wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập và in mẫu đối với một hoặc nhiều nhãn trên Microsoft Word.

Phương pháp 1 của 2:
In nhãn đơn hoặc trang tính cùng nhãn

 1. 1
  Thu thập nhãn mà bạn cần. Nhãn được sử dụng cho các mục đích khác nhau có nhiều loại kích thước, từ tiêu chuẩn, nhãn phong bì số 10 đến kích thước thư tín theo quy định và bìa đĩa CD. Hãy chọn nhãn phù hợp với dự án của bạn nhất.
 2. 2
  Tạo tài liệu Microsoft Word mới. Nhấp đúp vào ứng dụng hình chữ "W" xanh dương, sau đó nhấp đúp vào Blank Document" ở phía trên bên trái cửa sổ đang mở.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Mailings (Thư tín) ở đầu cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Labels (Nhãn) bên dưới thực đơn "Create" (Tạo). Tùy chọn nằm bên trái thanh công cụ.
  • Nếu được hỏi, bạn nhấp vào OK để cho phép Word truy cập danh bạ.
 5. 5
  Thêm văn bản vào nhãn. Nhập địa chỉ người nhận, tên nhãn hiệu, nhãn CD, vân vân vào trường dữ liệu Delivery Address (Địa chỉ giao hàng) hoặc nhấp vào biểu tượng sổ địa chỉ bên phải trường dữ liệu, chọn người nhận rồi kích Insert (Chèn).
 6. 6
  Nhấp vào Font… (Phông chữ). Hộp thoại này cho phép bạn tùy chỉnh ngoại quan của nhãn bằng cách chọn phông chữ, kích thước, màu văn bản và kiểu nhãn.
 7. 7
  Tùy chỉnh nội dung nhãn rồi nhấp vào OK.
 8. 8
  Nhấp vào Options… (Tùy chọn) trong phần Label của hộp thoại.
 9. 9
  Nhấp vào nút radio cạnh kiểu in.
 10. 10
  Nhấp vào trình đơn thả xuống "Label products" (Sản phẩm nhãn).
 11. 11
  Chọn nhà sản xuất nhãn.
  • Nếu nhà sản xuất không nằm trong danh sách, hãy kiểm tra bao bì nhãn đối với kích thước và số nhãn trên mỗi trang tính. Với thông tin này, bạn có thể chọn sản phẩm tương đương.
 12. 12
  Nhấp vào khung thả xuống "Product number" (Thông số sản phẩm).
 13. 13
  Nhấp vào thông số sản phẩm dành cho nhãn. Số này được đánh dấu rõ ràng trên bao bì.
 14. 14
  Nhấp vào OK.
 15. 15
  Chọn số nhãn mà bạn sẽ in.
  • Nhấp vào Full page of the same label (Nguyên trang nhãn giống nhau) để in toàn bộ trang tính của nhãn
  • Nhấp vào Single label (Nhãn đơn), sau đó tìm dòng và cột trên trang tính của nhãn mà bạn muốn in.
 16. 16
  Chèn trang tính của nhãn trống vào máy in. Bạn cần chắc rằng mình đã canh chỉnh phù hợp với máy in.
 17. 17
  Nhấp vào Print… (In).
  • Bạn cần chắc rằng bản in xem trước của nhãn trông đúng như mong muốn.
 18. 18
  Nhấp vào Print. Nhãn sẽ được in.
  • Nhấp vào File (Tập tin) trong thanh thực đơn và chọn Save (Lưu) nếu bạn muốn lưu mẫu nhãn này lại để dùng trong tương lai.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
In nhãn từ danh sách địa chỉ

 1. 1
  Thu thập nhãn mà bạn cần. Nhãn được sử dụng cho các mục đích khác nhau có nhiều loại kích thước, từ tiêu chuẩn, nhãn phong bì số 10 đến kích thước thư tín theo quy định và bìa đĩa CD. Hãy chọn nhãn phù hợp với dự án của bạn nhất.
 2. 2
  Chuẩn bị danh sách thư tín. Word có thể nạp tên và địa chỉ từ bảng tính Excel, cơ sở dữ liệu Access, danh bạ Outlook, danh bạ Apple (trên máy tính Mac) hoặc cơ sở dữ liệu FileMaker Pro vào tài liệu. Bạn cũng có thể nhập danh sách thư tín mới trong quá trình gộp nếu muốn.
 3. 3
  Tạo tài liệu Microsoft Word mới. Nhấp đúp vào ứng dụng hình chữ "W" xanh dương, sau đó nhấp đúp vào Blank Document" ở phía trên bên trái cửa sổ đang mở.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Mailings ở đầu cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào Start Mail Merge (Bắt đầu gộp thư) và Labels…. Tùy chọn nằm bên trái thanh công cụ.
  • Nếu được hỏi, bạn nhấp vào OK để cho phép Word truy cập danh bạ.
 6. 6
  Nhấp vào nút radio cạnh kiểu in.
 7. 7
  Nhấp vào trình đơn thả xuống "Label products".
 8. 8
  Chọn nhà sản xuất nhãn.
  • Nếu nhà sản xuất không nằm trong danh sách, hãy kiểm tra bao bì nhãn để biết kích thước và số nhãn trên mỗi trang tính. Với thông tin này, bạn có thể chọn sản phẩm tương đương.
 9. 9
  Nhấp vào khung thả xuống "Product number".
 10. 10
  Nhấp vào thông số sản phẩm dành cho nhãn. Số này được đánh dấu rõ ràng trên bao bì.
 11. 11
  Nhấp OK.
 12. 12
  Nhấp vào Select Recipients… (Chọn người nhận). Tùy chọn nằm bên trái thanh công cụ.
 13. 13
  Chọn danh sách thư tín. Nhấp vào nguồn địa chỉ mà bạn muốn đưa vào nhãn.
  • Nếu bạn muốn tạo danh sách mới ngay bước này, nhấp vào Create a new List….
  • Nếu bạn không muốn tạo nhãn cho toàn bộ danh sách thư tín, nhấp vào Edit Recipient List (Chỉnh sửa danh sách người nhận) và chọn người nhận mà bạn muốn bao gồm.
 14. 14
  Nhấp vào Address Block (Khối địa chỉ).
  • Trên máy tính Mac, nhấp vào dòng ở gần phía trên cùng của nhãn đầu tiên, kích vào Insert Merge Field (Chèn trường gộp), sau đó chọn trường mà bạn muốn bao gồm, chẳng hạn như "First_Name." Lặp lại quá trình này với từng trường dữ liệu mà bạn muốn bao gồm, thêm khoảng trống và định dạng địa chỉ thích hợp.
 15. 15
  Chọn yếu tố mà bạn muốn bao gồm trên nhãn. Những yếu tố này gồm có định dạng tên, doanh nghiệp, tên, vân vân.
 16. 16
  Nhấp vào OK.
 17. 17
  Nhấp vào Update Labels (Cập nhật nhãn). Tùy chọn có biểu tượng "làm mới" màu xanh lá nằm trong thanh công cụ.
 18. 18
  Nhấp vào Preview Results (Xem trước kết quả) trong thanh công cụ. Bạn cần kiểm tra để chắc rằng nhãn trông như ý.
 19. 19
  Chèn trang tính của nhãn trống vào máy in. Bạn cần chắc rằng mình đã canh chỉnh phù hợp với máy in.
 20. 20
  Nhấp vào Finish & Merge (Hoàn tất & gộp) và Print Documents… (In tài liệu). Tùy chọn nằm bên phải thanh công cụ.
 21. 21
  Nhấp vào Print. Nhãn sẽ được in.
  • Nhấp vào File trong thanh thực đơn và chọn Save (Lưu) nếu bạn muốn lưu mẫu nhãn này lại để dùng trong tương lai.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt

Cách để

Chuyển đổi Excel sang Word

Cách để

Giảm dung lượng tập tin Exel

Cách để

Bỏ ẩn dòng trên Excel

Cách để

Sử dụng Microsoft Access

Cách để

Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Word bằng Track Changes

Cách để

Chèn đường thẳng trong Word

Cách để

Vẽ biểu đồ trong Excel

Cách để

Bỏ ẩn cột trong Excel

Cách để

Khoanh tròn số trong Microsoft Word

Cách để

Chèn dòng tiêu đề trong Excel

Cách để

Tạo thiệp mời trên Microsoft Word

Cách để

Tạo Biểu đồ đường trong Microsoft Excel

Cách để

Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi
Biên tập viên wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 5.802 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 5.802 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo