Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Phần trăm là một cách đặc biệt để biểu diễn một phần của một vật nào đó, thể hiện dưới dạng phân số có mẫu số là 100. Vì vậy, 100% có nghĩa là 1 (dù đơn vị đo là gì đi nữa), còn 50% nghĩa là một nửa. Việc thực hiện phép tính nhân và các phép tính khác dưới dạng phần trăm trên máy tính bỏ túi sẽ rất dễ dàng nếu bạn học cách viết số dưới dạng phần trăm. Một số loại máy tính thậm chí còn có phím % giúp cho việc tính toán đơn giản hơn.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:

Quy đổi phân số và số thập phân sang số phần trăm

Tải về bản PDF
 1. 1
  Hãy ôn lại khái niệm phân số. Phân số là sự so sánh giữa hai đại lượng, thường là giữa một phần của một vật nào đó với cả vật đó. Người ta thường hay lấy ví dụ cắt chiếc bánh thành tám phần bằng nhau. Đại lượng nằm phía trên phân số, còn được gọi là
  tử số, đại diện cho số miếng bánh bạn chọn.
  Số ở dưới, còn gọi là
  mẫu số, đại diện cho tổng số miếng bánh
  - trong trường hợp này là 8[1]
  • Ví dụ, phân số 1/8 biểu thị một phần của chiếc bánh được cắt ra làm tám phần.
  • Phân số 7/8 biểu thị 7 phần bánh, gần như toàn bộ chiếc bánh.
 2. 2
  Hãy để ý mối quan hệ đặc biệt của phần trăm. Phần trăm là dạng đặc biệt của phân số, trong đó
  mẫu số luôn là 100.
  Trên thực tế, người ta không cắt bánh để tính toán, do đó, khái niệm phần trăm hay được dùng hơn vì đó là tiêu chuẩn.

  Tìm một nửa
  Đối với phân số, “một nửa” của một vật nào đó sẽ tùy thuộc vào số lượng các phần.
  Nếu “chiếc bánh” của bạn được cắt thành 8 phần, thì một nửa sẽ là 4. Nếu “chiếc bánh” được cắt thành 22 phần, một nửa sẽ là 11. Kết quả luôn thay đổi. Nhưng với phần trăm, một nửa không bao giờ thay đổi, luôn là 50%.

 3. 3
  Dùng máy tính bỏ túi để quy đổi phân số sang số thập phân hoặc phần trăm. Nếu có một phân số, bạn có thể dễ dàng dùng máy tính đổi thành số thập phân. Nếu thấy phân số khó chia,
  bạn hãy dùng máy tính chia tử số cho mẫu số.
  Máy tính sẽ cho giá trị thập phân của phân số.[2]

  Các ví dụ khi dùng máy tính
  Giả sử bạn có phân số 1/2. Hãy thao tác trên máy tính 1 ÷ 2, máy tính sẽ cho kết quả là 0,5.
  Đổi phân số 1/4 sang số thập phân bằng cách bấm 1 ÷ 4. Kết quả sẽ là 0,25.
  Với ví dụ phức tạp hơn, bạn có thể đổi 274/312 thành số thập phân bằng cách bấm trên máy tính 274 ÷ 312. Kết quả sẽ là 0,878. (Còn nhiều chữ số sau dấu phẩy nhưng với ví dụ này, ta chỉ lấy đến 3 chữ số).

 4. 4
  Quy đổi số thập phân sang phần trăm bằng cách dịch chuyển dấu thập phân. Nếu bạn có sẵn số thập phân thì việc đổi sang phần trăm rất dễ dàng. Vì hệ thống số thập phân dựa trên cơ số 10 nên bạn có thể đổi số thập phân thành phần trăm đơn giản
  bằng cách dịch dấu thập phân về bên phải hai chữ số và thêm dấu %.
  Nếu số thập phân chỉ có một chữ số bạn có thể thêm số 0 vào bên phải, ví dụ như chuyển 0,5 thành 0,50 hoặc thậm chí 0,500. Giá trị các số này là như nhau.[3]

  Các ví dụ đổi số thập phân
  Hãy lấy ví dụ ở trên, đổi 1/2 thành 0,5. Để đổi số thập phân này sang phần trăm, hãy dịch dấu phẩy sang phải hai chữ số. Đầu tiên hãy viết lại 0,5 thành 0,50. Khi bạn dịch dấu phẩy hai chữ số, bạn sẽ chuyển 0,50 thành 50%.
  Ví dụ phân số 1/4, tương đương với số thập phân 0,25, khi dịch chuyển dấu phẩy sẽ thành 25%.

 5. 5
  Ghi nhớ cách quy đổi các phân số cơ bản. Việc ghi nhớ phần trăm của những phân số cơ bản sẽ rất hữu ích cho bạn vì mẫu số của số phần trăm luôn là 100, nên các giá trị nhất định là không đổi.[4]

  Quy đổi phân số cơ bản cần nhớ
  3/4 = 75%
  1/2 = 50%
  1/3 = 33 1/3%
  1/4 = 25%
  1/5 = 20%
  1/8 = 12.5% (quy đổi này thường được dùng trong lĩnh vực ngân hàng)

  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:

Tính toán cơ bản với phần trăm

Tải về bản PDF
 1. 1
  Cộng trực tiếp các số phần trăm. Bạn có thể cộng các số phần trăm mà không cần phải tính toán thêm vì tỷ lệ phần trăm chính là phân số có mẫu số chung là 100. Ngược lại, khi cộng các phân số lại với nhau, bạn phải làm thêm bước tìm mẫu số chung và chuyển các phân số về dạng cùng mẫu số. Tuy nhiên, với số phần trăm thì bạn không cần làm gì thêm.
  Chỉ cần cộng các số lại với nhau.

  Ví dụ cộng các số phần trăm
  Nếu có sáu người mà mỗi người chiếm một phần trong bảng lương, bạn có thể tính được tổng phần lương của họ bằng cách cộng phần lương của từng người. Nếu phần lương mỗi người là 10%, 5%, 8%, 22%, 10% và 8%, bạn chỉ cần làm phép tính cộng 10+5+8+22+10+8 = 63. Vậy sáu người chiếm 63% tổng lương công ty.
  Khi cộng, bạn đừng để ý đến dấu phần trăm, cứ cộng các số lại và đặt dấu đó vào sau kết quả.

 2. 2
  Trừ số phần trăm cũng tương tự. Giống như trên, số phần trăm là phân số có mẫu số 100 nên bạn không cần tính toán thêm khi trừ các số phần trăm. Nếu bạn bớt một số phần trăm từ số ban đầu, bạn cần coi số ban đầu là 100 (vì số ban đầu chính là 100%).

  Ví dụ trừ số phần trăm
  Giả sử bạn muốn tính phần trăm thu nhập. 100% là toàn bộ thu nhập từ một dự án nào đó, bạn muốn trừ đi, ví dụ là 10% chi phí, 12% lương, và 25% thuế. Phần còn lại sẽ là bao nhiêu? Bạn chỉ cần lấy máy tính thực hiện phép trừ 100-10-12-25. Kết quả là 53%.

 3. 3
  Nhân chia sử dụng cách quy đổi số thập phân. Nếu bạn gặp khó khăn khi tính 25% x 30, hãy
  viết 25% dưới dạng số thập phân 0,25 và thực hiện phép tính.
  Bài toán sẽ là 0,25 x 30 và kết quả là 7,5. Tương tự, nếu bạn khó thực hiện phép chia 200 ÷ 10%, hãy viết lại thành 200 ÷ 0.10 và thao tác trên máy tính. Kết quả phép tính là 2000.[5]
  • Có thể bạn ngạc nhiên với kết quả của phép tính cuối cùng nếu bạn nghĩ là sẽ ra một số nhỏ hơn số ban đầu. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rằng chia cho một số nhỏ hơn 1 chính là nhân với nghịch đảo của số đó. Ví dụ,
   chia cho 1/10 giống như nhân với 10.
   Chia cho 1/2 tương tự nhân với 2.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:

Tính phần trăm của số nguyên

Tải về bản PDF
 1. 1
  Làm phép tính nhân để tìm phần trăm “của” một số. Phép tính phổ biến liên quan đến tỷ lệ phần trăm là tìm phần trăm “của” một số khác. Ví dụ, bạn đi ăn hàng và muốn bo 15% giá trị hóa đơn thanh toán. Khi tính toán phần trăm,
  từ “của” có nghĩa là “nhân với”.
  Vì vậy, 15% “của” 100 có nghĩa là 15% x 100.[6]
 2. 2
  Quy đổi phần trăm sang số thập phân và làm phép tính nhân. Để tính phần trăm của một số nguyên, đầu tiên bạn phải đổi phần trăm sang số thập phân như mô tả ở trên. Sau đó chỉ cần làm phép tính nhân.

  Ví dụ tìm phần trăm của số nguyên
  Để tính 15% của 100, hãy quy đổi 15% thành 0,15. Sau đó, làm phép tính nhân 0,15 x 100, kết quả là 15.

 3. 3
  Viết kết quả không có dấu phần trăm. Khi bạn tìm phần trăm của một số nguyên,
  kết quả sẽ là một số không có dấu phần trăm.
  Khi bắt đầu phép tính bạn có thể vẫn giữ dấu phần trăm nhưng khi quy đổi phần trăm sang số thập phân để làm phép tính nhân, kết quả sẽ không còn dấu phần trăm nữa.
  • Trong ví dụ tính 15% của 100, kết quả là số nguyên 15.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:

Dùng phím % trên máy tính

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tìm phím % trên máy tính. Hầu hết máy tính bỏ túi đơn giản đều có phím %. Máy tính vẽ đồ thị loại phức tạp hơn có thể không có phím này vì nhà sáng chế cho rằng bạn không cần dùng đến chúng. Những máy tính cơ bản hơn thường có phím %.
 2. 2
  Thực hành sử dụng phím % để quy đổi số thập phân. Cách đơn giản nhất dùng phím % là
  quy đổi số từ dạng phần trăm sang dạng thập phân.
  Nhập số và nhấn phím %, máy tính sẽ cho ra kết quả số thập phân tương ứng.

  Ví dụ sử dụng phím %
  Để biểu diễn số 4% trên máy tính, chỉ cần nhấn phím 4 và phím %. Máy tính sẽ chuyển số 4 thành số thập phân tương ứng 0,04.
  Để quy đổi số 82,5% thành số thập phân, chỉ cần nhấn các phím 8, 2, , , 5, %. Máy tính sẽ cho kết quả là 0,825.

 3. 3
  Dùng phím % để tính toán. Phím % trên máy tính sẽ giúp một số phép tính trở nên đơn giản. Giả sử bạn muốn tính tiền bo 15% của hóa đơn có số tiền là 75,32 đô la. Nếu bạn có máy tính, chỉ cần nhấn các phím 15% x 75,32. Kết quả sẽ là 11,298, tương đương với số tiền bo khoảng 11,3 đô la.
  • Bất cứ khi nào dùng máy tính để tính phần trăm, bạn nhớ nhấn phím Clear (C) or All Clear (AC) trước khi bắt đầu.
  • Khi nhập số để tính, bạn sẽ thấy ngay sau khi bấm phím %, số 15 sẽ chuyển thành 0,15. Phép tính tiếp theo sẽ là 0,15 x 75,32.
  Quảng cáo

Những thứ bạn cần

 • Máy tính bỏ túi
 • Bút chì
 • Giấy

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 41.230 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 41.230 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo