Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bạn muốn tạo ra một dự án video gồm các thành phần không chỉ toàn là các đoạn video ghép nối liên tục với nhau, mà là sự sắp đặt xen kẽ giữa các đối tượng khác nhau như video, audio, hình ảnh, văn bản và cả các đoạn chuyển tiếp nữa, và bạn chưa biết tìm đâu ra công cụ để thực hiện việc đó? Bài viết này giúp bạn có thể làm được điều đó với trình chỉnh sửa video của YouTube - YouTube Video Editor[1] .

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Trình chỉnh sửa video của YouTube - YouTube Video Editor

 1. 1
  Đi tới YouTube Video Editor. Để đi tới được YouTube Video Editor - Trình chỉnh sửa video trên YouTube, bạn hãy đi tới địa chỉ: https://www.youtube.com/editor. Nếu bạn đã có tài khoản của Google, bạn sẽ thấy màn hình kênh video trên YouTube của riêng bạn xuất hiện.
 2. 2
  Giới thiệu YouTube Video Editor. Màn hình của YouTube Video Editor, gọi tắt là YVE, được chia thành 4 phần sau đây:
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Các nguyên lý cơ bản khi làm việc với các đối tượng trong YouTube Video Editor

 1. 1
  Khái niệm dự án video. Một dự án video được tạo ra trong YVE là dự án mà kết quả của nó có thể là một video được tạo ra từ các đối tượng: (1) video; (2) hình ảnh; (3) âm thanh/tiếng nói/nhạc, gọi chung là audio; (4) chuyển tiếp (transition); (5) văn bản; và chúng được lắp ghép, chỉnh sửa trên dòng thời gian của YVE. Một dự án video có thể cấu thành từ:
  • Đối tượng video: một hoặc nhiều video đứng liền nhau hoặc xen kẽ với các đối tượng khác như hình ảnh, chuyển tiếp và văn bản.
  • Đối tượng hình ảnh: có thể có một hoặc nhiều hình ảnh đứng xen kẽ với một hoặc nhiều video, cùng với các đối tượng khác như chuyển tiếp và văn bản.
  • Đối tượng audio: thường có 1 tệp audio được chọn cho toàn bộ dự án video, dù hoàn toàn có khả năng sử dụng nhiều tệp audio cho dự án video đó.
  • Đối tượng chuyển tiếp: một hoặc nhiều chuyển tiếp (Transition), được đặt giữa các đối tượng theo ý thích của bạn, ví dụ như giữa video với hình ảnh, giữa video với video và/hoặc giữa hình ảnh với hình ảnh.
  • Đối tượng văn bản (Text): giống như đối tượng chuyển tiếp, các đối tượng văn bản cũng có thể được đặt xen kẽ giữa các đối tượng khác và ở bất kỳ nơi nào bạn muốn trên dòng thời gian của YVE. Các đối tượng văn bản có thể được áp dụng theo 2 cách:
   • Cho từng đối tượng video và/hoặc hình ảnh.
   • Là đối tượng đứng riêng như một hoặc vài thành phần của toàn bộ dự án video.
 2. 2
  Sắp đặt các đối tượng trong một dự án video của YVE. Sắp đặt các đối tượng trong một dự án video của YVE là bất kỳ, phù hợp với mục đích của bạn. Dưới đây đưa ra 2 ví dụ:
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Làm việc với các đối tượng trên dòng thời gian của YVE

 1. 1
  Lên kế hoạch sắp đặt cho dự án video. Giả thiết bạn chọn cách sắp đặt thứ 2 như được nêu ở trên.
 2. 2
  Làm việc với đối tượng video. Xem bài Làm việc với đối tượng video trong YouTube Video Editor.
 3. 3
  Làm việc với đối tượng hình ảnh. Xem bài Làm việc với đối tượng ảnh trong YouTube Video Editor.
 4. 4
  Làm việc với đối tượng chuyển tiếp.
 5. 5
  Làm việc với đối tượng văn bản (hoặc tiêu đề) - ký tự a đậm.
 6. 6
  Làm việc với đối tượng audio. Làm việc xong với các đối tượng văn bản, bạn hãy nhấn vào bất kỳ chỗ trống nào ở khu vực dòng thời gian của YVE để đi tới màn hình ban đầu của YVE, nơi bạn có thể chọn biểu tượng nốt nhạc để làm việc với đối tượng audio.
 7. 7
  Lưu lại dự án video. Toàn bộ các thao tác làm việc với các đối tượng đã xong. Bây giờ là lúc bạn phải nhờ YouTube tạo ra và lưu giữ dự án video cho bạn.
 8. 8
  Cấp phép mở Creative Commons cho video vừa được tạo ra. Tại màn hình của Video manager, bạn sẽ thấy video bạn vừa tạo ra ở ngay trên cùng.
  Quảng cáo

Khuyến cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 20.196 lần.
Chuyên mục: Đa phương tiện
Trang này đã được đọc 20.196 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo