Cách để Tạo cơ sở dữ liệu từ bảng tính Excel

2 Phương pháp:Sử dụng Microsoft AccessSử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu trung gian

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách tạo cơ sở dữ liệu từ dữ liệu của bảng tính Microsoft Excel bằng cách nhập trực tiếp dữ liệu vào Access, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của Microsoft, hoặc xuất dữ liệu Excel thành định dạng sử dụng được trên các phần mềm cơ sở dữ liệu khác. Microsoft Access là một phần của bộ phần mềm Microsoft Office và chỉ hỗ trợ trên Windows.

1
Sử dụng Microsoft Access

 1. 1
  Tạo cơ sở dữ liệu mới trên Microsoft Access. Ứng dụng có biểu tượng màu đỏ với chữ A.
  • Access được thiết kế để sử dụng với Excel, được trang bị cùng Excel trong bộ sản phẩm Microsoft Office Professional chỉ hỗ trợ trên Windows.
 2. 2
  Nhấp chuột vào tab External Data (Dữ liệu bên ngoài) ở ngay đầu màn hình.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Excel trên thanh công cụ.
 4. 4
  Nhấp chuột vào Browse (Truy cập) ở góc phía trên bên phải màn hình.
 5. 5
  Tìm bảng tính Excel muốn sử dụng làm nguồn.
 6. 6
  Chỉ định cách truyền dữ liệu. Bạn nhấp chuột vào nút tỉ lệ bên cạnh một trong những tùy chọn sau:
  • Import the source data into a new table in the current database (Nhập dữ liệu thành bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại): Chọn mục này nếu muốn tạo cơ sở dữ liệu mới không có bảng, hoặc thêm bảng mới vào cơ sở dữ liệu có sẵn. Tạo bảng mới để chỉnh sửa thông tin từ Access.
  • Append a copy of the records to the table (Thêm một bản sao của các bản ghi vào bảng): Chọn mục này nếu muốn sử dụng cơ sở dữ liệu hiện tại và thêm dữ liệu vào một trong những bảng của cơ sở dữ liệu. Bằng cách tạo bản sao của bảng có sẵn, bạn có thể chỉnh sửa thông tin trên Access.
  • Link to the data source by creating a linked table (Liên kết nguồn dữ liệu bằng cách tạo bảng liên kết): Chọn mục này nếu tạo đường dẫn tới cơ sở dữ liệu, để mở cơ sở dữ liệu trong excel. Với phương pháp này, bạn không thể chỉnh sửa thông tin trên Access.
 7. 7
  Nhấp chuột vào OK.
 8. 8
  Chọn bảng muốn nhập. Bạn có thể thao tác trong danh sách các bảng.
  • Theo mặc định, Excel tạo dữ liệu với 3 nhãn bảng tính "Sheet 1", "Sheet 2" và "Sheet 3". Bạn chỉ có thể chuyển mỗi lần một bảng. Nếu có thông tin ở cả 3 bảng, bạn phải chuyển bảng một, rồi quay lại tab "External Data" và lập lại thao tác trên để chuyển nốt các bảng còn lại.
  • Bạn có thể xóa, thêm hoặc điều chỉnh tên bảng trong Excel, những thay đổi bạn thực hiện sẽ được áp dụng trong cơ sở dữ liệu Access.
 9. 9
  Nhấp chuột vào Next.
 10. 10
  Chọn hộp thoại "First Row Contains Column Headings" (Hàng đầu tiên bao gồm cột tiêu đề) nếu chưa chọn.
  • Bỏ chọn hộp thoại nếu muốn Access tạo cột tiêu đề riêng.
 11. 11
  Nhấp chuột vào Next.
 12. 12
  Chỉnh sửa trường định dạng hoặc nhập trường. Nếu muốn nhập các trường từ bảng tính mà không cần thay đổi, bạn chỉ cần nhấp vào Next.
  • Nếu muốn chỉnh sửa các trường, nhấp chuột vào cột tiêu đề muốn thay đổi, chỉnh sửa tên trường, kiểu dữ liệu, hoặc mục lục. Nhấp chuột vào Next khi hoàn thành.
  • Nếu không muốn nhập trường nào đó, đánh dấu tích vào "Do Not Import Field (Skip)" (Không nhập trường (Bỏ qua)) và chọn Next khi hoàn thành.
 13. 13
  Đặt khóa chính cho cơ sở dữ liệu.
  • Tốt nhất nên để Access tự đặt khóa. Bạn có thể tự đặt bằng cách nhập khóa vào trường tương ứng, hoặc chọn "No primary key" (Không đặt khóa), không khuyến khích.
 14. 14
  Nhấp chuột vào Next.
 15. 15
  Đặt tên bảng trong trường "Import to Table" (Nhập vào bảng). Không nhập gì nếu muốn giữ tên mặc định.
 16. 16
  Nhấp chuột vào Finish.
 17. 17
  Chọn "Save These Import Steps" (Lưu các bước nhập này).
 18. 18
  Nhấp chuột vào Close để tạo cơ sở dữ liệu.

2
Sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu trung gian

 1. 1
  Tạo và mở bảng tính trên Excel. Ứng dụng có biểu tượng màu xanh lá với hình chữ X.
  • Bạn muốn lưu dữ liệu gốc dưới định dạng tập tin excel để có bản chính trên tay.
 2. 2
  Nhấp chuột vào File (Tập tin) trên thanh trình đơn.
 3. 3
  Nhấp chuột vào Save As… (Lưu dưới dạng).
 4. 4
  Nhấp chuột vào trình đơn Save as type (Lưu dưới dạng) (Windows) hoặc File Format (Định dạng tập tin) (Mac).
 5. 5
  Chọn định dạng tập tin.
  • Nếu bạn đang sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trên máy tính, chọn định dạng .csv (comma separated values).
  • Nếu sử dụng phần mềm trên web, chọn định dạng .xml.
 6. 6
  Nhấp chuột vào nút Save.
 7. 7
  Tạo cơ sở dữ liệu trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.
 8. 8
  Tìm lệnh Import… trong phần mềm. Lệnh này thường nằm trong trình đơn File.
 9. 9
  Tìm và chọn tập tin xuất ra từ Excel.
 10. 10
  Làm theo hướng dẫn của phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu để nhập dữ liệu.
 11. 11
  Lưu cơ sở dữ liệu.

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Create a Database from an Excel Spreadsheet, Español: crear una base de datos a partir de una hoja de cálculo de Excel, Deutsch: Eine Datenbank aus einem Excel Arbeitsblatt erstellen, Português: Criar um Banco de Dados a Partir de uma Planilha do Excel, Italiano: Creare un Database da un Foglio di Calcolo di Excel, Français: créer une base de données à partir d'une feuille de calcul d'Excel, Русский: создать базу данных из электронной таблицы Excel, 中文: 创建一个Excel电子表格数据库, Bahasa Indonesia: Membuat Basis Data Dari Lembar Kerja Excel, Nederlands: Een database maken van een Excel spreadsheet, ไทย: สร้างฐานข้อมูลจาก spreadsheet ของ Excel, العربية: إنشاء قاعدة بيانات من جدول بيانات إكسل, हिन्दी: एक्सेल स्प्रेडशीट (Excel Spreadsheet) से डेटाबेस तैयार करें (Create a Database from an Excel Spreadsheet), 日本語: Excelのシートからデータベースを作成する

Trang này đã được đọc 986 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?