Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Biểu mẫu PDF có thể điền vào thường được sử dụng để thay thế cho tài liệu giấy chính thức khi chúng ta cần hoàn tất những công việc giấy tờ quan trọng qua mạng. Bạn có thể tạo biểu mẫu từ hầu hết các loại tài liệu có sẵn như tài liệu giấy quét (scan), biểu mẫu PDF không tương tác, bảng tính và tài liệu Word. wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tập tin PDF cho phép điền vào từ mọi loại tài liệu bằng Adobe Acrobat Pro.

Phần 1
Phần 1 của 3:

Tạo biểu mẫu từ tài liệu

 1. 1
  Mở Adobe Acrobat DC trên máy tính. Adobe Acrobat DC là ứng dụng nền tảng đăng ký chính thức để tạo và quản lý tập tin PDF.[1] Cả gói Standard và Pro đều cho phép người dùng tạo tập tin PDF có thể điền vào.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn Tools (Công cụ) ở đầu ứng dụng.
 3. 3
  Nhấp vào Prepare Form (Chuẩn bị biểu mẫu). Tùy chọn này nằm gần giữa cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Select a File (Chọn tập tin). Điều này cho phép bạn nhập biểu mẫu từ tập tin khác vào Acrobat, ví dụ: Word, Excel hay tập tin PDF không thể điền vào.[2]
 5. 5
 6. 6
  Nhấp vào Start (Bắt đầu) để tạo biểu mẫu bằng cách nhập tài liệu vào Acrobat. Ứng dụng sẽ bắt đầu tạo những trường có thể điền dựa trên bố cục tài liệu. Bạn có thể chỉnh sửa và thêm trường khác nếu cần thiết.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 3:

Chỉnh sửa trường trong biểu mẫu

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn Tools và chọn Prepare Form (Chuẩn bị biểu mẫu). Tùy chọn này ở đầu màn hình. Bạn sẽ chuyển sang chế độ chỉnh sửa biểu mẫu. Bây giờ sau khi đã nhập biểu mẫu, chúng ta có thể chỉnh sửa các trường có sẵn, tạo trường mới hoặc thêm yếu tố khác như trình đơn và danh sách.
 2. 2
  Chỉnh sửa trường văn bản có sẵn. Acrobat sẽ tạo trường dựa trên bố cục tài liệu. Danh sách các trường sẽ hiển thị trong khung bên phải, bên dưới tiêu đề "Fields". Sau đây là một số cách để bạn thay đổi trường có sẵn nào đó:[3]
 3. 3
 4. 4
  Nhấp vào vị trí mà bạn muốn thêm trường văn bản. Một trường với kích thước mặc định sẽ hiện ra tại vị trí này. Nếu bạn muốn vẽ khung với kích thước cụ thể thì có thể nhấp và kép con trỏ chuột theo kích cỡ mong muốn. Sau khi trường được thiết lập, một hộp màu vàng sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhập tên cho trường vào khung "Field Name". Tùy chỉnh này dành riêng cho bạn và sẽ không hiển thị trong phiên bản biểu mẫu sau cùng.
 6. 6
  Nhấp vào All Properties (Tất cả thuộc tính) để truy cập các công cụ chỉnh sửa dành cho trường dữ liệu. Đây là hộp thoại mới để bạn có thể chỉnh sửa giao diện của trường, đồng thời thêm những tùy chọn đặc biệt.[4]
 7. 7
  Chỉnh sửa trường văn bản. Trong hộp thoại "Text Field Properties", bạn có thể nhấp vào các thẻ khác nhau để xem những cách định dạng trường.
 8. 8
  Thêm các nút, trình đơn và tùy chọn khác. Các biểu tượng nằm cạnh công cụ Text Field phía trên tài liệu tượng trưng cho những tính năng khác mà bạn có thể thêm vào biểu mẫu. Hãy di chuột lên từng công cụ khác nhau để xem loại đối tượng mà công cụ có thể thêm. Bạn có thể tham khảo:
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 3:

Lưu và sử dụng biểu mẫu

 1. 1
  Nhấp vào Preview ở góc trên bên phải để xem lại biểu mẫu. Thao tác này cho phép bạn xem và kiểm tra tập tin PDF có thể điền.
 2. 2
  Nhấp vào Edit ở góc trên bên phải để trở về chế độ chỉnh sửa. Bạn sẽ trở lại chế độ chỉnh sửa và có thể thực hiện những thay đổi cuối cùng nếu cần thiết.
 3. 3
  Lưu biểu mẫu vào máy tính. Để tiến hành, bạn nhấp vào trình đơn File (Tập tin) ở góc trên bên trái và chọn Save As (Lưu thành). Sau đó, tiến hành chọn vị trí lưu rồi nhấp vào Save.
  • Bạn có thể mở lại và chỉnh sửa biểu mẫu này bất kỳ lúc nào.
 4. 4
  Nhấp vào Distribute (Phân phối). Nút này nằm ở góc dưới bên phải bảng điều khiển bên phải trong chế độ chỉnh sửa Acrobat. Nếu chọn gửi biểu mẫu cho người nhận bằng tính năng này, tập tin sau cùng sẽ tự động được thu thập dưới định dạng mà bạn muốn.[5]
  • Nếu không thấy tùy chọn Distribute, bạn phải nhấp vào Edit ở phía trên bên phải màn hình để trở lại chế độ chỉnh sửa.
  • Tùy vào loại yếu tố được thêm vào biểu mẫu, có thể chương trình sẽ nhắc bạn điều chỉnh thêm ở bước này. Hãy tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình nếu được nhắc.
 5. 5
  Chọn cách mà bạn muốn nhận tập tin đã được chỉnh sửa. Nếu muốn nhận tập tin thông qua email, bạn có thể chọn Email. Nếu bạn có máy chủ web được thiết lập để thu thập dữ liệu, hãy chọn Internal Server và tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để chỉ định máy chủ.
 6. 6
  Nhấp vào Continue (Tiếp tục). Với tùy chọn gửi biểu mẫu qua email, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập thêm một số thông tin.
 7. 7
  Nhập địa chỉ email người nhận. Mỗi địa chỉ email sẽ được phân cách bằng một dấu phẩy (,). Nếu bạn chưa định gửi biểu mẫu cho người khác ngay thì có thể nhập địa chỉ email của chính mình.
 8. 8
  Nhập nội dung mà bạn muốn hiển thị trong email cùng với biểu mẫu.
 9. 9
  Chọn tùy chỉnh theo dõi. Chọn "Collect Name & Email from Recipients to Provide Optimal Tracking" (Thu thập tên và email từ người nhận để cung cấp theo dõi tối ưu) nếu bạn muốn thấy tên và địa chỉ email người nhận trong email mà họ phản hồi biểu mẫu. Bạn cũng có thể bật hoặc tắt tính năng cho phép gửi ẩn danh.
 10. 10
  Tiến hành theo hướng dẫn trên màn hình để gửi biểu mẫu. Biểu mẫu sẽ hiện ra trong hộp thư đến của người nhận dưới dạng tập tin đính kèm.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu người dùng gặp lỗi "This operation is not permitted" (Thao tác này không được phép) khi điền vào biểu mẫu thì có thể là do biểu mẫu chứa đối tượng bị ẩn hoặc phông chữ không được nhúng. Hãy mở File > Properties > Font để kiểm tra những phong chữ không được nhúng.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 11.738 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 11.738 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo