Diện tích bề mặt vật thể là tổng diện tích của các mặt trên vật thể đó. Khối lập phương có 6 mặt đồng dạng, vì thế tất cả những gì bạn cần làm là tính diện tích một mặt rồi nhân lên 6 lần. Cùng xem bài viết dưới đây để xác định diện tích hình lập phương.

Phương pháp 1 của 2:
Tính diện tích khi biết chiều dài một cạnh

 1. 1
  Diện tích hình lập phương được tạo thành bởi 6 mặt. Vì tất cả các mặt của hình lập phương đều đồng dạng, nên chúng ta chỉ cần tìm diện tích một mặt rồi đem nhân với 6 sẽ ra tổng diện tích. Diện tích bề mặt được tính bằng công thức đơn giản: 6 x s2, trong đó "s" là cạnh của khối lập phương.[1]
 2. 2
  Tìm diện tích một mặt của hình lập phương. Để tìm diện tích một mặt của khối lập phương, bạn cần tìm "s" hay độ dài cạnh của hình lập phương, sau đó tính s2. Nói cách khác, bạn sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng (trong khối lập phương thì hai độ dài này bằng nhau). Ví dụ: nếu cạnh của hình lập phương là 4 cm hay s = 4 cm, diện tích một mặt của hình lập phương sẽ là (4 cm)2 = 16 cm2. Nhớ ghi đáp án theo đơn vị diện tích.[2]
 3. 3
  Lấy diện tích một mặt nhân với 6. Sau khi tìm được diện tích một mặt của hình lập phương, bạn chỉ cần lấy kết quả này nhân với 6. Ta có: 16 cm2 x 6 = 96 cm2. Vậy diện tích của hình lập phương là 96 cm2.[3]
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 2:
Tính diện tích khi biết thể tích

 1. 1
  Xác định thể tích của khối lập phương. Ví dụ: thể tích của khối lập phương là 125 cm3.[4]
 2. 2
  Tìm căn bậc ba của thể tích. Để tìm căn bậc hai của thể tích, bạn chỉ cần xác định số mà khi lập phương lên sẽ bằng với thể tích (hoặc sử dụng máy tính). Số này không phải lúc nào cũng là số nguyên. Trong ví dụ với thể tích 125 cm3, đây là khối lập phương hoàn hảo có căn bậc ba là 5, vì 5 x 5 x 5 = 125. Vậy độ dài cạnh "s" của khối lập phương là 5.[5]
 3. 3
  Thay kết quả này vào công thức tính diện tích hình lập phương. Sau khi tìm được độ dài cạnh, bạn chỉ cần thay vào công thức tính diện tích khối lập phương: 6 x s2. Vì s = 5 cm nên ta có: 6 x (5 cm)2.
 4. 4
  Tính kết quả cuối cùng. Vậy diện tích hình lập phương là 6 x (5 cm)2 = 6 x 25 cm2 = 150 2.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tính Đường kính của Hình tròn

Cách để

Quy đổi từ mililit sang gam

Cách để

Tính Thể tích Hình trụ

Cách để

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Cách để

Tính Bán kính Đường tròn

Cách để

Tìm chiều dài cạnh huyền

Cách để

Dùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳng

Cách để

Tính xác suất

Cách để

Tính chu vi hình vuông

Cách để

Tính Diện tích Hình thoi

Cách để

Tính Diện tích Hình chữ nhật

Cách để

Tính Thể tích Hình lập phương

Cách để

Tính Diện tích Hình Tam giác

Cách để

Nhân và chia phân số
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 27 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 309 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo