Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách tạo nhiều tài khoản email bằng Gmail, Outlook và Yahoo. Bạn có thể tạo và liên kết nhiều tài khoản email, và chuyển đổi giữa các tài khoản một cách dễ dàng, hoặc tạo các tên gọi khác để bạn có thể thêm nhiều địa chỉ email vào một tài khoản. Việc sử dụng tên gọi khác hữu ích khi bạn được yêu cầu cung cấp địa chỉ email trên trang web không đáng tin cậy hoặc khi bạn muốn đăng ký chương trình ưu đãi đặc biệt mà không muốn nhận thư rác.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 6:
Sử dụng tên gọi khác trên Gmail

 1. 1
  Thêm dấu "+" sau tên người dùng trong địa chỉ email. Ngay sau khi nhập phần đầu của địa chỉ email, bạn sẽ nhập dấu "+" trước khi nhập phần "@gmail.com" của địa chỉ email.
  • Ví dụ, nếu địa chỉ Gmail là "john.smith@gmail.com", bạn sẽ nhập dấu cộng sau "john.smith" và trước phần "@gmail.com" của địa chỉ email. Ví dụ: john.smith+.
 2. 2
  Thêm từ khóa sau dấu "+", rồi nhập @gmail.com. Thêm bất kỳ từ nào mà bạn muốn sau dấu cộng để tạo tên gọi khác. Các trang web và dịch vụ gửi thư sẽ xem mỗi tên gọi khác là một địa chỉ email riêng biệt, nhưng tất cả email gửi đến địa chỉ đó đều được chuyển vào hộp thư đến của bạn.
  • Ví dụ, nếu địa chỉ Gmail của bạn là "john.smith@gmail.com", bạn có thể thêm +spam sau tên người dùng để tạo tạo địa chỉ thay thế là john.smith+spam@gmail.com.
 3. 3
  Sử dụng địa chỉ email thay thế. Bạn có thể thêm từ hoặc nội dung bất kỳ sau dấu cộng để tạo vô số tên thay thế. Bạn có quyền tạo nhiều tên thay thế cho nhiều mục đích để phân loại email và tránh bị quá tải thư rác. Ví dụ:
  • Dùng yourname+spam@gmail.com để đăng ký dịch vụ mà bạn chưa biết rõ.
  • Dùng yourname+news@gmail.com để đăng ký nhận thư báo.
  • Dùng yourname+shopping@gmail.com để đăng ký tài khoản mua sắm trực tuyến.
 4. 4
  Lọc thư trong hộp thư đến theo tên thay thế. Bạn có thể thiết lập các bộ lọc trong Gmail để tự động lọc thư vào các thư mục riêng theo tên thay thế.
  • Hãy tham khảo cách tạo bộ lọc trong Gmail và thực hiện theo hướng dẫn để sắp xếp hộp thư đến.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 6:
Sử dụng tên thay thế trên Outlook

 1. 1
  Truy cập trang Add an Alias (Thêm tên thay thế). Mở trang https://account.live.com/AddAssocId bằng trình duyệt web, rồi đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu Outlook.
 2. 2
  Nhập địa chỉ email mà bạn muốn thêm như là tên thay thế vào trường nhập văn bản ở phía trên. Đó là trường có "@outlook.com" ở bên cạnh.
  • Đảm bảo lựa chọn "Create a new email address and add it as an alias" (Tạo địa chỉ email mới và thêm như là tên thay thế) đã được chọn.
 3. 3
  Nhấp vào Add alias (Thêm tên thay thế). Thao tác này sẽ tạo địa chỉ thay thế và thêm vào tài khoản của bạn.
 4. 4
  Sử dụng địa chỉ email thay thế. Bây giờ bạn có thể dùng địa chỉ email thay thế. Bất kỳ email nào được gửi đến địa chỉ đó đều hiển thị trong hộp thư đến chính của Outlook.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 6:
Sử dụng tên thay thế trên Yahoo

 1. 1
  Mở trang web của Yahoo. Bạn cần truy cập https://www.yahoo.com/. Đây là thao tác mở trang chủ của Yahoo.
 2. 2
  Mở hộp thư đến. Nhấp vào Mail ở phía trên góc phải trang, rồi nhập địa chỉ email Yahoo và mật khẩu khi được hỏi.
  • Nếu gần đây bạn đã đăng nhập Yahoo, có thể bạn không cần nhập địa chỉ email và mật khẩu.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt). Đây là lựa chọn ở bên phải hộp thư đến của Yahoo và có biểu tượng bánh răng. Màn hình liền hiển thị một trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào More Settings (Cài đặt khác). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở gần cuối trình đơn.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Mailboxes (Hộp thư). Lựa chọn này ở bên trái trang.
 6. 6
 7. 7
  Nhấp vào Add (Thêm). Đây là lựa chọn bên dưới tiêu đề "Email alias". Thao tác này sẽ mở thêm bảng điền thông tin địa chỉ email ở bên phải trang.
 8. 8
  Thêm địa chỉ email thứ hai. Nhấp vào trường "Your Email" (Địa chỉ email của bạn) bên dưới tiêu đề "Create a new Yahoo Mail address" (Tạo địa chỉ Yahoo Mail mới), rồi nhập địa chỉ email mà bạn muốn sử dụng cùng với phần đuôi "@yahoo.com".
  • Ví dụ, nếu muốn tạo địa chỉ email với tên "humpbackwhale", bạn sẽ nhập "humpbackwhale@yahoo.com" vào trường "Your Email".
  • Bạn có thể thêm chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới và dấu chấm trong địa chỉ email, nhưng không thể thêm ký tự đặc biệt khác.
  • Hãy nhập địa chỉ email mà bạn thật sự thích - bạn chỉ có thể chỉnh sửa tên thay thế hai lần trong 12 tháng.
 9. 9
  Nhấp vào Set up (Cài đặt). Đó là nút màu xanh dương bên dưới địa chỉ email mà bạn vừa nhập. Nếu bạn nhập địa chỉ email hợp lệ, màn hình sẽ hiển thị trang cài đặt.
  • Nếu địa chỉ email mà bạn nhập không khả dụng, bạn cần chọn địa chỉ email khác.
 10. 10
  Nhập tên. Nhấp vào trường "Your Name" (Tên của bạn) ở gần đầu trang, rồi nhập tên mà bạn muốn người khác nhìn thấy khi bạn gửi thư bằng địa chỉ này.
 11. 11
  Nhấp vào Finish (Hoàn tất) ở cuối trang. Thao tác này sẽ thêm địa chỉ email thứ hai vào tài khoản.
  • Bạn có thể chọn địa chỉ email thay thế tại trường "From" (Từ) khi soạn email mới bằng cách nhấp vào tên hiện tại và chọn tên thay thế trong danh sách đang hiển thị.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 6:
Tạo nhiều tài khoản Gmail

 1. 1
  Truy cập https://www.gmail.com bằng trình duyệt. Mở trình duyệt, rồi đi đến trang Gmail phiên bản đầy đủ tại https://www.gmail.com và đăng nhập bằng tài khoản của bạn (nếu có).
 2. 2
  Nhấp vào ảnh đại diện và chọn Add account (Thêm tài khoản). Nhấp vào ảnh đại diện ở phía trên góc phải trang và chọn "Add account" (Thêm tài khoản) trong danh sách lựa chọn.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn chưa có tài khoản Gmail.
 3. 3
  Nhấp vào More options (Lựa chọn khác) và chọn Create account (Tạo tài khoản). Lựa chọn này ở bên dưới trang đăng nhập. Bạn sẽ được đưa đến trang tạo tài khoản.
 4. 4
  Nhập họ và tên. Bạn cần nhập họ và tên cho tài khoản email tại hai trường ở đầu trang.
 5. 5
  Chọn địa chỉ email. Tại trường "Choose your username" (Chọn tên người dùng), hãy nhập tên người dùng mà bạn muốn đặt cho địa chỉ email. Đây là phần đầu tiên của địa chỉ email "@gmail.com".
  • Nếu tên người dùng mà bạn chọn không khả dụng, bạn không thể sử dụng nó.
 6. 6
  Chọn mật khẩu và nhập hai lần. Bạn cần chọn mật khẩu cho địa chỉ email này và nhập vào hai trường mật khẩu.
  • Cả hai mật khẩu phải được nhập giống nhau trước khi bạn tiếp tục.
 7. 7
  Chọn ngày sinh và giới tính. Nhấp vào khung lựa chọn "Month" (Tháng) để chọn tháng sinh của bạn, rồi nhập ngày và năm vào trường bên cạnh.
 8. 8
  Chọn giới tính. Nhấp vào khung lựa chọn "I am..." (Tôi là…) và chọn câu trả lời.
  • Bạn có thể chọn "Other" (Khác) hoặc "Rather not say" (Không tiết lộ) nếu không muốn cung cấp thông tin này, nhưng bạn vẫn cần chọn một trong các lựa chọn đó để tạo tài khoản.
 9. 9
  Nhấp vào Next Step (Bước tiếp theo). Đó là nút màu xanh dương ở cuối trang. Với thao tác này, màn hình liền hiển thị cửa sổ thỏa thuận Privacy and Terms (Quyền riêng tư và Điều khoản).
 10. 10
  Kéo xuống bên dưới và nhấp vào I agree (Tôi đồng ý). Thao tác này chấp thuận thỏa thuận Privacy and Terms của Google và tạo tài khoản.
 11. 11
  Nhấp vào Continue (Tiếp tục). Đây là nút màu xanh dương ở giữa trang.
 12. 12
  Lặp lại quy trình này để tạo thêm nhiều tài khoản email. Nhấp vào ảnh đại diện ở phía trên góc phải và chọn "Add Account" (Thêm tài khoản) để tạo và liên kết với nhiều tài khoản khác.
  • Sau khi thêm các tài khoản liên kết, bạn có thể nhấp vào ảnh đại diện ở phía trên góc phải trang và nhấp vào một trong các tài khoản của bạn để chuyển đổi ngay lập tức.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 6:
Tạo nhiều tài khoản Outlook

 1. 1
  Truy cập https://www.outlook.com bằng trình duyệt web. Bạn cần mở trình duyệt và đi đến trang web của Outlook. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang đăng nhập.
 2. 2
  Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản). Đây là lựa chọn ở phía trên góc phải trang.
 3. 3
  Nhập họ và tên. Nhập tên vào trường "First name" và nhập họ vào trường "Last name".
 4. 4
  Nhập tên người dùng theo ý thích. Thông tin này cần được nhập vào trường "User name" (Tên người dùng). Tên mà bạn nhập tại đây sẽ là một phần của địa chỉ email mà người khác nhìn thấy.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn địa chỉ email là "whalesaregreat@outlook.com", hãy nhập whalesaregreat vào trường này.
  • Nếu trường "User name" chuyển thành màu đỏ khi bạn chuyển sang bước tiếp theo, điều đó có nghĩa tên này đã có người sử dụng và bạn cần thay đổi để tiếp tục.
 5. 5
  Tạo mật khẩu. Nhập mật khẩu vào trường "Password" (Mật khẩu) và "Re-enter password" (Nhập lại mật khẩu). Mật khẩu được nhập tại hai trường này phải giống nhau.
  • Mật khẩu Outlook phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ cái, chữ số hoặc ký tự đặc biệt (chẳng hạn như dấu chấm).
 6. 6
  Chọn quốc gia. Nhấp vào khung lựa chọn "Country/region" (Quốc gia/vùng miền), rồi nhấp vào nơi bạn đang sống.
 7. 7
  Thêm ngày sinh. Tại phần "Birthdate" (Ngày sinh), bạn sẽ chọn tháng, ngày và năm sinh từ các khung lựa chọn.
 8. 8
  Chọn giới tính. Nhấp vào khung lựa chọn "Gender" (Giới tính), rồi chọn Male (Nam), Female (Nữ) hoặc Not specified (Không tiết lộ).
 9. 9
  Nhập số điện thoại. Thông tin này được nhập vào trường "Phone number" (Số điện thoại).
  • Đây là bước không bắt buộc nhưng sẽ hữu ích trong việc khôi phục tài khoản khi bạn quên hoặc mất mật khẩu đăng nhập.
 10. 10
  Thêm địa chỉ email thứ hai. Nếu bạn có địa chỉ email khác, hãy nhập nó vào trường "Alternate email address" (Địa chỉ email thay thế).
  • Bước này cũng không bắt buộc.
 11. 11
  Nhập mã xác minh. Bạn cần nhập mã vào trường "Enter the characters you see" (Nhập các ký tự mà bạn thấy). Mã cần nhập hiển thị ở phía trên trường này.
  • Các mã này thường bao gồm chữ cái in hoa và chữ số.
 12. 12
  Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản). Đó là nút màu xanh dương ở cuối trang. Sau khi bạn nhập tất cả thông tin trên, Outlook sẽ tạo tài khoản và đưa bạn đến trang cài đặt hộp thư đến.
  • Bỏ chọn ô "Send me promotional offers from Microsoft" (Gửi thông tin quảng cáo từ Microsoft) trước khi tạo tài khoản nếu bạn không muốn Microsoft gửi các email quảng cáo.
  Quảng cáo

Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 6:
Tạo nhiều tài khoản Yahoo

 1. 1
  Truy cập trang https://mail.yahoo.com bằng trình duyệt web. Mở trình duyệt, rồi truy cập trang Yahoo Mail và đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn.
 2. 2
  Nhấp vào ảnh đại diện. Đó là lựa chọn ở phía trên góc phải trang, ngay bên trái biểu tượng bánh răng. Màn hình liền xuất hiện một trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào + Add account (Thêm tài khoản). Đó là lựa chọn bên dưới trình đơn đang hiển thị. Thao tác này sẽ mở trang Manage Accounts (Quản lý tài khoản).
 4. 4
  Nhấp vào Add account. Đây là nút màu xanh dương ở cuối trình đơn.
 5. 5
  Nhấp vào Sign Up (Đăng ký).
 6. 6
  Nhập họ và tên. Bạn sẽ nhập thông tin vào hai trường ở đầu trang là "First name" (Tên) và "Last name" (Họ).
 7. 7
  Nhập địa chỉ email của tài khoản mới mà bạn muốn tạo. Thông tin cần được nhập vào trường "Email address" (Địa chỉ email).
 8. 8
  Nhập số điện thoại và ngày sinh. Bạn cần nhập số điện thoại đầy đủ, bao gồm mã quốc gia.
 9. 9
  Nhấp vào Continue (Tiếp tục). Đó là nút màu xanh dương ở cuối trang.
 10. 10
  Xác minh số điện thoại. Nhấp vào nút "Text me an Account Key" (Gửi Account Key (Khóa tài khoản) qua tin nhắn) và bạn sẽ nhận được mã 5 chữ số qua tin nhắn điện thoại. Hãy nhập Account Key vào trang Yahoo và nhấp vào "Verify" (Xác minh).
 11. 11
  Nhấp vào Let's get started (Bắt đầu). Đây là nút màu xanh dương ở giữa trang. Bây giờ tài khoản mới của bạn đã được kích hoạt và liên kết với tài khoản Yahoo Mail hiện có.
 12. 12
  Lặp lại quy trình này để tạo thêm nhiều tài khoản email khác. Nhấp vào ảnh đại diện ở phía trên góc phải và chọn "Add Account" (Thêm tài khoản) để tạo và liên kết với nhiều tài khoản khác.
  • Sau khi thêm tài khoản đã liên kết, bạn có thể nhấp vào ảnh đại diện ở phía trên góc phải trang và nhấp vào một trong các tài khoản của bạn để chuyển đổi ngay lập tức.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Xem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc MacXem hướng Bắc trên Google Maps trên máy tính hoặc Mac
Chép và dán liên kếtChép và dán liên kết
Chơi MinesweeperChơi Minesweeper
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 1.907 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 1.907 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo