Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Khi chơi game Little Alchemy, bạn sẽ có 4 yếu tố cơ bản mà bạn sẽ sử dụng để chế tạo đủ các loại vật phẩm. Sau đó, bạn có thể kết hợp các vật phẩm đó thành các vật phẩm phức tạp và hiếm hơn. Bài viết này của wikiHow sẽ cung cấp cho bạn công thức để tạo ra những thứ tuyệt vời trong Little Alchemy như cỏ, thành phố, nhà, và đá thủy tinh núi lửa.

 1. 1
  Kéo các yếu tố cơ bản lên màn hình. Khi bắt đầu chơi game, bạn có 4 yếu tố cơ bản là đất, khí, lửa và nước. Bạn hãy kéo những yếu tố này từ thanh bên phải lên màn hình để chơi.
 2. 2
  Kết hợp các yếu tố cơ bản. Để kết hợp các yếu tố với nhau, bạn chỉ cần nhấp vào và kéo chúng từ thanh bên phải thả lên trên một vật ở màn hình. Khi bạn tạo một vật mới, nó sẽ xuất hiện ở thanh bên phải để sẵn sàng kết hợp với các vật khác. Các vật phẩm sau đây có thể được tạo thành từ 4 yếu tố cơ bản:
  • Dung nham: Kết hợp đất và nước
  • Năng lượng: Kết hợp khí và lửa
  • Hơi nước: Kết hợp lửa và nước
  • Bụi: Kết hợp đất và khí
  • Bùn: Kết hợp đất và nước
  • Mưa: Kết hợp khí và nước
  • Biển: Kết hợp 2 nước
  • Áp suất: Kết hợp 2 khí hoặc 2 đất
 3. 3
  Kết hợp các nguyên tố cơ bản với các vật phẩm thứ cấp. Sau đây là một số vật phẩm mà bạn có thể chế tạo bằng một số vật phẩm thứ cấp với 4 nguyên tố cơ bản.
  • Vườn: Kết hợp cây với cây
  • Gạch: Kết hợp lửa với bùn
  • Đá thủy tinh núi lửa: Kết hợp nước với dung nham
  • Núi lửa: Kết hợp dung nham với đất
  • Thuốc súng: Kết hợp bụi với lửa
  • Hơi nước: Kết hợp năng lượng với nước
  • Cây: Kết hợp đất với mưa
  • Mạch nước phun: Kết hợp đất với hơi nước
  • Đá: Kết hợp dung nham với nước
  • Động đất: Kết hợp đất với năng lượng
  • Cỏ: Kết hợp cây với đất
  • Sương: Kết hợp cỏ với nước
  • Cát: Kết hợp đá với khí
  • Thủy tinh: Kết hợp cát với lửa
  • Ao hồ: Kết hợp vườn với nước
  • Mây: Kết hợp hơi nước với khí
  • Bầu trời: Kết hợp mây với khí
  • Mặt trời: Kết hợp bầu trời với lửa
  • Mặt trăng: Kết hợp bầu trời với đá
  • Núi: Kết hợp đất với động đất
  • Vụ nổ: Kết hợp thuốc súng với lửa
 4. 4
  Kết hợp 2 vật phẩm cùng loại. Sau khi chế tạo đủ các vật phẩm, bạn có thể bắt đầu kết hợp 2 vật phẩm giống nhau để tạo thành các vật phẩm phức tạp hơn. Các vật phẩm sau có thể được chế tạo từ 2 vật phẩm giống nhau:
  • Lũ lụt: Kết hợp 2 mưa
  • Tường: Kết hợp 2 gạch
  • Nhà: Kết hợp 2 tường
  • Làng: Kết hợp 2 nhà
  • Thành phố: Kết hợp 2 làng
  • Rặng núi: Kết hợp 2 núi
  • Đại dương: Kết hợp 2 biển
 5. 5
  Kết hợp 2 vật phẩm thứ cấp để tạo thêm các vật phẩm khác. Sau đây là một số vật phẩm bạn có thể chế tạo bằng cách kết hợp các vật phẩm thứ cấp được tạo thành từ 4 nguyên tố cơ bản:
  • Đầm lầy: Kết hợp cây với bùn
  • Đồng hồ cát: Kết hợp cát với thủy tinh
  • Thời gian: Kết hợp cát với thủy tinh
  • Vụ phun trào: Kết hợp núi lửa với năng lượng
  • Tro: Kết hợp núi lửa với năng lượng
  • Bom nguyên tử: Kết hợp năng lượng với vụ nổ
  • Nhật thực: Kết hợp mặt trời và mặt trăng
 6. 6
  Tiếp tục kết hợp các vật phẩm. Có đến hơn 500 sự kết hợp trong trò chơi này. Không phải tất cả các vật phẩm đều có thể kết hợp được, nhưng bạn cứ tiếp tục thử xem có thể chế tạo được gì. Cuối cùng bạn có thể tìm ra cách tạo nên các con vật, con người, thậm chí cả người ngoài hành tinh.[1]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Thử kết hợp mọi vật phẩm với một thứ, nghĩa là bạn nên đặt nhiều vật cùng loại lên trang rồi kết hợp mọi thứ bạn có với vật đó.

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 9.748 lần.
Chuyên mục: Trò chơi điện tử
Trang này đã được đọc 9.748 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo