Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo cuộc khảo sát ý kiến trên Discord khi sử dụng máy tính Windows hoặc Mac. Mặc dù không có tính năng hoặc ứng dụng thăm dò ý kiến dành cho Discord nhưng vẫn có một số cách khác nhau để khởi xướng một cuộc khảo sát như sử dụng phản ứng biểu tượng cảm xúc hoặc máy tự động.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Tạo cuộc khảo sát phản ứng

 1. 1
  Mở Discord. Ứng dụng Discord có hình khuôn mặt không miệng nằm trên bong bóng đối thoại tím, bạn có thể tìm thấy trong trình đơn Start (Windows) hoặc thư mục Applications (Mac). Tài khoản Discord sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu chưa đăng nhập Discord, bạn cần nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào Log In.
  • Nếu bạn muốn sử dụng Discord phiên bản web, hãy truy cập https://discordapp.com/ rồi nhấp vào nút Open Discord (Mở Discord) màu tím.
 2. 2
  Chọn máy chủ. Nhấp vào tên viết tắt của máy chủ mà bạn muốn khảo sát ở bên trái cửa sổ Discord.
 3. 3
  Chọn kênh. Nhấp vào kênh văn bản nào đó bên trái cửa sổ Discord để mở. Đây sẽ là kênh mà bạn muốn tạo cuộc khảo sát.
  • Nếu bạn muốn tạo kênh dành riêng cho cuộc khảo sát thì hãy nhấp vào dấu + bên cạnh tiêu đề "TEXT CHANNELS" (Kênh văn bản), nhập tên cho kênh (ví dụ: "Khảo sát") rồi chọn Create Channel (Tạo kênh).
 4. 4
  Thiết lập quyền người dùng cho kênh. Nhấp vào Settings (Cài đặt) nằm bên phải tên kênh, sau đó:
  • Nhấp vào Permissions (Quyền)
  • Chọn @everyone phía dưới tiêu đề "ROLE/MEMBERS" (Vai trò/thành viên) bên phải trang.
  • Nhấp vào dấu màu xanh lá nằm bên phải tiêu đề "Read Messages" (Đọc tin nhắn).
  • Cuộn xuống và nhấp vào dấu X màu đỏ bên cạnh tất cả tùy chọn khác.
  • Nhấp vào Save Changes (Lưu thay đổi).
  • Nhấn phím Esc hoặc nhấp vào dấu X ở phía trên bên phải cửa sổ.
 5. 5
  Tạo câu hỏi khảo sát. Nhập câu hỏi vào khung văn bản của kênh rồi nhấn Enter. Câu hỏi sẽ được thêm vào máy chủ.
  • Chẳng hạn, bạn có thể hỏi "Con vật nào dễ thương hơn: cú hay gấu trúc?".
 6. 6
  Thêm biểu tượng cảm xúc cho câu hỏi. Di con trỏ chuột lên câu hỏi cho đến khi biểu tượng mặt cười hiện ra bên cạnh, nhấp vào biểu tượng khuôn mặt và chọn cảm xúc phản ứng (chẳng hạn như dấu ra hiệu đồng ý thể hiện sự "tán thành"), sau đó thêm biểu tượng cảm xúc cho những phản ứng khác.
  • Sau khi hoàn tất, bên dưới câu hỏi sẽ có ít nhất hai biểu tượng cảm xúc.
 7. 7
  Giải thích thể lệ khảo sát với kênh. Nội dung này thường bao gồm "Nhấp vào [biểu tượng cảm xúc 1] để bỏ phiếu tán thành và [biểu tượng cảm xúc 2] cho phiếu phản đối" hoặc tương tự.
  • Chẳng hạn trong cuộc khảo sát về việc pizza có phải là một loại rau hay không, bạn có thể mô tả rằng: "Nhấp vào dấu tán thành để trả lời 'có' hoặc dấu phản đối để trả lời 'không'".
 8. 8
  Cho phép thành viên phản ứng. Mọi người trong kênh có thể nhấp vào một biểu tượng cảm xúc để bỏ phiếu, số câu trả lời sẽ nằm bên phải biểu tượng cảm xúc đó.
  • Vì các thành viên không thể đăng câu trả lời của họ nên sẽ giảm thiểu được lượng câu trả lời giễu cợt hoặc biểu tượng cảm xúc thay thế.
 9. 9
  Kiểm lại kết quả. Sau một thời gian nhất định (hoặc sau khi mọi người bỏ phiếu xong), biểu tượng cảm xúc có lượt chọn cao nhất sẽ là câu trả lời chiến thắng.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Bằng Poll Bot

 1. 1
  Mở trang khảo sát tự động Poll Bot. Truy cập https://botlist.co/bots/2520-poll-bot trên trình duyệt web. Trang Poll Bot lưu trữ máy tự động có thể khởi chạy khảo sát trên Discord sẽ mở ra.
 2. 2
  Nhấp vào GET (Nhận). Nút màu xanh này nằm gần đầu trang. Một trình đơn sẽ thả xuống.
 3. 3
  Nhấp vào tùy chọn Discord nằm trong trình đơn thả xuống.
 4. 4
  Đăng nhập vào Discord. Khi được nhắc, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu Discord.
  • Nếu không thấy màn hình đăng nhập, bạn hãy bỏ qua bước này.
 5. 5
  Chọn máy chủ. Nhấp vào khung thả xuống "Add a bot to a server" (Thêm máy tự động vào máy chủ), sau đó chọn máy chủ mà bạn muốn áp dụng Poll Bot từ trong trình đơn thả xuống.
 6. 6
  Nhấp vào Authorize (Ủy quyền). Nút màu tím này nằm gần cuối trang.
 7. 7
  Nhấp vào ô I’m not a robot (Tôi không phải là người máy) để đánh dấu. Poll Bot sẽ được thêm vào Discord; kể từ lúc này, bạn có thể đóng tab trình duyệt.
 8. 8
  Mở Discord. Ứng dụng Discord có hình khuôn mặt không miệng nằm trên bong bóng đối thoại tím, bạn có thể tìm thấy trong trình đơn Start (Windows) hoặc thư mục Applications (Mac). Tài khoản Discord sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu chưa đăng nhập Discord, bạn cần nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào Log In.
  • Nếu bạn muốn sử dụng Discord phiên bản web, hãy truy cập https://discordapp.com/ rồi nhấp vào nút Open Discord màu tím.
 9. 9
  Chọn máy chủ. Nhấp vào tên viết tắt của máy chủ mà bạn đã cài đặt Poll Bot ở bên trái cửa sổ Discord.
 10. 10
  Chọn kênh. Nhấp vào kênh văn bản nào đó bên trái cửa sổ Discord để mở. Đây sẽ là kênh mà bạn muốn tạo cuộc khảo sát.
  • Nếu bạn muốn tạo kênh dành riêng cho cuộc khảo sát thì hãy nhấp vào dấu + bên cạnh tiêu đề "TEXT CHANNELS", nhập tên cho kênh (ví dụ: "Khảo sát") rồi chọn Create Channel.
 11. 11
  Nhập lệnh của loại khảo sát mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể sử dụng Poll Bot để tạo ba loại khảo sát khác nhau:
  • Khảo sát phản ứng đồng tình/phản đối: Nhập lệnh poll: *Câu hỏi của bạn* vào đây, Poll Bot sẽ trả lời lại với tùy chọn 👍, 👎, và 🤷‍. Người dùng khác có thể nhấp vào biểu tượng cảm xúc phản ứng để bình chọn.
  • Khảo sát nhiều phản ứng: Nhập lệnh poll: {tiêu đề khảo sát} [tùy chọn 1] [tùy chọn 2] [tùy chọn 3] và Poll Bot sẽ phản hồi lại với biểu tượng cảm xúc bằng chữ cái cho mỗi tùy chọn, chẳng hạn như A, B, C, vân vân.
  • Khảo sát không chính thức: Nhập lệnh +strawpoll {tiêu đề khảo sát} [tùy chọn 1] [tùy chọn 2] [tùy chọn 3], khi đó Poll Bot sẽ phản hồi bằng liên kết và hình ảnh trên strawpoll.me nơi người dùng có thể bình chọn.
 12. 12
  Để người dùng trên kênh điền vào cuộc khảo sát. Họ có thể nhấp vào liên kết ở đầu bình luận của Poll Bot, chọn câu trả lời và nhấp vào nút Vote (Bình chọn) ở cuối trang. Câu trả lời với nhiều lượt bình chọn nhất sẽ chiến thắng cuộc khảo sát.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Bằng Poll Maker

 1. 1
  Mở website Poll Maker. Truy cập https://www.poll-maker.com/ bằng trình duyệt web. Poll Maker cho phép người dùng tạo các cuộc khảo sát rồi chèn liên kết đến trang trong cửa sổ tán gẫu Discord.
 2. 2
  Nhập câu hỏi khảo sát. Nhập câu hỏi thăm dò vào khung “Type your question here” ở đầu trang.
 3. 3
  Nhập câu trả lời. Nhập câu trả lời khả dụng vào các khung còn lại. Đây là những câu trả lời mà mọi người sẽ bình chọn.
  • Để mọi người có thể ủng hộ hoặc phản đối điều gì đó, bạn có thể nhập “Có” và “Không” vào ô trống. Chẳng hạn, nếu bạn hỏi “Chúng ta có nên đột kích không?” thì nên thiết lập câu trả lời hoặc Không để mọi người nhấp vào.
  • Để thêm nhiều câu trả lời khả dụng, bạn có thể nhấp vào Add Answer.
 4. 4
  Nhấp vào Create Free Poll (Tạo cuộc khảo sát miễn phí). Nút màu cam này nằm phía dưới cuộc khảo sát. Sẽ có hai URL được tạo: một dùng để bình chọn và một để xem kết quả.
 5. 5
  Sao chép URL bình chọn ("Vote"). Dùng chuột để tô sáng URL "Vote", sau đó nhấn Ctrl+C (Windows) hoặc Command+C (Mac). URL sẽ được sao chép vào bộ nhớ đệm của máy tính.
 6. 6
  Mở Discord. Ứng dụng Discord có hình khuôn mặt không miệng nằm trên bong bóng đối thoại tím, bạn có thể tìm thấy trong trình đơn Start (Windows) hoặc thư mục Applications (Mac). Tài khoản Discord sẽ mở ra nếu bạn đã đăng nhập.
  • Nếu chưa đăng nhập Discord, bạn cần nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấp vào Log In..
  • Nếu bạn muốn sử dụng Discord phiên bản web, hãy truy cập https://discordapp.com/ rồi nhấp vào nút Open Discord màu tím.
 7. 7
  Chọn máy chủ. Nhấp vào tên viết tắt của máy chủ mà bạn muốn khảo sát ở bên trái cửa sổ Discord.
 8. 8
  Chọn kênh. Nhấp vào kênh văn bản nào đó bên trái cửa sổ Discord để mở. Đây sẽ là kênh mà bạn muốn dán liên kết cuộc khảo sát.
  • Nếu bạn muốn tạo kênh dành riêng cho cuộc khảo sát thì hãy nhấp vào dấu + bên cạnh tiêu đề "TEXT CHANNELS", nhập tên cho kênh (ví dụ: "Khảo sát") rồi chọn Create Channel.
 9. 9
  Dán liên kết khảo sát. Nhấp vào khung văn bản nằm cuối trang, nhấn Ctrl+V hoặc Command+V rồi ấn Enter để dán URL vào kênh.
  • Bạn cũng có thể sao chép và dán URL kết quả (“Results”) vào kênh để mọi người có thể xem kết quả.
 10. 10
  Cho phép người dùng bình chọn. Họ có thể nhấp vào liên kết và bình chọn trực tuyến hoặc nhấp vào liên kết Results để xem kết quả.
 11. 11
  Truy cập URL Results. Trang này sẽ hiển thị số người đã bình chọn của mỗi kết quả. Câu trả lời được bình chọn nhiều nhất sẽ thắng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Khảo sát Discord thường rất hữu ích khi chơi game nhập vai trong kênh.

Cảnh báo

 • Kể từ tháng 2/2018, Discord không còn được tích hợp tính năng khảo sát chính thức.

Bài viết wikiHow có liên quan

Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Cài Windows từ UbuntuCài Windows từ Ubuntu
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thay đổi tài khoản Gmail mặc địnhThay đổi tài khoản Gmail mặc định
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Tạo Người Sắt trong MinecraftTạo Người Sắt trong Minecraft
Tìm kiếm Sắt trong MinecraftTìm kiếm Sắt trong Minecraft
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 12.857 lần.
Trang này đã được đọc 12.857 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo