Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong hình học, góc là khoảng không được tạo thành giữa 2 tia (hay đoạn thẳng) xuất phát từ cùng một điểm (hoặc đỉnh). Góc thường được đo theo độ, với nguyên vòng tròn tương đương với 360 độ. Bạn có thể tính số đo góc trong hình đa giác nếu biết hình dạng đa giác đó và số đo các góc khác, hoặc biết độ dài hai cạnh kề góc trong trường hợp đa giác là tam giác vuông. Ngoài ra, bạn có thể đo góc bằng thước đo góc, hoặc tính số đo góc bằng máy tính vẽ đồ thị mà không cần dùng thước.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Tính số đo góc trong hình đa giác

 1. 1
  Đếm số cạnh của đa giác. Để tính các góc trong hình đa giác, trước tiên bạn cần xác định xem đa giác đó có bao nhiêu cạnh. Lưu ý rằng một đa giác luôn có số cạnh bằng với số góc.[1]
  • Ví dụ, tam giác có 3 cạnh và 3 góc, trong khi hình vuông có 4 cạnh và 4 góc.
 2. 2
  Tìm tổng số đo của tất cả các góc trong đa giác. Công thức để tính tổng số đo của tất cả các góc trong đa giác là: (n – 2) x 180. Trong trường hợp này, "n" là số cạnh của đa giác. Tổng số đo góc của một số đa giác phổ biến như sau:[2]
  • Các góc của tam giác (đa giác 3 cạnh) có tổng số đo là 180 độ.
  • Các góc của tứ giác (đa giác 4 cạnh) có tổng số đo là 360 độ.
  • Các góc của ngũ giác (đa giác 5 cạnh) có tổng số đo là 540 độ.
  • Các góc của lục giác (đa giác 6 cạnh) có tổng số đo là 720 độ.
  • Các góc của bát giác (đa giác 8 cạnh) có tổng số đo là 1080 độ.
 3. 3
  Chia tổng số đo góc của đa giác đều cho số góc. Đa giác đều là đa giác có các cạnh và các góc bằng nhau. Ví dụ, số đo của mỗi góc trong tam giác đều là 180 ÷ 3 = 60 độ, và số đo của mỗi góc trong hình vuông là 360 ÷ 4 = 90 độ.[3]
  • Tam giác đều và hình vuông là các ví dụ về đa giác đều, trong khi Lầu Năm Góc tại Washington, D.C. là ví dụ về ngũ giác đều, và biển yêu cầu dừng xe là ví dụ của bát giác đều.
 4. 4
  Lấy tổng số đo góc của đa giác không đều trừ cho tổng số đo các góc đã biết. Nếu đa giác của bạn không có các cạnh và các góc bằng nhau thì tất cả những gì bạn cần làm là cộng tất cả các góc đã biết trong đa giác. Sau đó, lấy tổng số đo góc của đa giác trừ cho giá trị đó để tìm góc chưa biết.[4]
  • Ví dụ, nếu bạn biết số đo của 4 góc trong ngũ giác là 80, 100, 120, và 140 độ, hãy cộng các con số với nhau để có tổng số là 440. Sau đó, lấy tổng số đo góc của ngũ giác là 540 độ trừ cho giá trị vừa tính. 540 – 440 = 100 độ. Vì vậy, góc còn lại là 100 độ.

  Lời khuyên: Một số đa giác cung cấp dữ kiện để giúp bạn tìm ra góc chưa biết. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh và hai góc bằng nhau. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh đối diện bằng nhau và hai góc đối diện theo phương chéo bằng nhau.

  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Tìm số đo góc trong tam giác vuông

 1. 1
  Nhớ rằng mỗi tam giác vuông có một góc bằng 90 độ. Theo định nghĩa, tam giác vuông luôn có một góc 90 độ cho dù người ta không gọi là tam giác 90 độ. Do đó, bạn sẽ luôn biết số đo một góc và có thể sử dụng kiến thức lượng giác để tìm 2 góc còn lại.[5]
 2. 2
  Đo độ dài 2 cạnh của tam giác. Cạnh dài nhất của tam giác vuông gọi là “cạnh huyền”. Cạnh “kề” là cạnh nằm kề với góc mà bạn đang tìm. Cạnh “đối” là cạnh nằm đối diện với góc mà bạn đang tìm. Đo độ dài 2 trong 3 cạnh để bạn có thể tìm được số đo các góc còn lại trong tam giác.[6]

  Lời khuyên: Bạn có thể dùng máy tính vẽ đồ thị để giải phương trình hoặc tìm trên mạng bảng liệt kê các giá trị của hàm sin, cos và tang.

 3. 3
  Sử dụng hàm sin nếu bạn biết độ dài của cạnh đối và cạnh huyền. Thay các giá trị vào phương trình: sin (x) = cạnh đối ÷ cạnh huyền. Giả sử độ dài cạnh đối là 5 và độ dài cạnh huyền là 10. Chia 5 cho 10 ta được 0,5. Bây giờ bạn biết sin (x) = 0,5 tương đương với phương trình x = sin-1 (0,5).[7]
  • Nếu bạn có máy tính vẽ đồ thị thì nhập vào 0,5 và nhấn sin-1. Nếu bạn không có máy tính vẽ đồ thị thì sử dụng đồ thị trực tuyến để tìm giá trị đó. Cả hai đều cho thấy x = 30 độ.
 4. 4
  Sử dụng hàm cos nếu bạn biết độ dài của cạnh kề và cạnh huyền. Đối với loại bài toán này, hãy sử dụng phương trình: cos (x) = cạnh kề ÷ cạnh huyền. Nếu độ dài cạnh kề là 1,666 và độ dài cạnh huyền là 2,0 thì bạn chia 1,666 cho 2 và có kết quả là 0,833. Vì vậy, cos (x) = 0,833 hay x = cos-1 (0,833).[8]
  • Nhập 0,833 vào máy tính vẽ đồ thị và nhấn cos-1. Một cách khác, bạn có thể tra giá trị này trên đồ thị hàm cos. Đáp án là 33,6 độ.
 5. 5
  Sử dụng hàm tang nếu bạn biết độ dài của cạnh đối và cạnh kề. Phương trình của hàm tang là tang (x) = cạnh đối ÷ cạnh kề. Giả sử độ dài cạnh đối là 75 và độ dài cạnh kề là 100. Chia 75 cho 100 ta được 0,75. Nghĩa là tang (x) = 0,75 tương đương với phương trình x = tang-1 (0,75).[9]
  • Tìm giá trị này trên đồ thị hàm tang hoặc nhập 0,75 vào máy tính vẽ đồ thị rồi nhấn tang-1. Đáp án là 36,9 độ.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Các góc được đặt tên theo số đo độ của chúng. Như đã nói, góc vuông có 90 độ. Các góc có số đo lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 90 độ là góc nhọn. Các góc có số đo lớn hơn 90 nhưng nhỏ hơn 180 độ là góc tù. Góc có số đo 180 độ là góc bẹt.
 • Hai góc có tổng số đo là 90 độ gọi là hai góc phụ nhau (hai góc nhọn trong tam giác vuông gọi là hai góc phụ nhau). Hai góc có tổng số đo là 180 độ gọi là hai góc bù nhau.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Mario Banuelos, PhD
Cùng viết bởi:
Trợ lý giáo sư toán
Bài viết này có đồng tác giả là Mario Banuelos, PhD, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể. Bài viết này đã được xem 169.587 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 169.587 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo