Cách để Tạo Life trong game Little Alchemy

Little Alchemy là game yêu cầu bạn kết hợp các nguyên tố theo công thức để tạo ra những nguyên tố mới, ví dụ như rau, bánh mì, nước, hoặc chế tạo những thứ phức tạp hơn nữa, kiểu như nhân vật nửa người nửa máy, kiếm ánh sáng và nhà chọc trời. Hiện tại, có hai cách để tạo ra “sự sống” (Life) trong game Little Alchemy.

Phương pháp 1 của 2:
Sử dụng “năng lượng” (Energy) và “đầm lầy” (Swamp)

 1. 1
  Nhấp và kéo “không khí” (Air) vào bàn chơi.
 2. 2
  Kéo và thả “lửa” (Fire) vào “không khí. Đây là cách tạo ra “năng lượng” (Energy).
 3. 3
  Nhấp và kéo “nước” (Water) vào một chỗ trống khác trong bàn chơi.
 4. 4
  Kéo và thả “đất” (Earth) vào “nước. Đây là phương pháp tạo ra “bùn” (Mud).
 5. 5
  Nhấp và kéo “không khí” vào một vị trí trống khác của bàn chơi.
 6. 6
  Kéo và thả “nước” vào “không khí. Đây là cách tạo ra “mưa” (Rain).
 7. 7
  Kéo và thả “đất” vào “mưa. Bước này giúp bạn chế tạo “thực vật” (Plant).
 8. 8
  Kéo và thả “thực vật” vào “bùn. Đây là cách để tạo ra “đầm lầy” (Swamp).
 9. 9
  Kéo và thả “đầm lầy” vào “năng lượng. Giờ thì bạn đã tạo ra “sự sống” (Life).[1]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Kết hợp “tình yêu” (Love) và “thời gian” (Time)

 1. 1
  Làm theo các bước được nêu ra trong phương pháp 1 trên đây để tạo ra “sự sống” trên bàn chơi. “Sự sống” giúp tạo ra “con người” (Human), cần thiết để tạo ra “tình yêu” (Love).
 2. 2
  Kéo và thả “đất” vào “sự sống. Đây là cách tạo ra một “con người”.
 3. 3
  Lặp lại bước 1 và 2 để tạo ra thêm một “con người nữa. Giờ thì đã có hai “con người” trên bàn chơi.
 4. 4
  Kéo và thả một “con người” vào “con người” còn lại. Đây là phương pháp tạo ra “tình yêu”.[2]
 5. 5
  Nhấp và kéo “đất” vào một chỗ trống khác trong bàn chơi.
 6. 6
  Kéo và thả “lửa” vào “đất. Bước này giúp bạn chế tạo “dung nham” (Lava).
 7. 7
  Kéo và thả “không khí” vào “dung nham. Đây là cách để tạo ra “đá” (Stone).
 8. 8
  Kéo và thả “không khí” vào “đá”. Bước này giúp bạn tạo ra “cát” (Sand), vốn là một trong các nguyên tố cần thiết để tạo ra “thời gian” (Time).
 9. 9
  Lặp lại các bước từ 5 đến 8 để tạo ra thêm một ụ “cát nữa. Cát là một trong những nguyên tố giúp bạn tạo ra “thủy tinh” (Glass), cần thiết để chế tạo “thời gian”.
 10. 10
  Kéo và thả “lửa” vào một trong các ụ “cát”. Bạn sẽ tạo ra “thủy tinh” theo thể thức này.
 11. 11
  Kéo và thả “thủy tinh” vào “cát. Đây là cách để tạo ra cả “thời gian” và “đồng hồ cát” (Hourglass).
 12. 12
  Kéo và thả “thời gian” vào “tình yêu. Giờ thì bạn đã thành công trong việc tạo ra “sự sống”.[3]
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Trò chơi điện tử
Trang này đã được đọc 6.452 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo