 4.184 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo