Phần này sẽ hướng dẫn từng bước một về cách để tạo các đường liên kết bên trong và bên ngoài khi chỉnh sửa wiki.

Phương pháp 1 của 2:
Liên kết một trang trong nội bộ

Việc này sẽ thêm đường liên kết tới một trang trên wikiHow.com.

Phương pháp dễ dàng

 1. 1
  Đặt các dấu ngoặc vuông [[ và ]] xung quanh từ bạn muốn liên kết. Ví dụ: Trong wikiHow, viết [[Relax]], sẽ tạo thành Relax (Thư giãn). Các tiêu đề bài viết là phân biệt chữ hoa chữ thường, vì thế bạn phải có tiêu đề được viết hoa chính xác.
  Quảng cáo

Phương pháp chỉnh sửa cao cấp

 1. 1
  Vào chế độ chỉnh sửa bằng cách nhấn vào “Edit” (Chỉnh sửa). Trong wikiHow hãy nhấn một lần nữa để tới được “Advanced Editing” (Chỉnh sửa cao cấp).
 2. 2
  Tô đen từ bạn muốn tạo liên kết nội bộ tới một trang.
 3. 3
  Nhấn vào biểu tượng liên kết nội bộ, nút thứ 3 sau các nút chữ đậm (B) và chữ nghiêng (I).
 4. 4
  Hãy nhấn save (lưu).
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Liên kết tới trang bên ngoài

Việc này sẽ thêm đường liên kết tới trang mà “không” nằm trong site của wikiHow.

 1. 1
  Hãy vào chế độ chỉnh sửa bằng việc nhấn vào “Edit” (Chỉnh sửa). Trong wikiHow hãy nháy một lần nữa để đi tới "Advanced Editing" (Chỉnh sửa cao cấp).
 2. 2
  Tô đen từ bạn muốn liên kết tới website bên ngoài.
 3. 3
  Nhấn vào nút liên kết bên ngoài, nút thứ 4 ngay sau nút liên kết nội bộ
 4. 4
  Hãy chèn URL vào bên trong của dấu ngoặc vuông, ở trước từ bạn muốn đặt đường liên kết bên ngoài.
 5. 5
  Nó trông giống như thế này. [http:/www.google.com Google]
 6. 6
  Hãy đảm bảo có 1 ký tự trắng duy nhất giữa URL và các từ được liên kết bên ngoài.
 7. 7
  Hãy nhấn vào save (lưu).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Hãy chắc chắn là có ký tự trắng duy nhất giữa URL và từ được liên kết.
 • Từ có màu "red" (đỏ) có nghĩa là trang không tồn tại. Từ có màu "green" (xanh lá cây) có nghĩa là trang có tồn tại.
 • Sẽ có ích nếu bạn đọc hướng dẫn chỉnh sửa wiki tại MediaWiki.
 • Bạn không cần phải sử dụng trình chỉnh sửa cao cấp (Advanced Editing) để thêm các đường liên kết theo cách nhất định nào đó. Chỉ cần ghi nhớ mã được nêu ở đây.

Cảnh báo

 • Không đưa "how to" (cách để) vào đường liên kết. [[How to Relax]] sẽ không có tác dụng, còn [[Relax]] thì được.

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 38 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 3.704 lần.
Trang này đã được đọc 3.704 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo