Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách tạo bài trình bày bằng Microsoft PowerPoint. PowerPoint là một chương trình thuộc Microsoft Office có trên máy tính hệ điều hành Windows và Mac.

Phần 1
Phần 1 của 6:

Tạo bài trình bày Power Point mới

 1. 1
  Mở PowerPoint. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng phần mềm PowePoint với hình chiếc hộp màu cam có chữ "P" màu trắng để mở trang mẫu (template) của PowerPoint.
 2. 2
  Xem các mẫu có sẵn. Lướt xem trang mẫu đến khi bạn tìm được mẫu mà mình thích.
  • Các mẫu bao gồm màu sắc, phông chữ và kiểu dáng chung.
 3. 3
  Chọn một mẫu. Nhấp vào mẫu mà bạn muốn sử dụng để mở cửa sổ của khung đó.
  • Nếu không muốn dùng mẫu, bạn có thể nhấp vào lựa chọn Blank (Khung trắng) ở phía trên bên trái trang và bỏ qua hai bước tiếp theo.
 4. 4
  Chọn một chủ đề (theme) nếu có thể. Nhiều mẫu có nhóm màu sắc hoặc chủ đề khác nhau hiển thị tại các màu ở phía dưới bên phải cửa sổ; việc nhấp vào một trong các khung đó sẽ thay đổi màu sắc và/hoặc chủ đề của khung.
  • Bỏ qua bước này nếu mẫu đã chọn không có sẵn chủ đề.
 5. 5
  Nhấp vào Create (Tạo) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Đây là thao tác chọn mẫu và tạo phần trình bày PowerPoint của bạn.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 6:

Tạo trang tiêu đề

 1. 1
  Tìm hiểu phần hiển thị của trang tiêu đề. Trái ngược với phần còn lại của bài trình bày PowerPoint, trang tiêu đề của bạn phải hoàn toàn không có nội dung gì ngoài tiêu đề và phụ đề. Đây là một quy tắc bắt buộc khi tạo bài trình bày PowerPoint.
  • Nếu muốn tạo bài trình bày PowerPoint với trang tiêu đề đòi hỏi nhiều thông tin, bạn cứ bỏ qua bước này.
 2. 2
  Thêm tiêu đề. Nhấp vào khung nhập dữ liệu to ở giữa trang đầu tiên để gõ tiêu đề của bạn.
  • Bạn có thể thay đổi kiểu và kích cỡ chữ đang sử dụng tại thẻ Home trong phần màu cam ở phía trên cửa sổ.
 3. 3
  Thêm phụ đề. Nhấp vào khung nhập dữ liệu nhỏ bên dưới khung tiêu đề, sau đó bạn nhập phụ đề mà mình muốn.
  • Bạn cũng có thể để trống khung này.
 4. 4
  Sắp xếp lại các khung tiêu đề. Đặt con trỏ chuột lên một mép của khung tiêu đề, sau đó nhấp và di chuyển khung xung quanh trang để điều chỉnh vị trí.
  • Bạn cũng có thể nhấp và kéo các góc của khung để thu nhỏ hoặc mở rộng khung nhập dữ liệu.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Transitions (Hiệu ứng chuyển đổi) ở phía trên cửa sổ PowerPoint. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách các hiệu ứng chuyển đổi ở phía trên cửa sổ.
 6. 6
  Chọn hiệu ứng chuyển đổi cho trang tiêu đề. Nhấp vào một hiệu ứng chuyển đổi mà bạn muốn dùng cho trang của mình. Đây là thao tác xử lý cuối cùng dành cho trang tiêu đề; bây giờ bạn có thể chuyển sang việc thêm một trang khác cho phần nội dung chính của bài trình bày.
  • Đặt con trỏ chuột lên hiệu ứng chuyển đổi sẽ giúp bạn biết được việc chuyển đổi trang trên thực tế trông như thế nào.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 6:

Thêm trang mới

 1. 1
  Nhấp vào thẻ Insert (Chèn) ở phía trên cửa sổ PowerPoint. Bạn sẽ thấy một thanh công cụ mới hiển thị ở gần phía trên cửa sổ.
  • Trên máy Mac, bạn sẽ nhấp vào thẻ Home.[1]
 2. 2
  Nhấp vào New Slide (Trang mới) ở góc bên trái của thanh công cụ để mở một danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Chọn loại trang. Bạn sẽ nhấp vào một trong các loại sau trong danh sách lựa chọn để thêm vào bài trình bày của mình:
  • Title Slide (Trang tiêu đề)
  • Title and Content (Tiêu đề và nội dung)
  • Section Header (Tiêu đề phần)
  • Two Content (Hai nội dung)
  • Comparison (So sánh)
  • Title Only (Chỉ tiêu đề)
  • Blank (Trang trắng)
  • Content with Caption (Nội dung với chú thích)
  • Picture with Caption (Ảnh với chú thích)
 4. 4
  Thêm nhiều trang khác nếu bạn cần. Bạn có thể thêm trang trong khi triển khai nội dung, nhưng việc thêm trước vài trang sẽ cho bạn ý tưởng về bố cục của bài trình bày trong quá trình thực hiện.
 5. 5
  Sắp xếp thứ tự các trang nếu cần. Khi đã có nhiều trang trong bài trình bày PowerPoint, bạn có thể di chuyển các trang bằng cách nhấp và kéo khung xem trước của trang lên hoặc xuống tại cột bên trái của cửa sổ PowerPoint.
  • Thông thường, trang tiêu đề là trang đầu tiên trong bài trình bày, nghĩa là trang này luôn ở vị trí số một trong cột bên trái.
  Quảng cáo
Phần 4
Phần 4 của 6:

Thêm nội dung vào các trang

 1. 1
  Chọn một trang. Tại cột xem trước trang ở bên trái, bạn nhấp vào một trang cần chỉnh sửa để mở trang đó tại cửa sổ trình bày chính.
 2. 2
  Tìm khung nhập dữ liệu. Nếu đã chọn trang có sẵn khung nhập dữ liệu, bạn có thể nhập nội dung vào trang đó.
  • Bỏ qua bước này và hai bước tiếp theo nếu trang đã chọn dùng mẫu không có khung nhập dữ liệu.
 3. 3
  Thêm nội dung vào trang. Nhấp vào khung nhập dữ liệu và gõ nội dung mà bạn muốn.
  • Các khung nhập dữ liệu trong PowerPoint sẽ tự động định dạng phần dữ liệu cho bạn (chẳng hạn như thêm các gạch đầu dòng) dựa trên mạch văn của phần nội dung.
 4. 4
  Định dạng nội dung trên trang. Nếu cần, bạn chọn phần nội dung muốn thay đổi, sau đó nhấp vào thẻ Home và xem lựa chọn định dạng nội dung trong phần "Font" (Kiểu chữ) của thanh công cụ.
  • Bạn có thể thay đổi kiểu chữ của phần nội dung đã chọn bằng cách nhấp vào tên của kiểu chữ hiện tại và sau đó nhấp một kiểu chữ khác mà bạn thích.
  • Nếu muốn thay đổi kích cỡ chữ, bạn nhấp vào khung lựa chọn số và nhấp vào một số lớn hơn hoặc nhỏ hơn tùy thuộc vào việc bạn muốn phóng to hay thu nhỏ chữ.
  • Bạn cũng có thể thay đổi màu sắc, kiểu chữ đậm, kiểu chữ nghiêng, chữ gạch dưới và nhiều lựa chọn khác tại phần này.
 5. 5
  Thêm ảnh vào trang. Nếu muốn thêm ảnh vào trang, bạn nhấp vào thẻ Insert (Chèn), sau đó chọn Pictures (Ảnh) trong thanh công cụ và chọn một ảnh.
 6. 6
  Sắp xếp nội dung của trang. Tương tự như với trang tiêu đề, bạn có thể di chuyển nội dung quanh trang bằng cách nhấp và rê chuột.
  • Các bức ảnh có thể được phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách nhấp và kéo mép ảnh hoặc kéo tại một trong các góc của ảnh.
 7. 7
  Lặp lại thao tác này cho từng trang của bài trình bày. Sau khi tạo xong từng trang của bài trình bày, bạn có thể thực hiện bước tiếp theo.
  • Lưu ý, bạn nên tránh làm cho các trang trở nên rối mắt và gây mất tập trung. Tốt hơn hết mỗi trang chỉ nên có khoảng 33 từ hoặc ít hơn.[2]
  Quảng cáo
Phần 5
Phần 5 của 6:

Thêm hiệu ứng chuyển đổi

 1. 1
  Chọn một trang. Tại cột bên trái của cửa sổ PowerPoint, bạn nhấp vào trang mà mình muốn tạo hiệu ứng.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Transitions (Hiệu ứng chuyển đổi) ở phía trên cửa sổ PowerPoint. Thao tác này sẽ mở công cụ Transitions ở gần phía trên cửa sổ.
 3. 3
  Xem các hiệu ứng có sẵn. Hiệu ứng giúp cho trang của bạn hiển thị một cách thú vị và thu hút trong suốt buổi thuyết trình thực tế; bạn sẽ thấy danh sách các hiệu ứng có sẵn ở phía trên cửa sổ.
 4. 4
  Xem trước hiệu ứng. Nhấp vào một hiệu ứng ở phía trên cửa sổ để xem trang chuyển động như thế nào.
 5. 5
  Chọn một hiệu ứng để sử dụng. Khi muốn hiệu ứng nào, bạn nhấp chuột vào hiệu ứng đó để chọn. Trang hiện tại sẽ có hiệu ứng mà bạn đã chọn.
 6. 6
  Thêm hiệu ứng cho nội dung trên trang. Bạn có thể thêm hiệu ứng cho một số nội dung cụ thể trên trang (ví dụ như ảnh hoặc gạch đầu dòng) bằng cách chọn nội dung, nhấp vào thẻ Animations (Hiệu ứng chuyển động) ở phía trên cửa sổ và chọn hiệu ứng mà bạn muốn dùng.
  • Nội dung trên trang sẽ hiển thị theo thứ tự mà bạn đã đặt cho phần hiệu ứng. Ví dụ, nếu bạn tạo hiệu ứng cho ảnh rồi đến phần tiêu đề thì ảnh sẽ hiển thị trước tiêu đề.
  Quảng cáo
Phần 6
Phần 6 của 6:

Kiểm tra và lưu bài trình bày

 1. 1
  Xem PowerPoint của bạn. Sau khi hoàn tất việc tạo hiệu ứng cho nội dung của bài trình bày PowerPoint, bạn lướt xem từng trang để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào.
 2. 2
  Nhấp vào thẻ Slide Show (Trình chiếu) ở phía trên cửa sổ để mở phần công cụ Slide Show.
 3. 3
  Nhấp vào From Beginning (Bắt đầu từ trang đầu tiên) ở góc trái thanh công cụ để mở phần trình bày PowerPoint của bạn dưới dạng trình chiếu.
 4. 4
  Lướt xem phần trình chiếu. Bạn có thể dùng mũi tên trái và phải để di chuyển giữa các trang của bài trình bày.
  • Nếu muốn thoát phần thuyết trình, bạn ấn phím Esc.
 5. 5
  Thực hiện một số thay đổi cần thiết trước khi tiếp tục. Sau khi lướt xem bài trình bày, bạn có thể thêm các chi tiết đã quên, xóa nội dung không cần thiết và thực hiện một số thao tác chỉnh sửa khác.
 6. 6
  Lưu PowerPoint của bạn. Thao tác này sẽ lưu bài trình bày của bạn thành tập tin có thể mở được trên mọi máy tính Windows hoặc Mac có cài đặt PowerPoint:
  • Trên Windows - Nhấp vào File (Tệp), chọn Save (Lưu), nhấp đúp vào This PC (Máy tính này), chọn một thư mục, nhập tên cho bài trình bày và nhấp Save.
  • Trên Mac - Nhấp vào File (Tệp), chọn Save As... (Lưu thành), nhập tên cho bài thuyết trình tại trường "Save As", chọn thư mục lưu bằng cách nhấp vào "Where" (Ở đâu) và chọn một thư mục rồi nhấp Save (Lưu).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu không có Microsoft Office, bạn vẫn có thể dùng phần mềm Apple’s Keynote hoặc Google Slides để tạo bài trình bày PowerPoint.
 • Thường xuyên bấm lưu trong quá trình thực hiện để tránh mất nội dung khi máy tính bất ngờ tắt hoặc gặp sự cố.
 • Nếu lưu bài trình bày PowerPoint theo định dạng .pps thay vì định dạng mặc định .ppt, việc nhấp đúp vào tập tin PowerPoint sẽ ngay lập tức hiển thị nội dung dưới dạng trình chiếu.

Cảnh báo

 • Nếu muốn có bài trình bày PowerPoint hiệu quả, bạn không nên thêm quá nhiều chữ trên một trang.
 • Bài trình bày PowerPoint của bạn (hoặc một số tính năng trong đó) có thể không mở được bằng phần mềm PowerPoint phiên bản cũ.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ôChèn ảnh vào Excel sao cho tự động vừa với các ô
Copy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắtCopy‐Paste Dùng Tổ hợp Phím tắt
Bỏ ẩn dòng trên Excel
Tạo ký hiệu x gạch ngang trên trong WordTạo ký hiệu x gạch ngang trên trong Word
Căn giữa văn bản trên Microsoft WordCăn giữa văn bản trên Microsoft Word
Tạo thiệp mời trên Microsoft WordTạo thiệp mời trên Microsoft Word
Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007
Nhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc MacNhập dấu căn bậc hai trên PC hoặc Mac
Sao chép bảng từ PDF sang ExcelSao chép bảng từ PDF sang Excel
Chuyển đổi Notepad sang ExcelChuyển đổi Notepad sang Excel
Giảm dung lượng tập tin ExelGiảm dung lượng tập tin Exel
Vẽ biểu đồ trong ExcelVẽ biểu đồ trong Excel
Khoanh tròn số trong Microsoft WordKhoanh tròn số trong Microsoft Word
Tạo cây gia phả trên ExcelTạo cây gia phả trên Excel
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 18.935 lần.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 18.935 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo