Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo link (liên kết) đến tệp tin MP3 đã được tải lên. Để tạo đường liên kết đến tệp tin MP3, trước tiên bạn cần tải tệp tin MP3 lên dịch vụ lưu trữ đám mây kiểu như Google Drive hoặc iCloud, hoặc tải nó lên dịch vụ âm nhạc trực tuyến kiểu như SoundCloud. Sau khi tải lên thành công, bạn có thể chia sẻ nhạc qua đường liên kết.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng Google Drive

 1. 1
  Mở trang web Google Drive. Truy cập https://drive.google.com bằng trình duyệt web của bạn. Đây là bước mở trang Drive chính nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Google của bạn, hãy nhấp vào Go To Drive ở góc trên bên phải trang, sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu Google của bạn.
 2. 2
  Nhấp vào NEW (Mới). Nút này nằm ở phía trên bên trái trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào File upload (Tải tệp lên). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Lựa chọn tệp tin MP3 của bạn. Nhấp vào tệp tin MP3 mà bạn muốn tải lên. Có thể bạn sẽ cần nhấp vào thư mục chứa tệp tin MP3 ở bên trái cửa sổ trước.
 5. 5
  Nhấp vào Open (Mở). Nút này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ. MP3 sẽ được tải lên Google Drive.
 6. 6
  Nhấp đúp vào tệp tin MP3 trong Google Drive. Sau khi MP3 đã được tải lên, hãy nhấp đúp vào tệp tin này trong Google Drive để mở nó.
  • Khi bạn đã tải lên một tệp tin mới, nó thường sẽ bật ra ở góc dưới bên phải của trình duyệt web. Bạn có thể nhấp vào thông báo để mở tệp tin.
 7. 7
  Nhấp vào . Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 8. 8
  Nhấp vào Share (Chia sẻ). Đây thường là tùy chọn đầu tiên ở bên cạnh biểu tượng hình người trong trình đơn.
  • Cửa sổ "Share with people and groups" (Chia sẻ với mọi người và nhóm) sẽ bật ra.
 9. 9
  Nhấp vào "Get Link (Nhận đường liên kết)". Phần dưới cùng cửa sổ sẽ được xổ ra để hiển thị liên kết và quyền truy cập.
 10. 10
  Sao chép đường liên kết. Ở phía trên phần quyền hạn, bạn sẽ nhìn thấy một đường liên kết, hãy nhấp vào nó, sau đó nhấn Ctrl+C (hoặc Command+C trên Mac) để sao chép liên kết. Bạn cũng có thể nhấp vào Copy link (Sao chép đường liên kết).
  • Bạn có thể dán (paste) liên kết vào bất cứ đâu bằng cách nhấn Ctrl+V (hoặc Command+V).
  • Nhấp vào tùy chọn thả xuống "Anyone with the link" (Bất kỳ ai có đường liên kết) để nhìn thấy các tùy chọn "Viewer" (Người xem), "Commentor" (Người nhận xét) và "Editor" (Người chỉnh sửa). Nếu lựa chọn "Editor", bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể tải tệp tin về máy. Nếu lựa chọn "Commentor", không một ai có thể tải tệp tin về máy. Nếu thiết lập "Anyone with the link" thành "Restricted" (Bị hạn chế), chỉ những người được chọn mới có thể truy cập tệp tin.
 11. 11
  Chia sẻ liên kết. Gửi liên kết cho bạn bè, hoặc đăng liên kết lên đâu đó để mọi người có thể truy cập nó. Sau khi mọi người có liên kết thì có thể tải MP3 về máy bằng cách nhấp vào liên kết, sau đó nhấp Download (Tải xuống) ở góc trên bên phải trang.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng iCloud Drive

 1. 1
  Mở trang web iCloud Drive. Truy cập https://www.icloud.com/#iclouddrive bằng trình duyệt của bạn. Đây là bước mở trang iCloud Drive nếu bạn đã đăng nhập vào iCloud.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào iCloud, hãy nhập ID Apple và mật khẩu của bạn, sau đó nhấp vào biểu tượng mũi tên.
 2. 2
  Nhấp vào nút "Upload" (Tải lên). Nút có hình đám mây và mũi tên trỏ lên trên này nằm ở trên cùng trang.
 3. 3
  Lựa chọn tệp tin MP3 của bạn. Nhấp vào tệp tin MP3 mà bạn muốn tải lên. Có thể bạn sẽ cần nhấp vào thư mục chứa tệp tin MP3 ở bên trái cửa sổ trước.
 4. 4
  Nhấp vào Open (Mở). Nút này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ. MP3 sẽ được tải lên iCloud Drive.
 5. 5
  Lựa chọn tệp tin MP3 trong iCloud Drive. Sau khi MP3 đã được tải lên, hãy nhấp vào tệp tin này trong iCloud Drive để lựa chọn nó.
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng "Share" (Chia sẻ). Biểu tượng này có hình đầu người và dấu + ở cạnh, hiện chữ "Add People" (Thêm người) khi bạn di chuột vào nó. Tùy chọn này nằm ở trên cùng trang.
 7. 7
  Nhấp vào Copy Link (Sao chép đường liên kết). Tùy chọn này nằm ở bên phải của cửa sổ bật ra.
 8. 8
  Nhấp vào Share Options (Các tùy chọn chia sẻ). Nó nằm ở góc dưới bên trái cửa sổ.
 9. 9
  Nhấp vào hộp "Who can access" (Ai có thể truy cập). Đây là bước hiển thị trình đơn thả xuống.
 10. 10
  Nhấp vào Anyone with the link (Bất kỳ ai có đường liên kết). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống.
 11. 11
  Nhấp vào Share (Chia sẻ). Tùy chọn này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ.
 12. 12
  Sao chép đường liên kết. Trong hộp ở giữa cửa sổ, hãy lựa chọn đường liên kết, sau đó nhấn Ctrl+C (hoặc Command+C trên Mac) để sao chép đường liên kết.
  • Bạn có thể dán (paste) liên kết vào bất cứ đâu bằng cách nhấn Ctrl+V (hoặc Command+V).
 13. 13
  Chia sẻ liên kết. Gửi liên kết cho bạn bè, hoặc đăng liên kết lên đâu đó để mọi người có thể truy cập nó. Sau khi mọi người có liên kết thì có thể tải MP3 về máy bằng cách nhấp vào liên kết, sau đó nhấp Download a Copy (Tải về bản sao).
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng SoundCloud

 1. 1
  Mở trang web SoundCloud. Truy cập https://soundcloud.com/ bằng trình duyệt của bạn. Đây là bước mở trang phát nhạc SoundCloud nếu bạn đã đăng nhập vào SoundCloud.
  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản SoundCloud của bạn, trước tiên hãy nhấp vào Sign In ở góc trên bên phải trang, sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu SoundCloud của bạn.
 2. 2
  Nhấp vào Upload. Thẻ này nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ SoundCloud.
 3. 3
  Nhấp vào Choose a file to upload. Nút màu cam này nằm ở giữa trang.
 4. 4
  Lựa chọn tệp tin MP3 của bạn. Nhấp vào tệp tin MP3 mà bạn muốn tải lên. Có thể bạn sẽ cần nhấp vào thư mục chứa tệp tin MP3 ở bên trái cửa sổ trước.
 5. 5
  Nhấp vào Open. Nút này nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ. Đây là bước tải tệp tin MP3 của bạn lên SoundCloud.
 6. 6
  Nhấp vào thẻ Permissions. Thẻ này nằm ở góc trên bên phải cửa sổ.
 7. 7
  Tích vào ô "Enable downloads". Ô này nằm ở góc trên bên trái cửa sổ. Đây là bước đảm bảo rằng mọi người có thể tải về tệp tin MP3 của bạn.
 8. 8
  Nhấp vào Save. Nút màu cam này nằm ở góc dưới bên phải của phần tải lên.
 9. 9
  Sao chép đường liên kết. Ở phía dưới cùng phần "Share your new track" nằm giữa trang, hãy lựa chọn liên kết, sau đó nhấn Ctrl+C (hoặc Command+C trên Mac) để sao chép liên kết.
  • Bạn có thể dán liên kết vào bất cứ đâu bằng cách nhấn Ctrl+V (hoặc Command+V).
 10. 10
  Chia sẻ liên kết. Gửi liên kết cho bạn bè, hoặc đăng liên kết lên đâu đó để mọi người có thể truy cập nó. Sau khi có liên kết, mọi người có thể tải về bài hát của bạn bằng cách nhấp vào liên kết, nhấp ⋯ More ở phía dưới bài hát, sau đó nhấp Download trong trình đơn thả xuống hiện ra.
  • Bạn có thể tải lên MP3 của bạn dưới dạng riêng tư, sau đó chia sẻ liên kết riêng tư. Bài hát sẽ không hiện ra cho người theo dõi bạn thấy nếu bạn đặt chế độ riêng tư thay vì công khai.[1]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể chia sẻ tệp tin từ hầu hết các dịch vụ lưu trữ đám mây như OneDrive và Dropbox.
 • SoundCloud cho phép bạn lưu trữ lên đến 180 phút âm nhạc mà không cần nâng cấp thành tài khoản trả phí.

Cảnh báo

 • Việc tải lên nhạc của nghệ sĩ cho mọi người tải về miễn phí mà không được phép là bất hợp pháp.
 • Dù thuận tiện khi chia sẻ tệp tin MP3 qua Internet vì thường có dung lượng nhỏ hơn, định dạng MP3 đó có thể đã bị nén chặt và giảm chất lượng đi nhiều so với định dạng WAV và WMA. Hãy quyết định xem bạn muốn sử dụng định dạng âm thanh nào cho liên kết tải về của bạn tùy thuộc vào việc bạn sẵn lòng giảm chất lượng âm thanh đến mức nào để đổi lấy dung lượng tệp tin nhỏ hơn và tốc độ tải về nhanh hơn.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 7.667 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 7.667 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo