Cách để Tạo Biểu đồ đường trong Microsoft Excel

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Tạo biểu đồ đườngChỉnh sửa đồ thị

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo biểu đồ đường từ dữ liệu Microsoft Excel. Bạn có thể áp dụng phương pháp này cho cả chương trình Excel của Windows và Mac.

Phần 1
Tạo biểu đồ đường

 1. 1
  Mở chương trình Microsoft Excel. Kích đúp vào biểu tượng chương trình Excel, biểu tượng này giống như chữ X màu trắng trên thư mục màu xanh lá. Thao tác này sẽ mở ra trang chủ của excel.
  • Nếu bạn đã có bảng tính Excel với dữ liệu được nhập sẵn, hãy kích đúp vào bảng tính đó và bỏ qua hai bước tiếp theo.
 2. 2
  Nhấn chuột vào Blank Workbook (Bảng tính trống). Nút này nằm trên trang chủ của Excel. Thao tác này giúp mở bảng tính mới cho dữ liệu của bạn.
  • Đối với máy Mac, Excel chỉ có thể mở bảng tính trống tự động nếu được cài đặt. Nếu bảng tính trống được mở tự động, hãy bỏ qua bước này.
 3. 3
  Nhập dữ liệu. Biểu đồ đường yêu cầu phải có hai trục. Nhập dữ liệu vào hai cột. Để dễ sử dụng, đặt dữ liệu trục X (thời gian) vào cột bên trái và cột bên phải là quan sát được ghi lại của bạn.
  • Ví dụ: bảng theo dõi ngân sách của bạn trong năm nay sẽ có cột bên trái là ngày tháng và cột bên phải là chi phí.
 4. 4
  Chọn dữ liệu. Nhấp và kéo chuột từ ô trên cùng bên trái trong nhóm dữ liệu đến ô dưới cùng bên phải trong nhóm dữ liệu. Thao tác này giúp tô nổi bật (highlight) tất cả dữ liệu của bạn.
  • Đảm bảo chọn cả tiêu đề của các cột trong bảng dữ liệu nếu có.
 5. 5
  Kích chuột vào thẻ Insert. Thẻ này nằm ở phía bên trái của ruy băng màu xanh lá đầu cửa sổ Excel. Thanh công cụ Insert (Chèn) sẽ được mở bên dưới ruy băng màu xanh.
 6. 6
  Nhấp vào biểu tượng "Line Graph" (Biểu đồ đường). Đó là hộp có vẽ nhiều đường trong nhóm tùy chọn Charts (Biểu đồ). Sau đó sẽ có một trình đơn thả xuống.
 7. 7
  Chọn kiểu đồ thị. Di con trỏ chuột qua mẫu đồ thị trong trình đơn thả xuống để xem nó trông như thế nào với dữ liệu của bạn. Bạn sẽ thấy một cửa sổ đồ thị bật lên ở giữa cửa sổ Excel.
 8. 8
  Kích vào kiểu đồ thị. Khi đã chọn được kiểu đồ thị, hãy kích vào kiểu đó để tạo ra biểu đồ đường ở giữa cửa sổ Excel.

Phần 2
Chỉnh sửa đồ thị

 1. 1
  Tuỳ chỉnh thiết kế của biểu đồ. Khi đã tạo đồ thị, thanh công cụ Design (Thiết kế) sẽ được mở ra. Bạn có thể thay đổi thiết kế và giao diện của đồ thị bằng cách kích vào một trong các biến thể trong phần "Chart Styles" (Kiểu biểu đồ) của thanh công cụ.
  • Nếu thanh công cụ này không được mở, hãy nhấn chuột vào biểu đồ của bạn và sau đó nhấn vào thẻ Design trong dải ruy băng màu xanh lá.
 2. 2
  Di chuyển biểu đồ đường. Nhấn và kéo khoảng trắng gần đầu biểu đồ đường để di chuyển biểu đồ.
  • Bạn cũng có thể di chuyển các phần cụ thể của biểu đồ đường (ví dụ: tiêu đề) bằng cách nhấn và kéo chúng xung quanh trong cửa sổ biểu đồ đường.
 3. 3
  Chỉnh kích thước đồ thị. Nhấn vào một trong các vòng tròn ở các đường biên hoặc góc của cửa sổ biểu đồ và kéo ra hoặc kéo vào để thu nhỏ hoặc phóng to biểu đồ của bạn.
 4. 4
  Thay đổi tiêu đề của biểu đồ. Nhấp đúp vào tiêu đề, sau đó chọn văn bản "Chart Title" (Tiêu đề biểu đồ) và nhập vào tên biểu đồ của bạn. Nhấp chuột vào bất cứ nơi nào trong hộp tên của biểu đồ để lưu văn bản.
  • Bạn có thể thực hiện tương tự để đặt tên trục của đồ thị.

Lợi khuyên

 • Bạn có thể thêm dữ liệu vào biểu đồ bằng cách nhập dữ liệu vào cột mới, chọn và sao chép cột đó, sau đó dán vào cửa sổ đồ thị.

Cảnh báo

 • Một số đồ thị được thiết kế theo tập hợp dữ liệu cụ thể (ví dụ: tỷ lệ phần trăm hoặc tiền tệ). Đảm bảo rằng mẫu đã chọn của bạn không có chủ đề trước khi tạo biểu đồ.


Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Make a Line Graph in Microsoft Excel, Español: hacer un gráfico lineal en Microsoft Excel, Italiano: Disegnare un Grafico a Linee con Excel, Português: Fazer um Gráfico de Linhas no Excel, Deutsch: Ein Liniendiagramm in Microsoft Excel erstellen, Русский: построить линейный график в Microsoft Excel, Nederlands: Een lijndiagram maken in Excel, Čeština: Jak vytvořit spojnicový graf v Microsoft Excel, Français: faire un graphique linéaire sur Excel, Bahasa Indonesia: Membuat Grafik Garis pada Microsoft Excel, 中文: 在微软Excel程序中制作折线图, हिन्दी: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाइन ग्राफ बनायें, العربية: إنشاء رسم بياني خطي في برنامج إكسل, ไทย: สร้างกราฟเส้นใน Microsoft Excel, 日本語: Excelで折れ線グラフを作成する, 한국어: 엑셀에서 꺾은선 그래프 만드는 법, Türkçe: Microsoft Excel'de Çizgi Grafiği Nasıl Yapılır

Trang này đã được đọc 9.045 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?