Hình thang là tứ giác có hai cạnh đáy song song với độ dài khác nhau. Công thức tính diện tích hình thang là S = ½(b1+b2)h, trong đó b1 và b2 là độ dài hai cạnh đáy, còn h là chiều cao. Nếu biết độ dài cạnh bên của hình thang cân, bạn có thể chia hình thang ra thành những hình đơn giản để tìm chiều cao và tính được diện tích. Cuối cùng, bạn chỉ cần điền đơn vị để hoàn thành bài toán.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:
Tính diện tích với chiều cao và độ dài hai cạnh đáy

 1. 1
  Tính tổng độ dài hai cạnh đáy. Đáy của hình thang là 2 cạnh song song với nhau. Nếu đề bài không cho sẵn độ dài hai đáy, hãy dùng thước để đo từng giá trị. Sau đó, cộng 2 độ dài này lại với nhau để tính tổng.[1]
  • Chẳng hạn, nếu đáy trên có độ dài (b1) = 8 cm và đáy dưới (b2) = 13 cm, ta có tổng độ dài hai đáy là: "b = b1 + b2" = 8 cm + 13 cm = 21 cm.
 2. 2
  Tính chiều cao của hình thang. Chiều cao của hình thang là khoảng cách giữa hai đáy song song. Hãy vẽ một đường thẳng từ đáy trên xuống đáy dưới sao cho vuông góc với 2 cạnh đáy rồi dùng thước hoặc dụng cụ đo khác để xác định độ dài. Ghi lại giá trị chiều cao để sử dụng sau đó.[2]
  • Độ dài của hai cạnh bên không phải là chiều cao của hình thang. Cạnh bên và chiều cao chỉ có cùng độ dài nếu cạnh bên đó vuông góc với đáy, trường hợp này xảy ra với hình thang vuông.
 3. 3
  Lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao. Lấy tổng hai đáy (b) mà bạn đã tính nhân với chiều cao (h). Đừng quên thêm ký hiệu bình phương vào đơn vị độ dài của kết quả này.[3]
  • Ở ví dụ trên, ta có "(b)h" = 21 cm x 7 cm = 147 cm2.
 4. 4
  Lấy tích của tổng hai đáy và chiều cao nhân với ½ (hoặc chia 2) để tìm diện tích hình thang. Để tính diện tích hình thang, bạn có thể lấy tích của tổng hai đáy và chiều cao nhân với ½ (hoặc chia 2 cũng ra cùng một kết quả). Bổ sung đơn vị diện tích cho đáp án của bài toán.[4]
  • Trong ví dụ này, ta có diện tích của hình thang S = 147 cm2 / 2 = 73,5 cm2,.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:
Tính diện tích của hình thang nếu biết độ dài cạnh bên

 1. 1
  Chia hình thang thành 1 hình chữ nhật và 2 tam giác vuông. Kẻ các đường thẳng từ góc của đáy trên cắt đáy dưới một góc 90 độ. Bên trong hình thang bây giờ sẽ có 1 hình chữ nhật ở giữa và 2 tam giác vuông với cạnh huyền bằng nhau nằm hai bên. Điều này sẽ giúp bạn dễ hình dung về diện tích, đồng thời tính được chiều cao của hình thang.[5]
  • Phương pháp này chỉ áp dụng được với hình thang cân.
 2. 2
  Tìm độ dài của cạnh đáy tam giác. Lấy độ dài đáy trên của hình thang trừ đi độ dài đáy dưới để tính khoảng cách còn lại. Lấy khoảng cách này chia 2 để tìm độ dài cạnh đáy của tam giác. Bây giờ bạn sẽ có độ dài cạnh đáy và cạnh huyền của tam giác vuông.[6]
  • Ví dụ: hình thang có đáy trên (b1) = 6 cm, đáy dưới (b2) = 12 cm, gọi A là cạnh đáy của hình tam giác, ta có A = (b2 - b1)/2 = (12 cm - 6 cm)/2 = 3 cm.
 3. 3
  Sử dụng định lý Pytago để tìm chiều cao của hình thang. Thay giá trị độ dài cạnh đáy và cạnh huyền (cạnh dài nhất trong tam giác vuông) vào công thức A2 + B2 = C2, trong đó A là cạnh đáy còn C là cạnh huyền. Sau khi tìm B bằng cách giải phương trình, bạn sẽ có được chiều cao của hình thang. Nếu độ dài cạnh đáy của tam giác vuông mà bạn tìm được là 3 cm và cạnh huyền là 5 cm thì khi thay vào công thức, phương trình sẽ trở thành:[7]
  • (3 cm)2 + B2 = (5 cm)2
  • Bình phương các giá trị: 9 cm +B2 = 25 cm
  • Lấy cả hai vế phương trình trừ đi 9: B2 = 16 cm
  • Tính căn bậc hai của hai vế: B = 4 cm

  Mẹo: Nếu phương trình không có bình phương hoàn hảo, hãy rút gọn căn bậc hai đến mức tối giản và để lại giá trị trong dấu căn. Ví dụ: √32 = √(16)(2) = 4√2.

 4. 4
  Thay độ dài hai đáy và chiều cao vào công thức tính diện tích và giải. Sau khi thay độ dài hai đáy và chiều cao vào công thức, ta có diện tích hình thang S = ½(b1 +b2)h. Cuối cùng, rút gọn biểu thức đến mức tối giản và thêm đơn vị diện tích cho đáp án.[8]
  • Viết lại công thức: S = ½(b1+b2)h
  • Thay các giá trị vào công thức: S = ½(6 cm +12 cm)(4 cm)
  • Rút gọn biểu thức: S = ½(18 cm)(4 cm)
  • Nhân các số hạng với nhau: S = 36 cm2.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Nếu biết độ dài đường trung bình (đoạn thẳng song song với hai đáy và đi qua trung điểm của hình thang), bạn có thể nhân với chiều cao để tính diện tích.[9]

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.216 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 2.216 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo