Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Lít là đơn vị hệ mét được dùng để đo thể tích của các loại chất lỏng.[1] Lít cũng được dùng để đo thể tích của các vật nếu ta có kích thước của chúng. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải đổi đơn vị để tính thể tích của một vật bằng lít, nhưng nói chung là chỉ cần một chút tính toán thôi là bạn đã có thể tìm được đáp án rồi.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Tính thể tích bằng các số đo cạnh

 1. 1
  Đổi các số đo sang đơn vị cen-ti-mét (cm). Nếu các số đo có đơn vị là mét (m), inch, feet, hay các đơn vị khác,
  đổi đơn vị sang cen-ti-mét trước khi tính thể tích.
  Như vậy, việc chuyển đổi đơn vị sẽ trở nên dễ dàng hơn.

  Key Conversions
  1 m = 100 cm.[2] .
  1 inch = 2.54 cm.[3] .
  1 foot = 30.48 cm.[4] .

 2. 2
  Tìm thể tích của khối. Mỗi khối có cách tính thể tích khác nhau. Để tìm thể tích của hình lập phương, bạn phải áp dụng công thức
  .
  [5] . Thể tích của các hình khối ba chiều sẽ có đơn vị khối, ví dụ như cen-ti-mét khối ().

  Ví dụ
  Nếu một bể cá dài 40,64 cm, rộng 25,4 cm, cao 20,32 cm, bạn sẽ tính thể tích bằng cách nhân ba số đo trên với nhau:


 3. 3
  Đổi đơn vị cen-ti-mét khối sang lít.
  .
  Bạn cần chia thể tích cho 1000 để tìm thể tích bằng lít.[6]

  Ví dụ
  Nếu thể tích của bể cá là 20.975 cm³, để tìm thể tích bằng lít, thực hiện phép tính . Như vậy, một bể cá dài 40,64 cm, rộng 25,4 cm, cao 20,32 cm có thể tích là 20,975 L.

  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Đổi các đơn vị hệ mét sang lít

 1. 1
  Đổi mi-li-lít sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị mi-li-lít sang lít, bạn phải chia lượng mi-li-lít cho 1000.[7]

  Ví dụ
  Nếu thể tích một hộp sữa hạnh nhân là 1.890 mL, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính .

 2. 2
  Đổi cen-ti-lít sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị cen-ti-lít sang lít, bạn phải chia lượng cen-ti-lít cho 100.[8]

  Ví dụ
  Nếu thể tích một hộp sữa hạnh nhân là 189 cL, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính .

 3. 3
  Đổi đề-xi-lít sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị đề-xi-lít sang lít, bạn phải chia lượng đề-xi-lít cho 10.[9]

  Ví dụ
  Nếu thể tích một hộp sữa hạnh nhân là 18,9 dL, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính .

 4. 4
  Đổi ki-lô-lít sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị ki-lô-lít sang lít, bạn phải nhân lượng ki-lô-lít với 1.000.[10]

  Ví dụ
  Nếu thể tích một bể bơi phao trẻ em là 240 kL, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính .

 5. 5
  Đổi héc-tô-lít sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị héc-tô-lít sang lít, bạn phải nhân lượng héc-tô-lít với 100.[11]

  Ví dụ
  Nếu thể tích một bể bơi phao trẻ em là 2400 hL, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính .

 6. 6
  Đổi đề-ca-lít sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị đề-ca-lít sang lít, bạn phải nhân lượng đề-ca-lít với 10.[12]

  Ví dụ
  Nếu thể tích một bể bơi phao trẻ em là 24.000 dal, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính .

  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Đổi các đơn vị hệ đo lường Anh sang lít

 1. 1
  Đổi aoxơ (ounce) sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải chia lượng aoxơ cho 33,81.[13]

  Ví dụ
  Nếu thể tích một hộp sữa hạnh nhân là 128 fl oz, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính .

 2. 2
  Đổi panh (pint) sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị panh sang lít, bạn phải chia lượng panh cho 2,113.[14]

  Ví dụ
  Nếu một cái bình có thể tích là 8 panh, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính: .

 3. 3
  Đổi lít Anh (quart) sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị lít Anh sang lít, bạn phải chia lượng lít Anh cho 1,057.[15]

  Ví dụ
  Nếu một cái bình có thể tích là 4 lít Anh, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính .

 4. 4
  Đổi ga-lông (gallon) sang lít.
  .
  Như vậy, để đổi đơn vị ga-lông sang lít, bạn phải chia lượng ga-lông cho 3,7854.[16]

  Ví dụ
  Nếu một cái bể cá có thể tích là 120 ga-lông, để đổi đơn vị sang lít, bạn phải thực hiện phép tính .

  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 88.532 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 88.532 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo