Cách để Tạo chỉ số trên và chỉ số dưới trên MS Word

Chỉ số trên và chỉ số dưới cho phép chúng ta nhập những ký tự hiển thị phía trên hoặc phía dưới dòng chữ thông thường. Những ký tự này nhỏ hơn so với văn bản tiêu chuẩn và vốn được sử dụng cho ghi chú, chú thích và ký hiệu toán học. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chỉ số trên, chỉ số dưới và văn bản thông thường trên Microsoft Word.

Phần 1 của 2:
Chỉ số trên

 1. 1
  Chọn văn bản mà bạn muốn chuyển thành chỉ số trên. Bạn cũng có thể đặt con trỏ chuột tại vị trí mà bạn muốn bắt đầu nhập chỉ số trên.
 2. 2
  Bật chỉ số trên. Văn bản được tô sáng sẽ chuyển thành chỉ số trên, hoặc bạn có thể bắt đầu nhập chỉ số trên tại vị trí con trỏ chuột. Sau đây là vài cách khác nhau để bật chỉ số trên:
  • Nhấp vào nút trong phần Font (Phông chữ) trên thẻ Home (Trang chủ).
  • Nhấp vào trình đơn Format (Định dạng), chọn Font và tích vào ô "Superscript" (Chỉ số trên).
  • Nhấn Ctrl + Shift + dấu bằng.
 3. 3
  Tắt chỉ số trên. Sau khi thêm chỉ số trên, bạn có thể tắt tính năng bằng cách làm tương tự như khi bật. Bạn sẽ trở về kiểu chữ thông thường.
 4. 4
  Xóa chỉ số trên hoặc chỉ số dưới. Bạn có thể đưa văn bản trở về kiểu chữ thông thường bằng cách chọn văn bản và nhấn Ctrl + Space.[1]
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Chỉ số dưới

 1. 1
  Chọn văn bản mà bạn muốn chuyển thành chỉ số dưới. Bạn cũng có thể đặt con trỏ chuột tại vị trí mà bạn muốn bắt đầu nhập chỉ số dưới.
 2. 2
  Bật chỉ số dưới. Văn bản được tô sáng sẽ chuyển thành chỉ số dưới, hoặc bạn có thể bắt đầu nhập chỉ số dưới tại vị trí con trỏ chuột. Sau đây là vài cách khác nhau để bật chỉ số dưới:
  • Nhấp vào nút x₂ trong nhóm tùy chọn Font của thẻ Home.[2]
  • Nhấp vào trình đơn Format và chọn Font. Tích vào ô "Subscript" (Chỉ số dưới).
  • Nhấn Ctrl + dấu bằng.
 3. 3
  Tắt chỉ số dưới. Sau khi thêm chỉ số dưới, bạn có thể tắt tính năng bằng cách làm tương tự như khi bật.
 4. 4
  Xóa chỉ số trên hoặc chỉ số dưới. Nếu bạn không muốn văn bản hiển thị dưới dạng chỉ số trên hoặc chỉ số dưới nữa, bạn có thể chọn văn bản và nhấn Ctrl + dấu cách.
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 21 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 1.415 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo