Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Định dạng CSV (“giá trị được phân tách bằng dấu phẩy”) cho phép người dùng lưu dữ liệu dưới dạng bảng. Định dạng này rất hữu dụng trong trường hợp bạn cần quản lý cơ sở dữ liệu lớn. Tập tin CSV có thể được tạo bằng Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Google Sheets (hay Google Trang tính) và Notepad.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Trên Microsoft Excel, OpenOffice Calc và Google Sheets

 1. 1
  Mở bảng tính mới trong Microsoft Excel, OpenOffice Calc hoặc Google Sheets.
  • Nếu bạn muốn chuyển đổi bảng tính có sẵn sang định dạng CSV, hãy tiếp tục bước #4.
 2. 2
  Nhập từng tiêu đề hoặc tên trường vào các ô nằm trong hàng 1 ở đầu bảng tính. Chẳng hạn, đối với những mặt hàng mà bạn đang bán, hãy nhập “Tên mặt hàng” vào ô A1, “Giá mặt hàng” vào ô B1, “Mô tả mặt hàng” vào ô C1, vân vân.[1]
 3. 3
  Nhập dữ liệu vào bảng tính bên dưới mỗi cột nếu cần thiết. Theo ví dụ vừa rồi trong bước #2, hãy nhập tên mặt hàng vào ô A2, giá bán vào ô B2 và mô tả về những mặt hàng đó trong ô C2.
 4. 4
  Nhấp vào “File” (Tập tin) và chọn “Save As” (Lưu dưới dạng) sau khi bạn đã nhập tất cả dữ liệu vào bảng tính. Trên Google Sheets, tùy chọn này sẽ là “File > Download as (Tải xuống dưới dạng)”[2]
 5. 5
  Chọn “CSV” bên dưới trình đơn thả xuống “Save as type” (Lưu dưới dạng).
 6. 6
  Nhập tên cho tập tin CSV rồi chọn “Save” (Lưu). Vậy là bạn đã tạo tập tin CSV, từ bây giờ dấu phẩy sẽ tự động được thêm vào tập tin để phân cách mỗi trường.[3]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Trên Notepad

 1. 1
  Khởi chạy Notepad và nhập tên trường được phân tách bằng dấu phẩy vào dòng đầu tiên. Chẳng hạn như khi nhập dữ liệu về các mặt hàng mà bạn đang bán, hãy nhập như sau vào dòng đầu tiên: “ten,gia,mota”. Lưu ý: không có dấu cách giữa các mục.
 2. 2
  Nhập dữ liệu vào dòng thứ hai theo định dạng tương tự tên trường trong dòng đầu tiên. Theo ví dụ được mô tả trong bước #1, hãy nhập tên mặt hàng thực tế, theo sau là giá của mặt hàng cùng với mô tả. Chẳng hạn, nếu bạn bán bóng chày thì nội dung cần nhập là “bongchay,100000,thethao”.
 3. 3
  Tiếp tục nhập dữ liệu của các mặt hàng vào từng dòng tiếp theo. Nếu bạn để trống bất kỳ trường nào, đừng quên bao gồm dấu phẩy để các trường còn lại không bị mất dữ liệu.
 4. 4
  Nhấp vào “File” và chọn “Save.
 5. 5
  Nhập tên cho tập tin và chọn “.csv” từ trong trình đơn định dạng thả xuống.
 6. 6
  Nhấp vào “Save”. Vậy là bạn đã tạo xong tập tin CSV trên Notepad.[4]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 1.459 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 1.459 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo