Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách tạo "Life" (mạng sống) trong trò chơi Little Alchemy và Little Alchemy 2. Bộ Little Alchemy bao gồm nhiều trò chơi dành cho máy tính, iPhone và Android; trong trò Little Alchemy, bạn có thể kết hợp nhiều yếu tố (bắt đầu với gió, lửa, khí và nước) để tạo hơn 500 món đồ đặc biệt, và một trong số đó là mạng sống.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Sử dụng Original Little Alchemy

 1. 1
  Kéo "air" (khí) vào bảng. Bạn sẽ tìm được biểu tượng khí ở phía trên trình đơn hiển thị bên phải cửa sổ Little Alchemy.
 2. 2
  Kéo "fire" (lửa) vào "khí". Đây là thao tác kết hợp các yếu tố tạo energy (năng lượng) có biểu tượng công thức năng lượng.
 3. 3
  Đặt "năng lượng" vào bảng. Bạn sẽ cần dùng đến nó ngay sau đó, nhưng bây giờ, bạn có thể để nó yên.
 4. 4
  Tạo "mud" (bùn). Đặt water (nước) vào bảng, rồi kéo earth (đất) vào đó. Đây là thao tác tạo lựa chọn bùn.
  • Bây giờ bạn đã có năng lượngbùn trên bảng.
 5. 5
  Tạo "rain" (mưa). Kéo nước vào bảng, rồi kéo khí vào nước để tạo mưa.
 6. 6
  Tạo cây. Thêm đấtmưa cùng lúc để tạo plant (cây).

  Lưu ý: Lúc này, bạn đã có cây, bùnnăng lượng trên bảng.

 7. 7
  Thêm "cây" vào "bùn". Đây là thao tác tạo swamp (đầm lầy).
 8. 8
  Kết hợp "đầm lầy" và "năng lượng" với nhau. Thao tác này tạo mạng sống có biểu tượng chuỗi DNA.[1]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Sử dụng Little Alchemy 2

 1. 1
  Kéo "fire" (lửa) vào bảng. Bạn sẽ thấy biểu tượng ngọn lửa ở bên phải cửa sổ Little Alchemy 2.
 2. 2
  Thêm "earth" (đất) vào "fire" (lửa). Đây là thao tác tạo lava (nham thạch) trên bảng.

  Lưu ý: Trong Little Alchemy 2, bạn sẽ phải nhấp hoặc chạm vào màn hình mỗi khi yếu tố mới được tạo và bạn nhận được thông báo đóng cửa sổ hiển thị thông tin của yếu tố đó.

 3. 3
  Thêm "đất" vào "nham thạch". Thao tác này tạo ra volcano (núi lửa).
 4. 4
  Kết hợp hai "water" (nước). Việc kết hợp hai nước tạo ra puddle (vũng nước).
 5. 5
  Thêm "vũng nước" khác vào cái hiện có. Đây là thao tác tạo pond (ao) ở giữa bảng.
 6. 6
  Kết hợp hai ao. Việc thả thêm một ao khác ở phía trên ao đầu tiên sẽ tạo ra lake (hồ).
 7. 7
  Tạo biển. Bạn chỉ cần thêm hai hồ.
 8. 8
  Thêm "đất" vào "sea" (biển). Thao tác này tạo ra primordial soup (súp nguyên thủy) - thành phần chính tạo nên life (mạng sống).
 9. 9
  Thêm "núi lửa" vào "súp nguyên thủy". Đây là thao tác hoàn tất quy trình tạo mạng sống; bây giờ bạn sẽ thấy biểu tượng chuỗi DNA của mạng sống ở giữa bảng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Yếu tố mới sau khi được tạo xong sẽ được tự động thêm vào thanh bên.
 • Trong trò Little Alchemy, bạn cũng có thể kết hợp love (tình yêu) và time (thời gian) để tạo life (mạng sống), nhưng bạn cần mạng sống để tạo sự kết hợp này.[2]

Cảnh báo

 • Cẩn trọng để không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai muốn tự khám phá bí mật của trò Little Alchemy.

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 49.881 lần.
Chuyên mục: Trò chơi điện tử
Trang này đã được đọc 49.881 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo