Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tăng dung lượng bộ nhớ RAM cho game Minecraft để hỗ trợ sửa một số lỗi có liên quan đến bộ nhớ. Nếu đang sử dụng phiên bản Minecraft cá nhân, bạn có thể dễ dàng tăng RAM bằng Launcher từ phiên bản 1.6 đến 2.0.X. Hãy kiểm tra số phiên bản Launcher của mình ở góc dưới bên trái của cửa sổ Launcher. Nếu có ý định thay đổi RAM của máy chủ (server), bạn cần tạo ra một tập tin giúp chạy game Minecraft với nhiều bộ nhớ hơn. Tuy nhiên, tốt nhất là không tăng nhiều hơn từ một nửa đến hai phần ba tổng RAM của máy tính cho game Minecraft.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng Launcher phiên bản 2.0.X

 1. 1
  Kiểm tra RAM có sẵn trên máy tính. Dung lượng RAM cho biết rằng bạn có thể cấp bao nhiêu bộ nhớ cho game Minecraft. Để kiểm tra RAM:
  • Đối với Windows - Mở Start, nhấp vào bánh răng Settings (Thiết lập), nhấp System (Hệ thống), nhấp About (Thông tin), sau đó nhìn vào số ở bên cạnh "Installed RAM" (RAM đã cài đặt).
  • Đối với Mac - Mở Apple menu (Trình đơn), nhấp About This Mac (Thông tin về Mac), sau đó nhìn vào số nằm ở bên phải phần "Memory" (Bộ nhớ).
 2. 2
  Cập nhật chương trình Java. Truy cập trang web của Java tại https://www.java.com/en/download/ và nhấp vào nút "Download" ở phía dưới phiên bản mới nhất của Java. Bước này giúp đảm bảo rằng Java của bạn được cập nhật lên phiên bản mới nhất và sẵn sàng cho việc cấp phát RAM.
  • Nếu đang dùng Windows, bạn cần đảm bảo rằng đã tải đúng phiên bản bit dành cho hệ điều hành của mình.
 3. 3
  Mở Minecraft Launcher. Nhấp đúp vào biểu tượng Minecraft để thực hiện điều này.
  • Nếu cửa sổ Launcher có ghi "1.6..." ở góc dưới bên trái (hoặc ở phía trên cùng cửa sổ), hãy sử dụng Launcher phiên bản 1.6.X.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Launch options. Tùy chọn này nằm ở phía trên cùng Launcher.
 5. 5
  Đảm bảo rằng công tắc Advanced settings được bật lên. Công tắc này nằm ở góc trên bên phải của trang Launch Options. Nếu công tắc chưa hiện màu xanh lá cây, bạn cần nhấp vào nó trước khi tiếp tục.
 6. 6
  Nhấp vào hồ sơ muốn thay đổi. Nếu bạn chỉ nhìn thấy một tùy chọn trên trang này, hãy nhấp vào tùy chọn đó.
 7. 7
  Bật công tắc JVM arguments. Nhấp vào công tắc ở phía bên trái "JVM arguments" để bật tính năng này.
 8. 8
  Thay đổi dung lượng RAM mà game Minecraft có thể sử dụng. Bạn sẽ nhìn thấy một dòng chữ trong trường văn bản "JVM arguments", phần đầu có ghi là -Xmx1G; hãy thay đổi số "1" thành số gigabyte RAM mà bạn muốn cấp cho Minecraft.
  • Ví dụ: Bạn có thể thay đổi đoạn chữ này thành "-Xmx4G" để cấp bốn gigabyte RAM cho Minecraft.
 9. 9
  Nhấp SAVE. Nút lưu này nằm ở phía dưới cùng cửa sổ. Game Minecraft giờ sẽ sử dụng số dung lượng RAM đã lựa chọn cho hồ sơ (profile) hiện tại.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng Launcher phiên bản 1.6.X

 1. 1
  Kiểm tra RAM sẵn có trên máy tính. Dung lượng RAM giúp bạn biết rằng có thể cấp bao nhiêu bộ nhớ cho Minecraft. Để kiểm tra RAM:
  • Trên Windows - Mở Start, nhấp vào bánh răng Settings (Thiết lập), nhấp System (Hệ thống), nhấp About (Thông tin), rồi quan sát số ở bên cạnh "Installed RAM" (RAM đã cài).
  • Trên Mac - Mở Apple menu (Trình đơn quả táo), nhấp vào About This Mac (Thông tin về Mac), rồi nhìn vào số ở bên phải phần "Memory" (Bộ nhớ).
 2. 2
  Cập nhật chương trình Java. Vào trang web của Java tại https://www.java.com/en/download/ và nhấp nút "Download" ở phía dưới phiên bản Java mới nhất. Điều này sẽ đảm bảo rằng Java của bạn được cập nhật lên phiên bản mới nhất, sẵn sàng cho việc cấp RAM.
  • Nếu đang sử dụng Windows, đảm bảo rằng bạn đã tải đúng phiên bản bit dành cho hệ điều hành của bạn.
 3. 3
  Mở Minecraft Launcher. Trong phiên bản 1.6.X trở lên, bạn có thể cấp thêm RAM trực tiếp từ Minecraft Launcher. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn, hãy xem phần tiếp theo.
 4. 4
  Lựa chọn hồ sơ. Nhấp vào Edit Profile (Chỉnh sửa hồ sơ) và lựa chọn một hồ sơ từ danh sách.
 5. 5
  Bật JVM Arguments. Trong phần "Java Settings (Advanced)", tích vào ô "JVM Arguments". Bạn sẽ được phép gõ dòng lệnh để chỉnh sửa game Minecraft.
 6. 6
  Tăng thêm RAM. Nếu để mặc định, Minecraft sẽ chỉ tự cấp 1 GB RAM. Bạn có thể tăng dung lượng RAM này bằng cách gõ -Xmx#G. Thay thế # bằng số gigabyte mà bạn muốn cấp. Ví dụ: Nếu muốn cấp 18 GB, bạn cần gõ -Xmx18G.
 7. 7
  Lưu lại hồ sơ. Nhấp Save Profile để lưu lại các thiết lập của bạn. Dung lượng RAM mà bạn mong muốn giờ sẽ được áp dụng cho hồ sơ đã lựa chọn.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sử dụng máy chủ Minecraft

 1. 1
  Kiểm tra RAM có trên máy tính. Dung lượng RAM có sẵn chỉ ra rằng bạn có thể cấp bao nhiêu bộ nhớ cho Minecraft. Để kiểm tra RAM:
  • Nếu dùng Windows - Mở Start, nhấp bánh răng Settings (Thiết lập), nhấp System (Hệ thống), nhấp About (Thông tin) và nhìn vào số cạnh "Installed RAM" (RAM đã cài đặt).
  • Nếu dùng Mac - Mở Apple menu (Trình đơn quả táo), nhấp About This Mac (Thông tin về Mac) và nhìn vào số ở bên phải "Memory" (Bộ nhớ).
 2. 2
  Cập nhật Java. Truy cập trang web của Java ở địa chỉ https://www.java.com/en/download/ và nhấp nút "Download" nằm ở phía dưới phiên bản Java mới nhất. Bước này giúp đảm bảo rằng phiên bản Java của bạn được cập nhật và sẵn sàng cho việc cấp RAM.
  • Nếu đang dùng hệ điều hành Windows, bạn cần đảm bảo rằng đã tải đúng phiên bản bit cho hệ điều hành của mình. Bạn chỉ có thể cấp 1 GB RAM trên máy tính 32 bit.
 3. 3
  Mở thư mục máy chủ (Minecraft server). Đây là thư mục chứa tập tin Minecraft_server.exe mà bạn sẽ mở để khởi động máy chủ Minecraft của mình.
  Quảng cáo
 • Cách dễ nhất để tìm thấy thư mục này là tìm kiếm tập tin "Minecraft_server", sau đó tìm đến vị trí chứa tập tin đó.
 • Tạo ra một văn bản trong thư mục máy chủ. Nhấp vào Home (trên Windows) hoặc File (trên Mac), sau đó nhấp vào New item (trên Windows) hoặc lựa chọn New (trên Mac) và nhấp Text Document. Bước này giúp tạo ra một văn bản mới trong cùng vị trí với tập tin minecraft_server.exe.
 • Nhập code để tăng thêm RAM. Nhập đoạn code (dòng lệnh) tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng vào văn bản của bạn:
  Trên Windows

   java -Xmx####M -Xms####M -exe Minecraft_Server.exe -o true
   PAUSE


  Trên OS X

   #!/bin/bash
   cd "$( dirname "$0" )"
   java -Xms####M -Xmx####M -exe Minecraft_Server.exe -o true


  Trên Linux

   #!/bin/sh
   BINDIR=$(dirname "$(readlink -fn "$0")")
   cd "$BINDIR"
   java -Xms####M -Xmx####M -exe Minecraft_Server.exe -o true


  • Thay đổi #### thành số megabyte mong muốn. Để cấp 2 GB, gõ 2048. Để cấp 3 GB, gõ 3072. Để cấp 4 GB, gõ 4096. Để cấp 5 GB, gõ 5120.
 • Lưu tập tin. Nếu bạn đang sử dụng Windows, lưu thành tập tin có đuôi ".bat". Nhấp vào File và lựa chọn Save As.... Thay đổi phần mở rộng tập tin từ ".txt" thành ".bat". Nếu đang dùng OS X, bạn cần lưu thành tập tin có đuôi ".command". Nếu bạn đang sử dụng Linux, hãy lưu thành tập tin có đuôi ".sh".
  • Bạn có thể sẽ phải bật tính năng mở rộng tập tin trên Windows để nhìn thấy đuôi mở rộng.
 • Chạy tập tin mới để bắt đầu chơi game Minecraft. Tập tin mà bạn tạo ra sẽ trở thành Launcher mới dành cho máy chủ Minecraft của bạn. Việc chạy game bằng tập tin mới (.bat trên Windows, .command trên Mac, hoặc .sh trên Linux) sẽ cấp dung lượng RAM mới cho máy chủ.
 • Lời khuyên

  • Nên dành nhiều dung lượng (tối thiểu là một phần ba) RAM cho hệ điều hành máy tính.

  Cảnh báo

  • Hãy cẩn thận, đừng cấp nhiều RAM hơn khả năng của máy tính, nếu không bạn sẽ nhìn thấy lỗi báo rằng Java VM không thể khởi động và game Minecraft sẽ không chạy.

  Bài viết wikiHow có liên quan

  Dịch chuyển tức thời trong MinecraftDịch chuyển tức thời trong Minecraft
  Phù phép trong MinecraftPhù phép trong Minecraft
  Xác định tọa độ trên MinecraftXác định tọa độ trên Minecraft
  Tạo server Minecraft PETạo server Minecraft PE
  Pha chế các loại thuốc trong MinecraftPha chế các loại thuốc trong Minecraft
  Nhân giống dân làng trong MinecraftNhân giống dân làng trong Minecraft
  Chế tạo Firework Rocket trong Game MinecraftChế tạo Firework Rocket trong Game Minecraft
  Tìm Cổng Kết Thúc trong MinecraftTìm Cổng Kết Thúc trong Minecraft
  Tìm và khai thác kim cương nhanh trong MinecraftTìm và khai thác kim cương nhanh trong Minecraft
  Tạo Cổng Địa Ngục trong MinecraftTạo Cổng Địa Ngục trong Minecraft
  Thuần hóa ngựa trong Minecraft cho máy tínhThuần hóa ngựa trong Minecraft cho máy tính
  Sửa lỗi không thể kết nối máy chủ trong MinecraftSửa lỗi không thể kết nối máy chủ trong Minecraft
  Chế tạo đèn hiệu trong MinecraftChế tạo đèn hiệu trong Minecraft
  Tìm đường về nhà khi bị lạc trong MinecraftTìm đường về nhà khi bị lạc trong Minecraft
  Quảng cáo

  Về bài wikiHow này

  Nhân viên của wikiHow
  Cùng viết bởi:
  Người viết bài của wikiHow
  Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

  Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 18.384 lần.
  Chuyên mục: Minecraft
  Trang này đã được đọc 18.384 lần.

  Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

  Quảng cáo