Cách để Tính tỉ lệ tăng trưởng

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Tính tỉ lệ tăng trưởng cơ bảnTính tỉ lệ tăng trưởng trung bình qua những khoảng thời gian đều đặn

Với nhiều bạn đọc, "tính tỉ lệ tăng trưởng" nghe có vẻ như là một quy trình toán học đáng sợ. Thực tế thì nó có thể đơn giản đến kinh ngạc. Tỉ lệ tăng trưởng cơ bản được biểu diễn một cách đơn giản như sự khác biệt giữa hai giá trị theo thời gian trong mối tương quan với phần trăm của giá trị đầu tiên. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản cho tính toán cơ bản này cùng thông tin về những thước đo tăng trưởng phức tạp hơn.

Phần 1
Tính tỉ lệ tăng trưởng cơ bản

 1. 1
  Thu thập dữ liệu cho thấy sự thay đổi về mặt định lượng qua thời gian. Bạn chỉ cần hai số để tính được tỉ lệ tăng trưởng cơ bản – số thể hiện giá trị đầu của một đại lượng nhất định và số thể hiện giá trị cuối của nó. Chẳng hạn như, nếu giá trị doanh nghiệp là 20 triệu đồng vào đầu tháng và đến nay, giá trị của nó là 24 triệu đồng, ta sẽ tính tỉ lệ tăng trưởng với giá trị đầu (hay "quá khứ") bằng 20 triệu và giá trị cuối (hay "hiện tại") là 24 triệu. Hãy cùng làm một bài toán ví dụ đơn giản. Trong trường hợp này, ta sẽ dùng hai số 205 (giá trị quá khứ) và 310 (giá trị hiện tại).
  • Nếu hai giá trị này bằng nhau, không có tăng trưởng – tỉ lệ tăng trưởng bằng 0.
 2. 2
  Áp dụng công thức tính tỉ lệ tăng trưởng. Ta chỉ việc thay giá trị hiện tại và quá khứ vào công thức sau: (Hiện tại) - (Quá khứ) / (Quá khứ). Phân số thu được chính là đáp án của bạn – hãy chia phân số này để có giá trị thập phân.
  • Với bài toán ví dụ, ta sẽ thay 310 vào giá trị hiện tại và 205 vào giá trị quá khứ. Công thức trở thành: (310 - 205)/205 = 105/205 = 0,51
 3. 3
  Thể hiện đáp án thập phân dưới dạng phần trăm. Hầu hết tỉ lệ tăng trưởng đều được viết dưới dạng phần trăm. Để đổi đáp án thập phân sang phần trăm, bạn chỉ việc nhân nó với 100 và thêm vào dấu phần trăm ("%"). Tỉ lệ phần trăm là cách thể hiện dễ lĩnh hội và được hiểu rộng khắp của sự thay đổi giữa hai số.
  • Vậy, với bài toán ví dụ, ta sẽ nhân 0,51 với 100 rồi thêm dấu phần trăm 0,51 x 100 = 51%.
  • Nghĩa là tỉ lệ tăng trưởng của ta là 51%. Hay nói cách khác, giá trị hiện tại lớn hơn giá trị quá khứ 51%. Nếu giá trị hiện tại nhỏ hơn giá trị quá khứ, tỉ lệ tăng trưởng sẽ âm.

Phần 2
Tính tỉ lệ tăng trưởng trung bình qua những khoảng thời gian đều đặn

 1. 1
  Sắp xếp dữ liệu vào bảng. Dù không hẳn là cần thiết nhưng làm vậy sẽ hữu ích bởi nó cho phép bạn hình dung được dữ liệu đã cho dưới dạng một chuỗi giá trị theo chiều dài thời gian. Thường thì những bảng dữ liệu đơn giản là đã đủ cho mục đích của chúng ta - bạn chỉ cần dùng hai cột, liệt kê giá trị thời gian ở cột bên trái và giá trị đại lượng tương ứng ở cột bên phải, tương tự như hình trên.
 2. 2
  Dùng phương trình tỉ lệ tăng trưởng tính đến số khoảng thời gian trong dữ liệu. Dữ liệu của bạn sẽ có những giá trị thời gian đều đặn tương ứng với những giá trị đại lượng. Đơn vị tính của thời gian không quan trọng – phương pháp này có thể sử dụng cho dữ liệu được thu thập theo phút, giây, ngày, v.v. Trong trường hợp của ta, dữ liệu được thể hiện theo năm. Hãy thay giá trị hiện tại và quá khứ vào công thức mới: (hiện tại) = (quá khứ) * (1 + tỉ lệ tăng trưởng)n trong đó n = số khoảng thời gian.
  • Phương pháp này cho ta tỉ lệ tăng trưởng trung bình của từng khoảng thời gian khi biết thông số hiện tại và tương lai cùng giả định đó là tốc độ tăng trưởng đều. Bởi ví dụ dùng thời gian tính bằng năm, ta sẽ có tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm.
 3. 3
  Tách riêng biến "tỉ lệ tăng trưởng". Bằng phép toán đại số, biến đổi phương trình để đưa bản thân "tỉ lệ tăng trưởng" về một vế của dấu bằng. Để làm vậy, ta chia hai vế cho thông số quá khứ, tính lũy thừa 1/n và rồi trừ đi 1.
  • Nếu làm tốt, bạn sẽ thu được: tỉ lệ tăng trưởng = (hiện tại / quá khứ)1/n - 1.
 4. 4
  Giải tìm tỉ lệ tăng trưởng. Thay giá trị quá khứ và hiện tại, cũng như giá trị n (số khoảng thời gian trong dữ liệu, bao gồm giá trị quá khứ và hiện tại của bạn) vào công thức. Giải dựa vào các nguyên tắc đại số cơ bản, thứ tự thực hiện phép tính, v.v.
  • Với bài toán ví dụ, ta sẽ dùng thông số hiện tại 310 và quá khứ 205 cùng quãng thời gian 10 năm cho n. Trong trường hợp này, tỉ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm đơn giản là (310/205)1/10 - 1 = 0,0422
  • 0,0422 x 100 = 4,22%. Trung bình, giá trị của ta đã tăng 4,22 phần trăm mỗi năm.

Lời khuyên

 • Phương pháp này có thể áp dụng cho cả hai trường hợp. Bạn có thể dùng công thức trên dù con số có đi lên hay đi xuống. Trong trường hợp đi xuống, đó sẽ là một sự tăng trưởng âm.
 • Công thức hoàn chỉnh được viết như sau: ((Hiện tại – Quá khứ) / Quá khứ) * 100

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Calculate Growth Rate, Français: calculer le taux de croissance, Español: calcular la tasa de crecimiento, Deutsch: Berechnung einer Wachstumsrate, Português: Calcular Taxa de Crescimento, Italiano: Calcolare il Tasso di Crescita, Русский: рассчитать темп роста, 中文: 计算增长率, Nederlands: Een groeifactor berekenen, Bahasa Indonesia: Menghitung Rasio Pertumbuhan, Čeština: Jak vypočítat míru růstu, हिन्दी: ग्रोथ रेट पता करें, العربية: حساب معدل النمو, 日本語: 成長率を計算する, Türkçe: Büyüme Oranı Nasıl Hesaplanır, 한국어: 성장률 계산하기, ไทย: คำนวณอัตราการเติบโต

Trang này đã được đọc 25.257 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?