Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách biến một USB thông thường thành thiết bị hỗ trợ việc cài đặt hoặc thiết lập hệ điều hành cho máy tính. Cách này rất hữu ích khi bạn muốn cài một hệ điều hành (chẳng hạn như Windows) trên máy tính không có đầu đĩa CD/DVD. Bạn có thể tạo USB khởi động trên máy tính Windows hoặc Mac bằng cách dùng chương trình miễn phí Command Prompt hoặc Terminal. Nếu muốn tạo USB khởi động cho phiên bản mới nhất của Windows 10 hoặc 7, bạn có thể dùng công cụ cài đặt Windows 10 hoặc 7 để định dạng USB. Lưu ý rằng bạn không cần USB để cài phiên bản Mac OS mới.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Dùng Command Prompt trên Windows

 1. 1
  Gắn USB vào máy tính. Bạn cần gắn USB vào một trong các cổng USB hình chữ nhật trên máy tính. USB chỉ được gắn theo một chiều, nên bạn đừng cố dùng lực mạnh nếu không thể gắn USB vào cổng.
  • USB phải có dung lượng trống tối thiểu là 8GB để có thể chứa các tập tin cài đặt hệ điều hành.
 2. 2
 3. 3
  command prompt để tìm chương trình Command Prompt trong máy tính.
 4. 4
  Nhấp phải vào Command Prompt với biểu tượng hộp đen ở phía trên cửa sổ Start để mở danh sách lựa chọn.
  • Nếu chuột máy tính không có nút nhấp phải, bạn nhấp phần bên phải của chuột hoặc nhấp chuột bằng hai ngón tay.
  • Nếu máy tính dùng bàn rê chuột thay cho chuột thông thường, bạn dùng hai ngón tay chạm vào bàn rê chuột hoặc ấn vào góc dưới bên phải.
 5. 5
  Nhấp vào Run as administrator (Truy cập bằng quyền của người quản trị) trong danh sách lựa chọn.
 6. 6
  Nhấp Yes khi được hỏi để xác nhận quyết định và mở Command Prompt.
 7. 7
  Nhập lệnh "phân vùng".diskpart và sau đó ấn Enter để thao tác tiếp.
  • Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận quyết định này trước khi tiếp tục.
 8. 8
  Mở danh sách các ổ đĩa đã kết nối.list disk vào Command Prompt, sau đó ấn Enter.
 9. 9
  Tìm ổ đĩa USB của bạn. Xem tên, ký hiệu hoặc dung lượng GB của USB để xác định đúng ổ đĩa.
  • Nếu không nhận ra ổ đĩa USB của mình, bạn tháo USB, chạy lệnh "disk list", sau đó gắn USB vào máy tính, chạy lệnh "disk list" một lần nữa và xem ổ đĩa nào không hiển thị trong lần đầu tiên bạn chạy lệnh "disk list".
  • Ổ đĩa USB thường ở cuối trình đơn.
 10. 10
  Chọn ổ đĩa USB.select disk number vào Command Prompt, đảm bảo thay chữ "number" bằng số thứ tự của ổ đĩa USB trong danh sách và ấn Enter.
 11. 11
  Xóa các nội dung trong ổ đĩa USB.clean và sau đó ấn Enter.
 12. 12
  Tạo một phân vùng mới trên ổ đĩa USB theo cách sau:
  • create partition primary (tạo phân vùng cơ bản) và ấn Enter.
  • select partition 1 (chọn phân vùng 1) và ấn Enter
  • active (kích hoạt) và ấn Enter
 13. 13
  Định dạng ổ đĩa USB.format fs=fat32 quick vào Command Prompt, sau đó ấn Enter.
  • Nếu gặp lỗi khi tạo USB, bạn lặp lại quy trình này bằng cách dùng lệnh format fs=ntfs quick.
 14. 14
  Đặt chữ ký hiệu cho ổ đĩa USB.assign và ấn Enter. Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận hiển thị trong cửa sổ Command Prompt.
 15. 15
  Đóng cửa sổ Command Prompt. Bây giờ thì bạn đã có USB khởi động, nghĩa là bạn có thể lưu tập tin ISO của hệ điều hành hoặc bản sao của ổ cứng máy tính vào USB để cài đặt trên một máy tính khác.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Dùng Terminal trên Mac

 1. 1
  Gắn USB vào máy tính. Bạn cần gắn USB vào một trong các cổng USB hoặc USB-C hình chữ nhật hoặc ô-van trên máy tính. USB thông thường chỉ được gắn theo một chiều, nên bạn đừng cố dùng lực mạnh nếu không thể gắn USB vào cổng.
  • Nếu máy Mac dùng cổng USB-C, USB sẽ khớp với cổng USB-C bất kể bạn gắn theo chiều nào.
  • USB phải có dung lượng trống tối thiểu là 8GB để có thể chứa các tập tin cài đặt hệ điều hành.
 2. 2
  Đảm bảo bạn có tập tin ISO. Nếu muốn tạo USB khởi động trên máy Mac, bạn cần có sẵn một tập tin ISO (hoặc một bản sao, nếu bạn sao lưu ổ cứng của máy tính) để kéo và thả vào Terminal.
  • Bước này khác với cách Windows xử lý USB khởi động, vì bạn có thể tạo USB khởi động và lưu lại để sử dụng sau trên Windows.
 3. 3
 4. 4
  terminal để tìm ứng dụng Terminal trên máy Mac.
 5. 5
 6. 6
  Mở danh sách các ổ đĩa đã kết nối.diskutil list vào Terminal, sau đó ấn Return.
 7. 7
  Tìm ổ đĩa USB. Tìm ổ đĩa USB mà bạn đã gắn vào máy tính, sau đó tìm tên ổ đĩa USB dưới tiêu đề "IDENTIFIER". Bạn thường tìm thấy ổ đĩa USB bên dưới tiêu đề "(external, physical)" gần cuối cửa sổ Terminal.
  • Tên ổ đĩa USB của bạn bên dưới tiêu đề "IDENTIFIER" thường là "disk1" hoặc "disk2".
 8. 8
  Chọn ổ đĩa USB.diskutil unmountDisk /dev/disknumber - nhớ thay "disknumber" bằng tên và số (chẳng hạn như disk2) của ổ đĩa bên dưới tiêu đề "IDENTIFIER" vào Terminal, sau đó ấn Return.
 9. 9
  Nhập lệnh định dạng.sudo dd if= nhưng không ấn Return.
 10. 10
  Kéo tập tin ISO vào cửa sổ Terminal. Nhấp và kéo tập tin ISO (hoặc bản sao của ổ đĩa) mà bạn muốn dùng để cài đặt cho USB vào cửa sổ Terminal. Thao tác này sẽ lưu địa chỉ của tập tin vào lệnh Terminal.
  • Bạn cũng có thể gõ đường dẫn thư mục vào tập tin ISO.
 11. 11
  Ấn phím Space (Dấu cách). Thao tác này thêm một dấu cách ở cuối địa chỉ tập tin để tạo khoảng cách cho lệnh tiếp theo.
 12. 12
  Nhập phần còn lại của lệnh.of=/dev/disknumber bs=1m, bạn nhớ thay "disknumber" với số của ổ đĩa USB (chẳng hạn như disk2) và ấn Return.
 13. 13
  Gõ mật khẩu của bạn. Đây là mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào máy Mac. Trong khi gõ, bạn sẽ không thấy các ký tự hiển thị trong Terminal; điều này là bình thường.
 14. 14
  Ấn Return. Thao tác này ghi nhận mật khẩu của bạn và ra lệnh cho máy tính bắt đầu việc tạo USB khởi động với tập tin ISO hoặc tập tin bản sao đã chọn.
  • Việc này có thể mất vài tiếng để hoàn tất, nên bạn cứ mở Terminal và sạc pin cho máy Mac.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Dùng Công cụ Cài đặt Windows 10 (The Windows 10 Installation Tool)

 1. 1
  Biết khi nào nên dùng phương pháp này. Công cụ Cài đặt Windows 10 là chương trình chuyển tập tin cài đặt Windows 10 vào USB và tạo USB khởi động. Thao tác này chỉ hữu ích khi dùng Windows để tạo USB cài đặt Windows 10.
 2. 2
  Mở trang cài đặt Windows 10. Trang này chứa công cụ mà bạn sẽ dùng để tạo USB khởi động.
 3. 3
  Gắn USB vào máy tính. Bạn cần gắn USB vào một trong các cổng USB hình chữ nhật trên máy tính. USB chỉ được gắn theo một chiều, nên bạn đừng cố dùng lực mạnh nếu không thể gắn USB vào cổng.
  • USB của bạn phải có dung lượng trống tối thiểu là 8GB.
 4. 4
  Nhấp vào nút Download tool now (Tải ngay) màu xanh dương ở giữa trang. Thao tác này sẽ tải tập tin cài đặt về máy tính.
 5. 5
  Mở công cụ cài đặt. Nhấp đúp vào tập tin công cụ cài đặt đã tải về, sau đó chọn Yes khi được hỏi.
  • Công cụ cài đặt sẽ được lưu vào thư mục "Downloads" (Cài đặt) mặc định của trình duyệt (hoặc trên màn hình).
 6. 6
  Nhấp vào Accept (Chấp nhận) ở bên dưới cửa sổ của công cụ cài đặt.
 7. 7
  Đánh dấu vào ô "Create installation media" (Tạo phương tiện cài đặt) ở giữa cửa sổ.
 8. 8
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở bên dưới góc phải cửa sổ.
 9. 9
  Nhấp Next thêm một lần nữa. Thao tác này sẽ chọn thuộc tính máy tính của bạn làm thiết lập của tập tin cài đặt.
  • Nếu muốn chọn ngôn ngữ, phiên bản và cấu hình khác (chẳng hạn 32-bit) thay vì dùng thiết lập mặc định cho máy tính, bạn không đánh dấu vào ô "Use the recommended options for this PC" (Dùng lựa chọn được khuyên dùng cho máy tính này) và thay đổi giá trị cần thiết trước khi nhấp Next.
 10. 10
  Đánh dấu vào ô "USB flash drive" (Ổ đĩa USB) ở giữa cửa sổ.
 11. 11
  Nhấp Next.
 12. 12
  Chọn một ổ đĩa. Nhấp vào tên của ổ đĩa mà bạn muốn dùng.
 13. 13
  Nhấp Next ở cuối cửa sổ. Thao tác này bắt đầu việc định dạng ổ đĩa USB của bạn cho việc cài đặt Windows 10 - quá trình bao gồm việc xóa các tập tin hiện tại của USB, tạo USB khởi động và thêm tập tin Windows 10 ISO.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Dùng Công cụ Cài đặt Windows 7 (Windows 7 Installation Tool)

 1. 1
  Gắn USB vào máy tính. Bạn cần gắn USB vào một trong các cổng USB hình chữ nhật trên máy tính. USB chỉ được gắn theo một chiều, nên bạn đừng cố dùng lực mạnh nếu không thể gắn USB vào cổng.
  • USB phải có dung lượng trống tối thiểu là 4GB.[1]
 2. 2
  Tải tập tin Windows 7 ISO bằng cách sau:
  • Truy cập trang tải Windows 7.
  • Nhập mã khóa của Windows 7.
  • Chọn Verify (Xác minh).
  • Chọn ngôn ngữ.
  • Chọn Confirm (Xác nhận).
  • Chọn lựa chọn Download (Tải về): 32-bit hoặc 64-bit
 3. 3
  Mở trang Windows USB/DVD Download Tool (Công cụ Tải Windows USB/DVD). Trang này chứa công cụ cho phép bạn làm USB khởi động và lưu tập tin cài đặt Windows 7 vào đó.
 4. 4
  Nhấp nút Download (Tải về) màu cam ở giữa trang.
 5. 5
  Chọn ngôn ngữ. Nhấp vào ô bên trái phiên bản công cụ mà bạn muốn dùng. Ví dụ, nếu muốn phiên bản tiếng Anh (Mỹ), bạn tìm dòng có chữ "US" ở gần cuối tên phiên bản.
 6. 6
  Nhấp vào nút Next (Tiếp tục) màu xanh dương ở bên dưới góc phải trang. Thao tác này ra lệnh tải công cụ về máy tính.
 7. 7
  Cài chương trình Windows 7 USB/DVD Download Tool. Nhấp đúp vào tập tin cài đặt đã tải về, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
 8. 8
  Mở chương trình. Nhấp đúp vào biểu tượng chương trình "Windows 7 USB DVD Download Tool" trên màn hình máy tính để mở một cửa sổ mới.
  • Khi được hỏi, bạn nhấp Yes để tiếp tục.
 9. 9
  Chọn tập tin Window 7 ISO. Nhấp vào Browse (Duyệt), sau đó chọn tập tin ISO mà bạn tải về trước đó và nhấp vào Open (Mở).
 10. 10
  Nhấp Next ở cuối cửa sổ.
 11. 11
  Nhấp vào nút USB device (Thiết bị USB) ở bên dưới góc phải cửa sổ.
 12. 12
  Chọn ổ đĩa USB của bạn. Nhấp vào tên ổ đĩa USB mà bạn muốn dùng.
 13. 13
  Nhấp vào nút Begin copying (Bắt đầu sao chép) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Thao tác này ra lệnh tạo USB khởi động và sao chép tập tin cài đặt Windows 7 vào USB.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Việc sử dụng Command Prompt hoặc Terminal cho phép bạn tạo USB cài đặt hệ điều hành Linux.

Cảnh báo

 • Việc định dạng USB sẽ xóa nội dung trong đó. Nếu USB đang dùng có chứa dữ liệu, bạn nhớ sao lưu dữ liệu trước khi tạo ổ đĩa khởi động.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Khiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hackKhiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hack
Sao chép và dánSao chép và dán
Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)
Hack Máy tínhHack Máy tính
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDFTìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDF
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Sao chép và dán ảnhSao chép và dán ảnh
Gõ dấu trên chữ cáiGõ dấu trên chữ cái
Kết nối tai nghe Bluetooth với máy tínhKết nối tai nghe Bluetooth với máy tính
Kết nối chuột không dây Logitech trên PC hoặc MacKết nối chuột không dây Logitech trên PC hoặc Mac
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 7.787 lần.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 7.787 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo