wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách biến nhiều tập tin thành một tập tin ISO trên máy tính Linux. Bạn cần sử dụng dòng lệnh Linux để thực hiện.

Phương pháp 1 của 2:
Tạo tập tin ISO từ nhiều tập tin

 1. 1
  Gom các tập tin ISO vào thư mục chính. Đặt bất kỳ tập tin mà bạn muốn chuyển thành tập tin ISO vào một thư mục bên trong thư mục chính.
 2. 2
  Mở Terminal. Mở Menu, sau đó nhấp vào Terminal để mở. Ứng dụng Terminal là cách thức để bạn truy cập vào dòng lệnh tương tự như Command Prompt trên Windows hay Terminal trên Mac.
  • Các bản phân phối Linux có cách sắp xếp không giống nhau, vì thế bạn cần tìm ứng dụng Terminal trong thư mục nào đó ở phần Menu.
  • Có thể bạn cần tìm Terminal trên màn hình desktop, hoặc trong thanh công cụ phía trên/dưới cùng màn hình.
 3. 3
  Nhập lệnh "thay đổi thư mục" vào. Bạn hãy gõ cd /home/username/ (thay tên người dùng của bạn vào username) rồi nhấn Enter. Thư mục hiện hành của bạn sẽ được đổi thành thư mục chính.
  • Ví dụ, nếu tên người dùng của bạn là "potato" thì lệnh cần nhập là cd /home/potato/.
 4. 4
  Nhập lệnh tạo tập tin ISO. Hãy gõ mkisofs -o destination-filename.iso /home/username/folder-name, nhớ thay "destination-filename" bằng tên mà bạn muốn đặt cho tập tin ISO và thay "folder-name" bằng tên của thư mục mà các tập tin thành phần được lưu trữ.
  • Ví dụ: để tạo tập tin ISO tên "blueberry" từ những tập tin trong thư mục "pie", bạn gõ mkisofs -o blueberry.iso /home/username/pie.
  • Tên tập tin và thư mục có sự phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường, vì vậy bạn cần chắc rằng mình viết hoa những gì cần in hoa.
  • Nếu muốn đặt tên gồm nhiều từ, bạn hãy thêm dấu gạch dưới giữa các từ (chẳng hạn: "blueberry pie" sẽ thành "blueberry_pie").
 5. 5
  Nhấn Enter. Lệnh sẽ thực thi và tạo ra tập tin ISO bao gồm những tập tin nằm trong thư mục được chọn. Tập tin ISO này sẽ nằm trong thư mục chính.
  • Có thể hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu trước khi tập tin ISO được tạo. Khi đó, hãy nhập mật khẩu của bạn vào rồi nhấn Enter.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Chép tập tin ISO từ đĩa CD

 1. 1
  Cho đĩa CD-RW mà bạn muốn chép vào máy tính. Bạn không thể chép tập tin ISO từ đĩa CD chóng đọc/ghi (chẳng hạn như CD âm thanh hay DVD phim).
 2. 2
  Mở Terminal. Mở Menu, sau đó nhấp vào Terminal để mở. Ứng dụng Terminal là cách thức để bạn truy cập vào dòng lệnh tương tự như Command Prompt trên Windows hay Terminal trên Mac.
  • Các bản phân phối Linux có cách sắp xếp không giống nhau, vì thế bạn cần tìm ứng dụng Terminal trong thư mục nào đó ở phần Menu.
  • Có thể bạn cần tìm Terminal trên màn hình desktop, hoặc trong thanh công cụ phía trên/dưới cùng màn hình.
 3. 3
  Nhập lệnh "thay đổi thư mục" vào. Bạn hãy gõ cd /home/username/ (thay tên người dùng của bạn vào username) rồi nhấn Enter. Thư mục hiện hành của bạn sẽ được đổi thành thư mục chính.
  • Ví dụ, nếu tên người dùng của bạn là "teresa" thì lệnh cần nhập là cd /home/teresa/.
 4. 4
  Nhập lệnh ghi đĩa. Hãy gõ dd if=/dev/cdrom of=/home/username/iso-name.iso, trong đó, thay phần "/dev/cdrom" bằng vị trí đĩa CD và "iso-name" bằng tên tập tin ISO mà bạn muốn đặt.
  • Ví dụ, bạn cần gõ of=/home/username/pudding.iso nếu muốn tạo tâp tin ISO tên là "pudding" trong thư mục chính.
  • Nếu máy tính có nhiều ổ đĩa CD thì những ổ đĩa này sẽ được đánh số từ 0 trở lên (chẳng hạn như ổ đĩa đầu tiên có thể tên là "cd0", ổ đĩa thứ hai sẽ là "cd1", vân vân).
 5. 5
  Nhấn Enter. Chỉ cần thư mục của đĩa CD chuẩn xác thì máy tính sẽ tạo tập tin ISO từ nội dung trên đĩa CD và lưu vào thư mục chính.
  • Có thể hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu trước khi tập tin ISO được tạo. Khi đó, hãy nhập mật khẩu của bạn vào rồi nhấn Enter.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Hầu hết bản phân phối Linux đều có chương trình quản lý tập tin cho phép bạn tạo tập tin ISO bằng cách sử dụng thực đơn chuột phải.

Cảnh báo

 • Không phải phiên bản Linux nào cũng giống nhau. Nếu không tìm được đường dẫn của đĩa CD, hoặc lệnh ISO không hoạt động, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn trực tuyến dành cho bản phân phối này.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Có đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong Linux

Cách để

Cài đặt Linux

Cách để

Hack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali Linux

Cách để

Lấy quyền root trên Ubuntu

Cách để

Tạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên Linux

Cách để

Gỡ bỏ phần mềm trên Ubuntu

Cách để

Đổi mật khẩu root trong Linux

Cách để

Gỡ bỏ Hệ điều hành Ubuntu

Cách để

Tạo hệ điều hành máy tính

Cách để

Cài đặt XAMPP trên Linux

Cách để

Chạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng Terminal

Cách để

Cài đặt Hệ điều hành Linux Mint

Cách để

Định dạng USB trên Ubuntu

Cách để

Thay đổi múi giờ trên Linux
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.
Chuyên mục: Hệ Điều hành Khác
Trang này đã được đọc 582 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo