Cách để Tạo một Thư mục Mới trên Máy tính

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một thư mục mới trên máy tính có hệ điều hành Windows và Mac.

Phương pháp 1 của 2:
Hệ điều hành Windows

 1. 1
  Chọn nơi mà bạn muốn tạo thư mục. Ví dụ đơn giản nhất là desktop của bạn, nhưng bạn có thể tạo thư mục mới ở bất kỳ nơi nào trên máy tính của mình.
 2. 2
  Nhấp phải vào một khu vực trống. Việc này sẽ làm hiển thị một trình đơn. Tuy nhiên, bạn đừng nhấp phải vào tập tin hoặc thư mục có sẵn vì sẽ làm hiển thị một trình đơn hoàn toàn khác.
  • Nếu đang mở một thư mục có sẵn (chẳng hạn như Documents), bạn cũng có thể nhấp vào Home (Trang chủ) ở phía trên góc trái cửa sổ File Explorer và chọn New Folder (Tạo thư mục mới) trên thanh công cụ đang hiển thị.
  • Nếu máy tính của bạn dùng trackpad (bàn rê) thay cho chuột, bạn có thể nhấp hai ngón tay trên bàn rê để thực hiện thao tác nhấp chuột phải.
 3. 3
  Chọn New (Tạo mới). Lựa chọn này ở phía dưới trình đơn vừa hiển thị và làm xuất hiện thêm một trình đơn khác.
 4. 4
  Nhấp vào Folder (Thư mục) ở phía trên trình đơn.
 5. 5
  Gõ tên cho thư mục và ấn Enter. Đây là thao tác đặt tên cho thư mục mới.
  • Tên của thư mục không thể chứa các dấu câu hoặc ký tự đặc biệt.[1]
  • Nếu không gõ tên, thư mục của bạn sẽ được lưu thành "New Folder" (Thư mục mới).
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Hệ điều hành Mac

 1. 1
  Chọn nơi mà bạn muốn tạo thư mục. Màn hình máy tính là nơi bạn có thể dễ dàng tạo thư mục mới, nhưng bạn cũng có thể tạo thư mục ở bất kỳ nơi nào trên máy tính.
  • Bạn cũng có thể mở Finder - biểu tượng gương mặt màu xanh biển ở bên dưới màn hình và sau đó chọn bất kỳ nơi nào mà bạn muốn tạo thư mục mới, chẳng hạn như Documents.
 2. 2
  Nhấp vào File (Tập tin) ở phía trên góc trái màn hình máy tính Mac.
 3. 3
  Nhấp vào New Folder (Tạo thư mục mới). Thao tác này sẽ tạo ra một thư mục mới ở vị trí hiện tại.
  • Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào một khu vực trống hoặc nhấp hai ngón tay trên bàn rê của máy tính. Đảm bảo bạn không nhấp phải lên tập tin hoặc thư mục có sẵn vì việc này sẽ làm hiển thị một trình đơn hoàn toàn khác.
 4. 4
  Gõ tên cho thư mục và nhấn Return để đặt tên cho thư mục mới.
  • Bạn cũng không thể dùng ký tự ":" hoặc "?" khi đặt tên cho thư mục trên hệ điều hành Mac.
  Quảng cáo

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo