Cách để Tạo WiFi Hotspot bằng Command Prompt

Bài viết wikiHow này hướng dẫn bạn cách để tạo WiFi Hotspot bằng Command Prompt. Lưu ý rằng quy trình thực hiện có chứa một vài dòng lệnh chỉ có trong máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8.

Các bước

 1. 1
  Khởi chạy. Nhấn "phím cửa sổ (Windows)" và "R" cùng một lúc. Cửa sổ khởi chạy (Run) sẽ xuất hiện.
 2. 2
  Mở Command Prompt. Gõ "cmd" vào ô trống rồi nhấn "Enter" hoặc OK. Command Prompt sẽ được khởi chạy bằng quyền quản trị.
 3. 3
  Kiểm tra thiết bị.netsh wlan show drivers trong Command Prompt và nhấn Enter.
  Bạn sẽ thấy kết quả như trong hình.
  Dòng Hosted network supported :Yes có nghĩa là máy tính của bạn hỗ trợ cho các mạng được host. Cần xác nhận điều này.
 4. 4
  Tạo mới.netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Hotspotname key=password trong Command Prompt. Bước này giúp tạo ra Hotspot nhưng đang ngoại tuyến.
 5. 5
  Khởi chạy. netsh wlan start hostednetwork trong Command Prompt để khởi chạy Hotspot vừa tạo ra.
 6. 6
  Dừng.netsh wlan stop hostednetwork trong Command Prompt để dừng Hotspot.
 7. 7
  Xem thông tin chi tiết.netsh wlan show hostednetwork để xem trạng thái của Hotspot.
 8. 8
  Internet. Để chia sẻ kết nối Internet của Hotspot này, vào Network and sharing center (Trung tâm chia sẻ và mạng) rồi nhấp Change adapter setting (Thay đổi thiết lập adapter). Nhấp chuột phải vào Connection dùng để kết nối Internet và lựa chọn Properties (Đặc tính). Trong Properties, vào Sharing (Chia sẻ) và tích ô "Allow other network users to connect through this computer's internet connection" (Cho phép người dùng mạng khác kết nối qua Internet của máy tính này) và lựa chọn tên của kết nối mạng được Hotspot sử dụng (Cần vào cửa sổ Network Connection và tìm kiếm kết nối ghi là Microsoft Hosted Network Virtual Adapter). Sau đó lưu lại. Giờ thì kết nối Internet của bạn đã được chia sẻ.

Lời khuyên

 • Có lẽ bạn đang nghĩ rằng sao phải gõ thủ công nhiều thế. Thật ra bạn có thể làm một cách khác là mở Notepad và nhập toàn bộ dòng lệnh, sau đó lưu tập tin với đuôi mở rộng ".bat", ví dụ như lưu thành hots.bat
 • Bạn có thể viết các dòng lệnh này trong tập tin .bat và lưu trữ trên màn hình desktop để tiện truy cập nhanh.
 • Khởi chạy bằng quyền quản trị (administrator) để Hotspot chạy ổn định.

Cảnh báo

 • Buộc phải đặt quyền quản trị cho CMD để sử dụng các dòng lệnh này, nếu không sẽ nhìn thấy lỗi.

Tham khảo

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 25 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Máy tính và Điện tử

Ngôn ngữ khác:

English: Create a WiFi Hotspot Using the Command Prompt, Русский: создать точку доступа WiFi с помощью командной строки, Italiano: Creare un Hotspot WiFi Utilizzando il Prompt dei Comandi, Español: crear un punto de acceso wifi usando el símbolo del sistema, Português: Criar um Hotspot Wifi Usando o Prompt de Comando, Deutsch: Einen WLAN Hotspot über die Eingabeaufforderung einrichten, Bahasa Indonesia: Membuat Area Bersinyal WiFi Menggunakan Command Prompt, 中文: 使用命令提示符创建WiFi热点, Français: créer un Hotspot WiFi en utilisant l'invite de commande, Nederlands: Een wifi hotspot maken via de opdrachtregel, ไทย: สร้าง WiFi Hotspot ด้วยหน้าต่าง Command Prompt, العربية: إنشاء نقطة وصول لاسلكية باستخدام سطر الأوامر, 日本語: コマンドプロンプトを使ってWiFiアクセスポイントを作成する, 한국어: 명령 프롬프트로 와이파이 핫스팟 만드는 방법, हिन्दी: कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर एक वाईफाई हॉटस्पॉट तैयार करें, Türkçe: Komut İstemini Kullanarak WiFi Bağlantı Noktası Nasıl Oluşturulur

Trang này đã được đọc 3.081 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?