Cách để Tạo danh sách kiểm kê trên Excel

Trong bài viết này:Sử dụng mẫuTự tạo từng phần

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý bản kiểm kê công việc bằng bảng tính Excel trên máy tính Windows hoặc Mac. Bạn có thể sử dụng mẫu danh sách kiểm kê được định dạng sẵn, hoặc tự tạo trang tính (sheet) riêng.

1
Sử dụng mẫu

 1. 1
  Mở Microsoft Excel. Ứng dụng màu xanh lá đậm với chữ "X" trắng bên trong.
 2. 2
  Nhấp vào thanh tìm kiếm đầu cửa sổ Excel.
  • Trên máy tính Mac, bạn nhấp vào File (Tập tin) ở góc trên bên trái trước, sau đó kích chọn New from Template… (Tập tin mới từ mẫu) trong trình đơn thả xuống.
 3. 3
  Tìm mẫu danh sách kiểm kê. Nhập inventory list vào thanh tìm kiếm đầu trang rồi nhấn Enter. Danh sách mẫu dùng để kiểm kê sản phẩm sẽ hiện ra.
 4. 4
  Chọn mẫu. Nhấp vào mẫu danh sách kiểm kê phù hợp với nhu cầu của bạn nhất. Trang xem trước của mẫu sẽ mở ra.
  • Mỗi mẫu danh sách kiểm kê mang đến những tính năng khác nhau. Nếu không thích mẫu vừa chọn, bạn có thể nhấn Esc để trở lại trang mẫu.
 5. 5
  Nhấp vào Create (Tạo) bên phải cửa sổ xem trước mẫu.
 6. 6
  Chờ mẫu được nạp. Quá trình này sẽ mất vài giây. Sau khi mẫu mở ra, bạn có thể tiếp tục.
 7. 7
  Nhập thông tin kiểm kê vào. Để thay đổi ô đã được điền sẵn, bạn nhấp đúp vào ô, xóa số hoặc chữ trong đó rồi nhập dữ liệu của bạn vào. Tuy mẫu mà bạn chọn có thể khác nhau đôi chút nhưng tất cả danh sách kiểm kê đều bao gồm những tùy chọn sau:
  • Item Number – Số kiểm kê (SKU hay đơn vị lưu kho) của mặt hàng.
  • Item Name – Tên mô tả mặt hàng.
  • Item Cost – Giá một đơn vị của mặt hàng.
  • Number in Stock – Số lượng mặt hàng trong kho.
  • Net Value – Giá trị ròng của mặt hàng.
 8. 8
  Lưu lại công việc. Để lưu tài liệu:
  • Trên Windows – Nhấp vào File, kích Save As (Lưu thành), nhấp đúp vào This PC, kích chọn vị trí lưu ở bên trái cửa sổ, nhập tên cho tài liệu (chẳng hạn như "Danh sách kiểm kê") vào khung văn bản "File name" rồi nhấp Save (Lưu).
  • Trên Mac - Nhấp vào File, kích Save As..., nhập tên cho tài liệu (chẳng hạn như "Danh sách kiểm kê") vào trường dữ liệu "Save As", chọn vị trí lưu bằng cách nhấp vào khung "Where", nhấp vào thư mục rồi kích Save.

2
Tự tạo từng phần

 1. 1
  Mở Microsoft Excel. Ứng dụng màu xanh lá đậm với chữ "X" trắng bên trong.
 2. 2
  Nhấp vào Blank workbook (Bảng tính trống). Ô này nằm phía trên bên trái cửa sổ.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn dùng máy tính Mac.
 3. 3
  Tạo tiêu đề cho danh sách kiểm kê của bạn. Nhập tiêu đề tương ứng vào các ô sau:
  • A1 - Item Number hay Số kiểm kê
  • B1 - Item Name hay Tên mặt hàng
  • C1 - Item Cost hay Giá mặt hàng
  • D1 - Number of Items hay Số lượng mặt hàng
  • E1 - Net Value hay Giá trị ròng
 4. 4
  Điều chỉnh độ rộng các cột. Nhấp vào khoảng trống giữa hai chữ cái tên cột (ví dụ như AB) đầu trang tính, sau đó kéo chuột sang phải để mở rộng cột.
 5. 5
  Nhập số kiểm kê của mặt hàng. Nhấp vào ô A2, sau đó nhập mã mặt hàng vào (chẳng hạn như 123456) và nhấn Enter.
 6. 6
  Thêm tên mặt hàng. Nhấp vào ô B2, sau đó nhập tên chính thức của mặt hàng (ví dụ:Dây rút).
 7. 7
  Xác định giá mặt hàng theo đơn vị. Nhấp vào ô C2, sau đó nhập giá thành riêng của mặt hàng (chẳng hạn như 50,000).
 8. 8
  Thêm tổng số mặt hàng hiện có. Nhấp vào ô D2 và nhập số lượng mặt hàng mà bạn còn trong kho (chẳng hạn, nếu bạn hiện có 80 bộ dây rút, hãy nhập 80).
 9. 9
  Nhập công thức tính giá trị ròng. Nhấp vào ô E2, sau đó nhập =C2*D2 vào ô rồi nhấn Enter. Bạn sẽ thấy giá trị ròng được tính và hiện ra trong ô.
  • Bạn có thể lặp lại công thức chung này với từng ô trong cột "Net Value" —chỉ cần nhớ thay C2D2 bằng ô thích hợp (ví dụ, nếu bạn đang nhân giá trị của ô C10D10, bạn cần sử dụng tên các ô này thay cho C2D2).
 10. 10
  Thêm những mặt hàng còn lại vào danh sách kiểm kê. Lặp lại quá trình trên với từng mặt hàng cần kiểm kê. Bạn cần gán mỗi mặt hàng vào từng dòng cho đến khi danh sách đầy đủ.
 11. 11
  Lưu lại công việc. Để lưu tài liệu:
  • Trên Windows – Nhấp vào File, kích Save As, nhấp đúp vào This PC, kích chọn vị trí lưu ở bên trái cửa sổ, nhập tên cho tài liệu (chẳng hạn như "Danh sách kiểm kê") vào khung văn bản "File name" rồi nhấp Save.
  • Trên Mac - Nhấp vào File, kích Save As..., nhập tên cho tài liệu (chẳng hạn như "Danh sách kiểm kê") vào trường dữ liệu "Save As", chọn vị trí lưu bằng cách nhấp vào khung "Where", nhấp vào thư mục rồi kích Save.

Lời khuyên

 • Bạn có thể thêm trang tính khác vào tập hợp bảng tính bằng cách nhấp dấu ở phía dưới bên trái trang.

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Create an Inventory List in Excel, Español: crear una lista de inventario en Excel, Italiano: Creare un Inventario con Excel, Русский: создать инвентарную опись в Excel, Português: Criar uma Lista de Inventário no Excel, Bahasa Indonesia: Membuat Daftar Inventaris di Excel, Français: créer un inventaire des ventes dans Microsoft Excel, Deutsch: In Excel eine Inventarliste erstellen, Nederlands: Een inventarislijst maken in Excel, العربية: إنشاء قائمة مخزون في برنامج إكسل, ไทย: สร้างรายการสินค้าคงคลัง (Inventory List) ใน Excel

Trang này đã được đọc 156 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?