Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản Gmail - dịch vụ email của Google. Bạn có thể tạo tài khoản Gmail trên điện thoại và máy tính.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Trên máy tính

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở trang tạo tài khoản Gmail. Truy cập https://www.google.com/gmail/about/# bằng trình duyệt web của bạn để mở trang thông tin liên quan đến Gmail.
 2. 2
  Nhấp vào CREATE AN ACCOUNT (TẠO TÀI KHOẢN). Đó là nút màu đỏ phía trên góc phải cửa sổ. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang đầu tiên của phần tạo tài khoản.
 3. 3
  Nhập tên và họ của bạn. Gõ tên vào trường "First name" (Tên) ở gần đầu trang, sau đó nhập họ của bạn vào trường "Last name" (Họ) ở ngay bên cạnh.
 4. 4
  Tạo tên người dùng. Trong trường "Username" (Tên người dùng), bạn gõ tên muốn đặt cho địa chỉ email của mình. Tên này hiển thị trước phần "@gmail.com" của địa chỉ email.
  • Nếu tên bạn chọn trùng với tên của người dùng khác, bạn sẽ nhận được yêu cầu chọn một tên khác sau khi nhấp vào một trường nào đó trên trang.
 5. 5
  Nhập mật khẩu hai lần. Gõ mật khẩu mà bạn chọn vào trường "Password" (Mật khẩu) ở gần cuối trang, sau đó gõ lại mật khẩu đó vào trường "Confirm password" (Xác nhận mật khẩu) ngay bên cạnh.
  • Cả hai mật khẩu phải giống nhau thì bạn mới được phép thao tác tiếp.
 6. 6
  Nhấp vào NEXT (TIẾP TỤC). Đó là nút màu xanh dương ở cuối trang.
 7. 7
  Nhập lựa chọn phục hồi tài khoản. Mặc dù bước này không bắt buộc, bạn có thể nhập hai lựa chọn phục hồi tài khoản Gmail của mình:
  • Phone number (Số điện thoại) - gõ số điện thoại của bạn vào trường "Số điện thoại" ở gần đầu trang.
  • Recovery email address (Địa chỉ email khôi phục) - gõ một địa chỉ email khác vào trường "Địa chỉ email khôi phục" ở gần đầu trang.
 8. 8
  Thêm ngày sinh của bạn. Nhấp vào "Month" (Tháng) và chọn tháng sinh của bạn, sau đó lần lượt gõ ngày và năm sinh vào trường "Day" (Ngày) và "Year" (Năm).
 9. 9
  Chọn giới tính. Nhấp vào "Gender" (Giới tính) và chọn giới tính phù hợp trong danh sách vừa hiển thị.
 10. 10
  Nhấp NEXT (TIẾP TỤC). Đó là nút màu xanh dương ở cuối trang.
 11. 11
  Xác nhận số điện thoại của bạn. Nếu dùng số điện thoại để phục hồi tài khoản, bạn có thể xác nhận ngay bằng cách thực hiện các bước sau:
  • Nhấp vào SEND (GỬI) khi được hỏi.
  • Mở ứng dụng tin nhắn trên điện thoại của bạn.
  • Mở tin nhắn được gửi từ Goolge (thường là tổng đài 5 số) và chú ý mã với 6 chữ số trong nội dung tin nhắn.
  • Nhập 6 chữ số đó vào trường phù hợp trên trang Gmail.
  • Nhấp VERIFY (XÁC NHẬN).
  • Bạn cũng có thể nhấp vào Not now (Để sau) nếu muốn bỏ qua phần xác nhận lựa chọn phục hồi tài khoản ở bước này.
 12. 12
  Kéo xuống và nhấp I AGREE (TÔI ĐỒNG Ý). Đó là nút màu xanh dương ở dưới điều khoản sử dụng bên trái trang. Thao tác này chấp nhận điều khoản sử dụng và hoàn tất quá trình tạo tài khoản Gmail.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Trên điện thoại

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tải ứng dụng Gmail. Nếu chưa tải ứng dụng Gmail, bạn mở App Store của iPhone hoặc Google Play Store của Android, rồi thực hiện như sau:
  • Trên iPhone - chọn Search (Tìm kiếm), chạm vào thanh tìm kiếm ở phía trên màn hình, gõ gmail, chọn gmail trong danh sách vừa hiển thị, chọn GET (NHẬN) bên phải ứng dụng "Gmail - Email by Google" và nhập mật khẩu Apple ID hoặc Touch ID.
  • Trên Android - Chạm vào thanh tìm kiếm ở phía trên màn hình, gõ gmail, chọn Gmail trong danh sách lựa chọn vừa hiển thị, chọn INSTALL (CÀI ĐẶT) và cuối cùng là ACCEPT (CHẤP NHẬN).
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đã cài ứng dụng Gmail trên điện thoại.
 2. 2
  Mở Gmail. Chọn OPEN (MỞ) trong kho ứng dụng trên điện thoại của bạn, hoặc chạm vào biểu tượng ứng dụng Gmail màu đỏ và trắng. Thao tác này sẽ mở ra trang đăng nhập chưa có thông tin nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản nào trên điện thoại của mình.
  • Nếu một tài khoản Gmail đã được đăng nhập trên điện thoại, bạn sẽ chọn ở phía trên góc trái màn hình, chạm vào địa chỉ email hiện tại, chọn Manage accounts (Quản lý tài khoản), chọn Add account (Thêm tài khoản), chọn Google và bỏ qua hai bước tiếp theo.
 3. 3
  Chọn SIGN IN (ĐĂNG NHẬP) bên dưới màn hình.
  • Nếu đã đăng nhập một tài khoản khác, bạn chọn trên góc trái rồi chạm vào ảnh đại diện của tài khoản. Tiếp theo, bạn chọn + Add account (Thêm tài khoản) và chọn Google ở phía trên.
 4. 4
  Chọn More options (Thêm lựa chọn) ở bên trái màn hình để hiển thị một trình đơn.
  • Nếu có tài khoản chưa đăng nhập trên điện thoại, trước tiên bạn phải chọn Use another account (Sử dụng tài khoản khác) trên trang này.
 5. 5
  Chọn Create account (Tạo tài khoản). Đó là lựa chọn duy nhất trên trang đang hiển thị.
  • Nếu đã từng đăng nhập vào tài khoản Gmail, lựa chọn này sẽ ở khoảng giữa trang chứ không còn xuất hiện trong trình đơn.
 6. 6
  Nhập tên và họ của bạn. Chọn trường "First name" (Tên) và nhập tên của bạn, sau đó nhập tiếp họ của bạn vào trường "Last name" (Họ).
 7. 7
  Chọn NEXT (TIẾP TỤC). Đó là nút màu xanh dương bên phải trang.
 8. 8
  Điền ngày sinh và giới tính của bạn. Chọn tháng sinh, rồi nhập tiếp ngày và năm sinh của bạn, sau đó chọn giới tính trong danh sách lựa chọn của trường Gender (Giới tính).
 9. 9
  Chọn NEXT (TIẾP TỤC).
 10. 10
  Tạo tên người dùng. Nhập tên mà bạn muốn đặt cho tài khoản Gmail vào trường "Username" (Tên người dùng) - tên này sẽ xuất hiện trước phần "@gmail.com" trong địa chỉ email của bạn.
  • Bạn phải chọn tên người dùng mà chưa ai sử dụng. Nếu tên người dùng bị trùng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một tên khác.
 11. 11
  Chọn NEXT (TIẾP TỤC).
 12. 12
  Tạo mật khẩu. Nhập mật khẩu vào trường "Create password" (Tạo mật khẩu), sau đó nhập lại mật khẩu vào trường "Confirm password" (Xác nhận mật khẩu).
 13. 13
  Chọn NEXT (TIẾP TỤC).
 14. 14
  Nhập số điện thoại của bạn. Điền số điện thoại của bạn vào trường "Phone number" (Số điện thoại). Đó phải là số điện thoại mà bạn có thể nhận tin nhắn.
  • Lựa chọn Skip (Bỏ qua) có thể xuất hiện bên trái trang. Nếu thấy, bạn có quyền chọn bỏ quả bước nhập số điện thoại.
 15. 15
  Xác nhận số điện thoại. Chọn VERIFY (XÁC NHẬN) khi được yêu cầu, sau đó bạn mở tin nhắn được gửi từ Google, xem mã 6 chữ số được đề cập trong tin nhắn, nhập mã đó vào trường "Enter code" (Nhập mã xác nhận) và chọn NEXT (TIẾP TỤC).
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đã chọn Skip (Bỏ qua) ở bước trước đó.
 16. 16
  Kéo xuống và chọn I AGREE (TÔI ĐỒNG Ý) ở bên dưới góc phải màn hình.
 17. 17
  Chọn NEXT (TIẾP TỤC) và bạn sẽ thấy hộp thư Gmail mới của mình. Bây giờ, bạn có thể thêm liên hệ, sắp xếp email và thực hiện một số thao tác khác.
  • Bạn có thể dùng tài khoản Gmail để đăng nhập vào một số dịch vụ như Youtube, Google Drive và Google Docs.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Gmail được cài sẵn trong hầu hết các điện thoại Android vì bạn cần một tài khoản Google để truy cập vào các dịch vụ trên thiết bị Android.

Cảnh báo

 • Bạn cần đảm bảo mật khẩu phải dễ nhớ nhưng khó đoán khi dùng để tạo tài khoản Gmail.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tải Video Miễn phí từ Mọi Trang WebTải Video Miễn phí từ Mọi Trang Web
Tìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnhTìm kiếm thông tin về ai đó bằng hình ảnh
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm kiếm bằng Hình ảnh trên GoogleTìm kiếm bằng Hình ảnh trên Google
Tìm xem Ai đã Chặn bạn trên FacebookTìm xem Ai đã Chặn bạn trên Facebook
Trò chuyện trên TinderTrò chuyện trên Tinder
Lấy liên kết URL của hình ảnhLấy liên kết URL của hình ảnh
Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google DocsSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trên Google Docs
Tải xuống tập tin từ GitHubTải xuống tập tin từ GitHub
Thiết lập hình nền trong HTMLThiết lập hình nền trong HTML
Sử dụng OmegleSử dụng Omegle
Nhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạngNhận diện một kẻ lừa đảo khi hẹn hò qua mạng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 8.561 lần.
Chuyên mục: Mạng Internet
Trang này đã được đọc 8.561 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo