Tải về bản PDF Tải về bản PDF

OpenShot[1] cần tệp dự án (project file) để lưu các thông tin tạo nên một dự án video. Các thông tin như tên và vị trí của dự án, các tệp video và audio, thông tin về dòng thời gian, các tệp nào từng được xén tỉa, sắp đặt, .v.v.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 1:
Tạo, mở và lưu dự án trong OpenShot

 1. 1
  Một số lưu ý khi làm việc với OpenShot.
 2. 2
  Tạo dự án. Có 2 cách để tạo tệp dự án.
  • Cách 1 - Thực đơn File (Tệp). Hãy chọn File > New Project. Màn hình của New Project (Dự án mới) sẽ mở. Hãy thay đổi tên dự án (Project name), thư mục dự án (Project folder), hồ sơ dự án (Project profile), sau đó nhấn “Save Project” (Lưu dự án).
  • Cách 2 - Lưu mặc định. Vì OpenShot tạo ra dự án một cách mặc định khi được khởi tạo, bạn đơn giản có thể chọn File > Save. Màn hình Save Project (Lưu dự án) sẽ mở. Hãy đổi tên dự án, thư mục dự án, hồ sơ dự án, và sau đó nhấn “Save Project”.
 3. 3
  Lưu màn hình dự án.
 4. 4
  Mở dự án. Để mở dự án, hãy chọn File > Open Project. Hộp thoại Open Project (Mở dự án) sẽ được hiển thị. Hãy chọn tệp dự án (*.osp) mà bạn muốn mở, rồi nhấn Open Project.
  • Nếu bạn muốn mở dự án gần đây, hãy chọn File > Recent Projects (Dự án gần đây). Cách này thường sẽ mở nhanh hơn một dự án từ bên trong OpenShot.
  • Nếu bạn muốn khởi tạo OpenShot và muốn dự án của bạn được tự động mở, hãy nhấn đúp vào tệp .OSP đó (trên máy tính của bạn), và chọn openshot như một lệnh.
  Quảng cáo

Khuyến cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Trộn lời trên nền nhạc trong AudacityTrộn lời trên nền nhạc trong Audacity
Học OpenShot trong 5 phút!Học OpenShot trong 5 phút!
Hiểu các thanh công cụ của AudacityHiểu các thanh công cụ của Audacity
Hiểu trình đơn của AudacityHiểu trình đơn của Audacity
Tìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative CommonsTìm video được cấp phép mở trên YouTube bằng công cụ của Creative Commons
Sửa tệp âm thanh trong AudacitySửa tệp âm thanh trong Audacity
Ghi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsGhi công tác giả cho tài nguyên giáo dục được cấp phép mở bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
Cấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative CommonsCấp phép mở cho tài nguyên giáo dục bằng công cụ trợ giúp của Creative Commons
Tìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google ImagesTìm hình ảnh được cấp phép mở bằng công cụ của Google Images
Ghi hình bằng Kazam trong GNU/Linux UbuntuGhi hình bằng Kazam trong GNU/Linux Ubuntu
Liên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vnLiên kết các nội dung được cấp phép mở, truy cập mở trên wikiHow.vn
Viết bài trên wikihow.vnViết bài trên wikihow.vn
Sử dụng công cụ dịch thời gian trong AudacitySử dụng công cụ dịch thời gian trong Audacity
Soạn thảo tiêu đề trong OpenShotSoạn thảo tiêu đề trong OpenShot
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 1.825 lần.
Chuyên mục: Công cụ nguồn mở
Trang này đã được đọc 1.825 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo