Cách để Tạo tài khoản trên Vimeo

1 Phương pháp:Tạo tài khoản trên Vimeo

Nếu bạn có nhu cầu tải các video được cấp phép mở nhưng không phải theo giấy phép CC BY lên một kho các video trên Internet, thì Vimeo[1] là nơi bạn không thể bỏ qua. Nhưng để có thể làm được điều đó, trước hết bạn phải tạo một tài khoản trên Vimeo.

Tạo tài khoản trên Vimeo

 1. 1
  Đi tới trang chủ Vimeo. Hãy đi tới trang chủ Vimeo tại địa chỉ https://vimeo.com/creativecommons.
 2. 2
  Đăng ký thành viên Vimeo. Nhấn núm Join để mở trang có mẫu đăng ký trở thành thành viên của Vimeo.
 3. 3
  Điền thông tin vào mẫu đăng ký. Hãy điền các thông tin vào các trường tương ứng rồi hãy nhấn núm:
  • Join with email (Ra nhập với thư điện tử). Hoặc:
  • Join with Facebook (Ra nhập với Facebook). Giả sử bạn đang sử dụng Facebook và bạn chọn cách này. Hãy nhấn vào núm Join with Facebook.
   • Một màn hình mới xuất hiện, yêu cầu bạn xác thực một lần nữa. Hãy nhấn núm ‘Continue as...’ để tiếp tục.
   • Một màn hình mới khác xuất hiện, nơi Vimeo cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia trên Vimeo và khuyến cáo bạn đổi mật khẩu đăng nhập Vimeo. Hãy nhấn vào đường liên kết của cụm từ 'create a password' (tạo mật khẩu) ở đỉnh của màn hình để tới màn hình mới, nơi bạn có thể đổi mật khẩu đăng nhập vào Vimeo.
 4. 4
  Đổi mật khẩu. Hãy đưa vào mật khẩu mới và khẳng định nó một lần nữa, rồi nhấn núm Save (Lưu) để lưu lại sự thay đổi. Bây giờ bạn là thành viên cơ bản (Basic member) và bạn sẽ có 500MB tự do để sử dụng. Từ lúc này trở đi, bạn có thể tải video lên Vimeo.
 5. 5
  Đăng nhập vào Vimeo. Từ lần sau trở đi, bạn có thể đăng nhập vào Vimeo với các thông tin và mật khẩu bạn vừa tạo ra để tạo và sửa các video của bạn trên đó.

Khuyến cáo

Nguồn và Trích dẫn

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Mạng Internet

Trang này đã được đọc 738 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?