Bài viết wikiHow này hướng dẫn bạn cách để tạo WiFi Hotspot bằng Command Prompt. Lưu ý rằng quy trình thực hiện có chứa một vài dòng lệnh chỉ có trong máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8.

Các bước

 1. 1
  Khởi chạy. Nhấn "phím cửa sổ (Windows)" và "R" cùng một lúc. Cửa sổ khởi chạy (Run) sẽ xuất hiện.
 2. 2
  Mở Command Prompt. Gõ "cmd" vào ô trống rồi nhấn "Enter" hoặc OK. Command Prompt sẽ được khởi chạy bằng quyền quản trị.
 3. 3
  Kiểm tra thiết bị.netsh wlan show drivers trong Command Prompt và nhấn Enter.
  Bạn sẽ thấy kết quả như trong hình.
  Dòng Hosted network supported :Yes có nghĩa là máy tính của bạn hỗ trợ cho các mạng được host. Cần xác nhận điều này.
 4. 4
  Tạo mới.netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Hotspotname key=password trong Command Prompt. Bước này giúp tạo ra Hotspot nhưng đang ngoại tuyến.
 5. 5
  Khởi chạy. netsh wlan start hostednetwork trong Command Prompt để khởi chạy Hotspot vừa tạo ra.
 6. 6
  Dừng.netsh wlan stop hostednetwork trong Command Prompt để dừng Hotspot.
 7. 7
  Xem thông tin chi tiết.netsh wlan show hostednetwork để xem trạng thái của Hotspot.
 8. 8
  Internet. Để chia sẻ kết nối Internet của Hotspot này, vào Network and sharing center (Trung tâm chia sẻ và mạng) rồi nhấp Change adapter setting (Thay đổi thiết lập adapter). Nhấp chuột phải vào Connection dùng để kết nối Internet và lựa chọn Properties (Đặc tính). Trong Properties, vào Sharing (Chia sẻ) và tích ô "Allow other network users to connect through this computer's internet connection" (Cho phép người dùng mạng khác kết nối qua Internet của máy tính này) và lựa chọn tên của kết nối mạng được Hotspot sử dụng (Cần vào cửa sổ Network Connection và tìm kiếm kết nối ghi là Microsoft Hosted Network Virtual Adapter). Sau đó lưu lại. Giờ thì kết nối Internet của bạn đã được chia sẻ.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Có lẽ bạn đang nghĩ rằng sao phải gõ thủ công nhiều thế. Thật ra bạn có thể làm một cách khác là mở Notepad và nhập toàn bộ dòng lệnh, sau đó lưu tập tin với đuôi mở rộng ".bat", ví dụ như lưu thành hots.bat
 • Bạn có thể viết các dòng lệnh này trong tập tin .bat và lưu trữ trên màn hình desktop để tiện truy cập nhanh.
 • Khởi chạy bằng quyền quản trị (administrator) để Hotspot chạy ổn định.

Cảnh báo

 • Buộc phải đặt quyền quản trị cho CMD để sử dụng các dòng lệnh này, nếu không sẽ nhìn thấy lỗi.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Sử dụng Tinder

Cách để

Tạo tên người dùng độc đáo

Cách để

Dùng Máy tính không cần chuột

Cách để

Thay đổi độ nhạy chuột

Cách để

Tìm email lưu trữ trên Gmail

Cách để

Tìm bình luận của bạn bè trên Facebook

Cách để

Khôi phục ảnh bị xóa trên Samsung Galaxy

Cách để

Viết email cho giảng viên

Cách để

Thay đổi hình nền Google

Cách để

Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm

Cách để

Kết nối 2 bộ định tuyến để mở rộng mạng

Cách để

Thêm phông chữ vào Photoshop

Cách để

Bỏ theo dõi mọi người trên Instagram

Cách để

Thu nhỏ màn hình trên máy tính
Quảng cáo

Tham khảo

 1. Sau đây là liên kết đến trang Microsoft MSDN bao gồm các lệnh hữu ích có liên quan tới mạng máy chủ không dây (Wireless Hosted Network) "http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd815243(v=vs.85).aspx"

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 25 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 3.723 lần.
Trang này đã được đọc 3.723 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo