Tải về bản PDF Tải về bản PDF

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tạo biểu đồ phân phối xác suất (histogram) dạng cột trên Microsoft Excel. Biểu đồ phân phối xác suất là đồ thị dạng cột hiển thị dữ liệu tần suất cho phép bạn tính toán số liệu, chẳng hạn như số người đạt điểm theo tỷ lệ nhất định trong kỳ kiểm tra.

Phần 1
Phần 1 của 3:

Nhập dữ liệu

 1. 1
  Mở Microsoft Excel. Ứng dụng có biểu tượng chữ "X" trắng trên nền xanh lá. Trang tập hợp bảng tính Excel sẽ mở ra.
  • Trên Mac thì bước này có thể mở ra trang tính Excel mới chưa có dữ liệu. Khi đó, bạn hãy bỏ qua bước tiếp theo.
 2. 2
  Tạo tài liệu mới. Nhấp vào Blank workbook (Tập hợp bảng tính trống) ở góc trên bên trái cửa sổ (Windows), hoặc nhấp vào File (Tập tin) và chọn New Workbook (Mac).
 3. 3
  Xác định điểm dữ liệu nhỏ nhất và lớn nhất. Điều này khá quan trọng trong việc xác định các số đếm trong mỗi hộc và số hộc cần có.
  • Ví dụ, nếu phạm vi dữ liệu của bạn kéo dài từ 17 đến 225 thì điểm dữ liệu nhỏ nhất sẽ là 17 và lớn nhất là 225.
 4. 4
  Xác định số hộc mà bạn cần có. Hộc dùng để sắp xếp dữ liệu thành nhóm trên biểu đồ phân phối xác suất. Cách dễ nhất để tính số lượng hộc là lấy điểm dữ liệu lớn nhất (trong ví dụ là 225) chia cho số điểm dữ liệu trong đồ thị (chẳng hạn: 10) rồi làm tròn lên hoặc xuống thành số nguyên gần đúng nhất, tuy nhiên hiếm khi chúng ta có nhiều hơn 20 hoặc ít hơn 10 số. Bạn có thể sử dụng công thức nếu như chưa quen:[1]
  • Công thức của Sturge: K = 1 + 3.322 * log(N) trong đó K là số lượng hộc và N là số điểm dữ liệu; sau khi tìm được K, bạn hãy làm tròn lên hoặc xuống thành số nguyên gần bằng. Công thức của Sturge thích hợp nhất với bộ dữ liệu tuyến tính hoặc "sạch".
  • Công thức của Rice: căn bậc ba của (số điểm dữ liệu) * 2 (đối với bộ dữ liệu có 200 điểm, bạn sẽ cần tìm căn bậc ba của 200, rồi đem kết quả tìm được nhân với 2). Công thức này thích hợp nhất với dữ liệu thất thường hoặc không nhất quán.
 5. 5
  Xác định các số đếm trong mỗi hộc. Bây giờ khi đã biết số lượng hộc, bạn có thể tìm phân phối đồng đều nhất. Các số đếm trong mỗi hộc bao gồm điểm dữ liệu lớn nhất và nhỏ nhất, dãy số này sẽ tăng theo kiểu tuyến tính.
  • Ví dụ, nếu bạn tạo dữ liệu cho mỗi hộc của biểu đồ phân phối xác suất thể hiện điểm kiểm tra thì hầu như bạn sẽ sử dụng toán tử tăng của 1 để thể hiện các thang điểm khác nhau (ví dụ: 5, 6, 7, 8, 9).
  • Việc tăng bội số của 10, 20 hoặc thậm chí 100 là một tiêu chuẩn thường được sử dụng cho số đếm trong mỗi hộc.
  • Nếu có giá trị ngoại lệ đột biến, bạn có thể đặt chúng nằm ngoài phạm vi các hộc hoặc tăng/giảm phạm vi số đếm trong mỗi hộc đủ để bao gồm giá trị ngoại lệ.
 6. 6
  Thêm dữ liệu vào cột. Nhập từng điểm dữ liệu vào ô riêng trong cột A.
  • Ví dụ, nếu bạn có 40 dữ liệu thì có thể thêm từng số tương ứng vào các ô từ A1 đến A40.
 7. 7
  Thêm các số đếm trong mỗi hộc vào cột C nếu bạn sử dụng Mac. Bắt đầu từ ô C1 trở xuống, nhập từng số trong mỗi hộc vào ô. Sau khi hoàn tất bước này, bạn có thể tiến hành tạo biểu đồ phân phối xác suất.
  • Bỏ qua bước này trên máy tính Windows.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 3:

Tạo biểu đồ trên Windows

 1. 1
  Chọn dữ liệu. Nhấp vào ô trên cùng trong cột A, sau đó nhấn giữ phím Shift đồng thời nhấp vào ô cuối cùng chứa dữ liệu trong cột A.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) nằm trong ruy-băng xanh lá đầu cửa sổ Excel. Thanh công cụ ở gần đầu cửa sổ sẽ chuyển sang hiển thị tùy chọn trong thẻ Insert.
 3. 3
  Nhấp vào Recommended Charts (Biểu đồ khuyến nghị). Tùy chọn này nằm trong phần "Charts" (Biểu đồ) trên thanh công cụ Insert. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ All Charts (Tất cả biểu đồ). Thẻ này nằm đầu cửa sổ bật lên.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Histogram nằm bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Chọn mẫu Histogram. Nhấp vào biểu tượng đồ thị dạng cột nằm sát bên trái để chọn mẫu Histogram (không phải biểu đồ Pareto), sau đó nhấp OK. Biểu đồ phân phối xác suất đơn giản sẽ được tạo bằng dữ liệu mà bạn chọn.
 7. 7
  Mở trình đơn trục hoành. Nhấp phải vào trục hoành (trục nằm ngang chứa các khoảng số liệu), nhấp vào Format Axis... (Định dạng trục hoành) từ trình đơn thả xuống và chọn biểu tượng đồ thị dạng cột trong trình đơn "Format Axis" hiện ra bên phải cửa sổ.
 8. 8
  Tích vào ô "Bin width" (Độ rộng hộc) nằm giữa trình đơn.[2]
 9. 9
  Nhập khoảng cách số đếm trong mỗi hộc. Nhập giá trị khoảng cách giữa các số đếm trong mỗi hộc vào ô "Bin width" rồi nhấn Enter. Excel sẽ dựa vào dữ liệu và tự động định dạng để biểu đồ histogram hiển thị số thích hợp trong cột.
  • Ví dụ, nếu bạn sử dụng các hộc tăng dần theo 10, hãy nhập 10 vào đây.
 10. 10
  Gắn nhãn cho biểu đồ. Thao tác này chỉ cần thiết nếu bạn muốn thêm tiêu đề cho hệ trục hoặc nguyên biểu đồ:
  • Tiêu đề cho trục - Nhấp vào dấu màu xanh lá nằm bên phải biểu đồ, tích vào ô "Axis Titles" (Tiêu đề trục), nhấp vào khung văn bản Axis Title nào đó nằm bên trái hoặc dưới cùng của đồ thị rồi nhập tiêu đề mà bạn muốn.
  • Tiêu đề cho biểu đồ - Nhấp vào khung văn bản Chart Title (Tiêu đề biểu đồ) nằm trên cùng của đồ thị histogram, sau đó nhập tiêu đề mà bạn muốn sử dụng.
 11. 11
  Lưu đồ thị histogram. Nhấn Ctrl+S, chọn vị trí lưu, nhập tên mà bạn muốn và nhấp vào Save (Lưu).
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 3:

Tạo biểu đồ trên Mac

 1. 1
  Chọn dữ liệu và các hộc. Nhấp vào ô giá trị trên cùng trong cột A để chọn, sau đó nhấn giữ phím Shift đồng thời nhấp vào ô C nằm cùng dòng với ô A chứa giá trị cuối cùng. Tất cả dữ liệu và các số đếm trong mỗi hộc tương ứng sẽ được tô sáng.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Insert nằm trong ruy-băng xanh lá đầu cửa sổ Excel.
 3. 3
  Nhấp vào biểu tượng đồ thị dạng cột. Tùy chọn này nằm trong phần "Charts" trên thanh công cụ Insert. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 4. 4
  Nhấp vào biểu tượng "Histogram". Bộ cột màu xanh này nằm bên dưới tiêu đề "Histogram". Biểu đồ phân phối xác suất sẽ được tạo theo dữ liệu và các số đếm trong mỗi hộc đã có.
  • Bạn cần chắc chắn không nhấp nhầm vào biểu tượng "Pareto" hình nhiều cột màu xanh với đường thẳng cam.
 5. 5
  Xem lại biểu đồ phân phối xác suất. Trước khi lưu, hãy nhìn lại xem đồ thị này chính xác chưa; nếu chưa thì bạn cần điều chỉnh các số đếm trong mỗi hộc và tạo lại biểu đồ.
 6. 6
  Lưu phiên làm việc. Nhấn Command+S, nhập tên mà bạn muốn đặt cho tập tin, chọn vị trí lưu (nếu cần thiết) và nhấp vào Save.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Các hộc có thể rộng hoặc hẹp tùy bạn, miễn là chúng phù hợp với dữ liệu và không vượt quá số hộc hợp lý đối với bộ dữ liệu này.

Cảnh báo

 • Bạn cần chắc chắn rằng biểu đồ histogram hợp lý trước khi rút ra bất kỳ kết luận nào.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 8.836 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 8.836 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo