Cách để Tính năm nhuận

Tính xem một năm có phải là năm nhuận hay không khá dễ dàng. Bạn chỉ cần làm một vài phép tính rất đơn giản.

Các bước

 1. 1
  Bắt đầu chọn năm bạn muốn tính.
 2. 2
  Tính xem năm đó có chia hết cho 4 hay không (kết quả phép chia không có số dư). Nếu không chia hết cho 4, ví dụ như năm 1997, thì năm đó không phải năm nhuận. Nếu chia hết cho 4, chẳng hạn như năm 2012, bạn hãy đọc và tính tiếp.
 3. 3
  Lấy năm cần tính chia cho 100. Một năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100, ví dụ như năm 2012, không phải năm nhuận. Nếu năm bạn tính chia hết cho cả 4 và 100, như năm 2000, bạn hãy tính tiếp.
 4. 4
  Lấy năm cần tính chia cho 400. Một năm chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400, như năm 1900, không phải năm nhuận. Nếu chia hết cho cả 100 và 400 thì năm đó nhuận. Theo cách tính như vậy, năm 2000 chắc chắn là một năm nhuận.

Lời khuyên

 • Các năm nhuận: 1600, 1604, 1608, 1612, 1616...1684, 1688, 1692, 1696, 1704 (năm 1700 không nhuận, bạn biết lý do rồi chứ?), 1708, 1712...1792, 1796, 1804 (năm 1800 không nhuận), 1808, 1812...1892, 1896, 1904 (năm 1900 không nhuận), 1908, 1912...1992, 1996, 2000 (năm 2000 lại là năm nhuận, bạn tìm ra lý do rồi đúng không?), 2004, 2008, 2012...2092, 2096, 2104 (năm 2100 không nhuận)...2196, 2204...2296, 2304...2396, 2400 (lý do tương tự), 2404...vv.
 • Các năm chia hết cho 4 đều là năm nhuận. Một năm có 365 ngày và 6 giờ, hay 365 và 1/4 ngày. Cứ mỗi bốn năm thì 6 giờ này sẽ cộng thành một ngày (6x4=24) và đây cũng là lý do tại sao cứ bốn năm một lần, tháng hai lại có thêm ngày thứ 29.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 15 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Calculate Leap Years, Español: calcular los años bisiestos, Italiano: Scoprire se un Anno è Bisestile, Русский: высчитывать високосные годы, Português: Descobrir se um Ano é Bissexto, Deutsch: Schaltjahre berechnen, Français: calculer les années bissextiles, Bahasa Indonesia: Menghitung Tahun Kabisat, Nederlands: Schrikkeljaren berekenen, العربية: حساب السنوات الكبيسة, ไทย: คำนวณปีอธิกสุรทิน, 中文: 计算闰年

Trang này đã được đọc 926 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?