Cách để Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt

Sử dụng Windows Command Prompt (Môi trường dòng lệnh trên Windows) là một cách hay để hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả. Đây là một công cụ mạnh mẽ nhưng thường bị bỏ qua khi sử dụng máy tính. Command prompt là một môi trường không dùng chuột, khá lý tưởng với những người thích làm việc với bàn phím. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ dần quen và tự tin dùng Command Prompt để hoàn thành những việc cơ bản.

Các bước

 1. 1
  Mở Windows Command Prompt. Nhấp vào màn hình khởi động của máy tính rồi đi đến ô tìm kiếm. Gõ command prompt hoặc cmd. Nhấp đúp vào Command Prompt từ danh sách kết quả để mở. Dấu nhắc lệnh trông như sau: C:\users\Username>.
 2. 2
  Tạo thư mục mới. Dùng lệnh mkdir để tạo một thư mục mới. Lệnh này gồm mkdir -> tên thư mục. Trong ví dụ trên, một thư mục mới là wikihow đã được tạo bằng cách nhập: mkdir wikihow.
 3. 3
  Thay đổi thư mục làm việc hiện hành. Để vào thư mục vừa tạo, dùng lệnh cd hay chính là lệnh đổi thư mục. Lệnh sẽ là cd -> tên thư mục. Trong ví dụ, chúng ta gõ cd wikihow. Bây giờ dấu nhắc lệnh sẽ là: C:\users\Brian\wikihow> như hình.
 4. 4
  Kiểm tra nội dung thư mục. Để kiểm tra nội dung của thư mục hiện hành, dùng lệnh dir. Chỉ cần gõ dir rồi nhấn enter, danh sách nội dung thư mục sẽ hiện ra như hình. Trong ví dụ, thư mục wikihow hiện đang trống.
 5. 5
  Xóa màn hình. Để xóa màn hình, dùng lệnh cls. Chỉ cần gõ cls rồi nhấn enter, toàn bộ nội dung trên màn hình sẽ mất đi. Trên màn hình chỉ còn lại dấu nhắc lệnh.
 6. 6
  Tạo tập tin mới. Để tạo tập tin mới, dùng lệnh NUL >. Gõ: NUL> tên tập tin rồi nhấn enter để tạo một tập tin trống. Trong ví dụ trên, chúng ta gõ NUL> newfile.
 7. 7
  Thêm tập tin khác. Bây giờ, lặp lại bước 5 để tạo một tập tin thứ hai. Ta gọi đó là newFile1. Lệnh mới sẽ là: NUL> newFile1.
 8. 8
  Kiểm tra nội dung thư mục. Bây giờ, chúng ta sẽ kiểm tra nội dung thư mục bằng lệnh dir. Thư mục wikihow hiện chứa hai tập tin là newFile và newFile1 như trên.
 9. 9
  Xóa tập tin. Để xóa tập tin, hãy dùng lệnh del. Gõ del -> tên tập tin để xóa một tập tin cụ thể. Trong ví dụ này, để xóa newFile, bạn dùng lệnh: del newFile. Bây giờ, khi kiểm tra nội dung thư mục wikihow, bạn sẽ thấy rằng newFile đã bị xóa. Sau đó, xóa màn hình bằng lệnh cls.
 10. 10
  Về lại thư mục gốc. Để hoàn tất bước tiếp theo là xóa một thư mục, trước tiên, bạn cần rời thư mục đang làm việc. Bạn có thể sử dụng một lệnh thay đổi thư mục khác là cd.. để trở về thư mục gốc mà không cần nhập tên thư mục. Trong ví dụ, hãy gõ: cd.. như hình. Bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh đã trở về C:\users\Brian>, nghĩa là chúng ta không còn ở thư mục wikihow.
 11. 11
  Loại bỏ/xóa một thư mục trống. Để xóa một thư mục, dùng lệnh rmdir. Bạn không thể ở trong thư mục mà bạn muốn xóa (xem bước 10 bên trên). Nếu thư mục đó trống (không chứa tập tin nào), bạn có thể xóa nó bằng cách gõ rmdir -> tên thư mục. Trong ví dụ này, thư mục wikihow vẫn còn tập tin newFile1, vì thế, lệnh rmdir sẽ không hoạt động. Nếu thư mục không trống, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi như hình trên.
 12. 12
  Loại bỏ một thư mục chứa tập tin. Để xóa một thư mục không trống, bạn có thể dùng phiên bản khác của lệnh rmdir: lệnh rmdir /s. Trong ví dụ này, gõ: rmdir /s wikihow rồi nhấn enter. Bạn sẽ phải xác nhận rằng mình muốn xóa thư mục bằng cách nhấn phím Y/N. Gõ Y để đồng ý, hoặc N để từ chối (như hình). Khi bạn gõ Y, toàn bộ thư mục và tất cả nội dung bên trong sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Lời khuyên

 • Lệnh có thể được nhập bằng chữ hoa hoặc chữ thường.
 • Dùng lệnh CLS để xóa màn hình thường xuyên. Điều này sẽ giúp màn hình dễ nhìn hơn.

Cảnh báo

 • Việc sử dụng môi trường dòng lệnh đòi hỏi sự luyện tập và người dùng cần cẩn thận khi di chuyển hoặc xóa tập tin. Sẽ không có cảnh báo hay cơ hội thứ hai nếu như bạn lỡ xóa dữ liệu, vì thế, quan trọng là bạn chắc chắn mình xóa đúng tập tin nhằm hạn chế việc mất tài liệu quan trọng.

Những thứ bạn cần

 • Máy tính chạy hệ điều hành Windows
 • Bàn phím

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 15 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Hệ Điều hành PC / Windows

Ngôn ngữ khác:

English: Create and Delete Files and Directories from Windows Command Prompt, Bahasa Indonesia: Membuat dan Menghapus Berkas dan Direktori dari Command Prompt Windows, Italiano: Creare e Cancellare File e Directory Utilizzando il Prompt dei Comandi di Windows, العربية: إنشاء وحذف الملفات والمجلدات من سطر أوامر ويندوز, 中文: 在Windows的命令提示符中创建和删除文件和目录, Deutsch: Dateien und Verzeichnisse über die Windows Kommandozeile löschen und hinzufügen, Français: créer et supprimer des dossiers et fichiers sous Windows avec l'invite de commandes, Русский: создавать и удалять файлы и папки через Командную строку в Windows, ไทย: สร้างและลบไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย Command Prompt ของ Windows, Español: crear y eliminar archivos o carpetas desde el intérprete de comandos de Windows, Português: Criar e Apagar Arquivos de Diretórios Através do Prompt de Comando, Nederlands: Bestanden en mappen maken en verwijderen vanaf de opdrachtprompt, 한국어: 명령 프롬프트에서 파일과 디렉토리를 만들고 삭제하는 방법, Türkçe: Windows Komut İstemi'yle Dosya ve Dizin Nasıl Oluşturulur ve Silinir

Trang này đã được đọc 1.164 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?