Hàng rào (fence) là loại hình khối đặc biệt trong Minecraft vì một vài công dụng cụ thể. Đầu tiên, hàng rào sẽ tự động gắn với hình khối khác trong trò chơi khi được đặt bên cạnh chúng, hoặc được sử dụng như cột trụ khi đứng một mình. Thứ hai, hàng rào cao một hình khối rưỡi, nghĩa là quái vật và động vật (ngoại trừ nhện) không thể nhảy qua. Chúng được làm từ gỗ hoặc gạch địa ngục (nether brick), và có thể được tạo ra hoặc tìm thấy trong cấu trúc tự nhiên.

Phương pháp 1 của 3:
Chế tạo Hàng rào Gỗ

 1. 1
  Thu thập nguyên vật liệu.
 2. 2
  Thu nhặt 1 khối gỗ (1 wood), 4 ván gỗ (4 wood planks), hoặc ít nhất 6 que gỗ (stick).
 3. 3
  Đặt khối gỗ vào cửa sổ chế tạo (crafting window) và sau đó kéo ván gỗ vào kho đồ dùng (inventory).
 4. 4
  Đặt ván gỗ vào khung chế tạo, đặt một nửa phía trên nửa kia.
 5. 5
  Thu nhặt tất cả que gỗ.
 6. 6
  Đặt 2 hàng que gỗ lên trên nhau.
 7. 7
  Kéo hàng rào vừa tạo ra vào kho đồ dùng.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 3:
Chế tạo Hàng rào Gạch Địa ngục

 1. 1
  Thu thập nguyên vật liệu.
 2. 2
  Thu nhặt 24 khối đá địa ngục (netherrack) hoặc 6 khối gạch địa ngục.
 3. 3
  Nấu chảy 24 khối đá địa ngục thành gạch địa ngục.
 4. 4
  Đặt gạch địa ngục vào ô vuông 2x2 tại bàn chế tạo.
 5. 5
  Đặt 2 hàng gạch địa ngục lên trên nhau.
 6. 6
  Kéo hàng rào gạch địa ngục vừa chế tạo vào kho đồ dùng.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 3:
Cấu trúc Tự nhiên

 1. 1
  Tìm ra Hầm mỏ Bỏ hoang (Abandoned Mineshaft).
 2. 2
  Khai thác cột trụ để thu thập khối hàng rào gỗ.
 3. 3
  Tìm kiếm một ngôi làng.
 4. 4
  Khai thác hàng rào gỗ, chúng có thể là chân bàn hoặc được sử dụng trên nóc nhà.
 5. 5
  Tìm pháo đài địa ngục (nether fortress).
 6. 6
  Khám phá ô cửa sổ hoặc cánh cổng được làm từ hàng rào gạch địa ngục.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Chế tạo hàng rào gạch địa ngục cần rất nhiều nguyên vật liệu, nhưng chúng có thể được tìm thấy trong pháo đài địa ngục, hoặc tường có thể được tìm kiếm như nguyên liệu xây dựng.
 • Hàng rào gỗ luôn giống nhau cho dù bạn có sử dụng gỗ gì để làm đi chăng nữa.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Nắm bắt Một số Mẹo chơi game Minecraft

Cách để

Cài mod cho Minecraft

Cách để

Pha chế các loại thuốc trong Minecraft

Cách để

Phù phép trong Minecraft

Cách để

Tạo server Minecraft PE

Cách để

Tạo Tài khoản Minecraft

Cách để

Tìm đường về nhà khi bị lạc trong Minecraft

Cách để

Tạo Người Sắt trong Minecraft

Cách để

Dịch chuyển tức thời trong Minecraft

Cách để

Tải miễn phí Minecraft

Cách để

Tìm kiếm Sắt trong Minecraft

Cách để

Tìm Cổng Kết Thúc trong Minecraft

Cách để

Xác định tọa độ trên Minecraft

Cách để

Tạo máy chủ Minecraft riêng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 9 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 4.057 lần.
Chuyên mục: Minecraft
Trang này đã được đọc 4.057 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo