Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Có nhiều lý do khiến bạn muốn biết diện tích của một số dạng hình học. Có thể là bạn đang làm bài tập về nhà hoặc muốn biết lượng sơn cần mua để sơn lại căn phòng, bất kể lý do gì thì wikiHow cũng sẽ giúp bạn! Hãy bắt đầu với Bước 1 dưới đây để biết cách tính diện tích các dạng hình học.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 7:
Hình vuông, hình chữ nhật, và hình bình hành

 1. 1
  Đo chiều rộng và chiều cao. Trước tiên, bạn cần tìm chiều rộng và chiều cao của hình đó (nói cách khác là tìm số đo hai cạnh liền kề).[1]
  • Đối với hình bình hành, bạn cần dùng cạnh đáy và chiều cao, cũng tương tự như khái niệm chiều rộng và chiều cao.
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Nhân độ dài các cạnh với nhau. Ví dụ, nếu bạn có hình chữ nhật với chiều cao là 16 cm và chiều rộng là 42 cm thì bạn sẽ nhân 16 x 42.[2]
  • Nếu bạn tính diện tích hình vuông thì có thể tiết kiệm thời gian bằng cách dùng máy tính và lấy bình phương một cạnh. Nếu độ dài cạnh là 4 cm thì bạn nhấn số 4 rồi nhấn nút bình phương trên máy tính để có đáp án. Tính bình phương nghĩa là lấy số đó nhân cho chính nó.
 3. 3
  Tìm ra kết quả. Kết quả từ phép nhân chính là diện tích của hình đó, được viết kèm theo “đơn vị vuông”. Do đó diện tích của hình chữ nhật sẽ là 672 cm vuông.
  • Đơn vị diện tích còn được viết tắt dưới dạng số 2 nhỏ bên trên ký hiệu độ dài để thay cho chữ “vuông”.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 7:
Hình thang

 1. 1
  Tìm độ dài các cạnh. Bạn cần có độ dài của cạnh đáy, cạnh trên và đường cao. Cạnh đáy và cạnh trên là hai cạnh song song với nhau, còn đường cao là đoạn vuông góc với hai cạnh đó.[3]
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Cộng số đo của cạnh đáy và cạnh trên. Giả sử hình thang của chúng ta có cạnh trên 5 cm và cạnh đáy 7 cm. Kết quả phép cộng là 12.
 3. 3
  Nhân giá trị đó cho 1/2. Kết quả phép tính này là 6.
 4. 4
  Nhân giá trị đó cho chiều cao. Đối với hình thang này, giả sử cho chiều cao là 6 cm. Kết quả của phép tính là 36.[4]
 5. 5
  Tìm ra kết quả. Con số bạn nhận được sau khi nhân cho chiều cao chính là diện tích của hình thang. Do đó, hình thang 5x6x7 có diện tích là 36 cm vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 7:
Hình tròn

 1. 1
  Tìm bán kính. Để tìm diện tích hình tròn, bạn cần có độ dài bán kính. Đó là độ dài của đoạn thẳng nối tâm hình tròn với một điểm trên đường tròn. Bạn cũng có thể tìm được bán kính bằng cách lấy đường kính chia đôi.[5]
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Lấy bình phương bán kính. Nhân độ dài bán kính cho chính nó. Giả sử chúng ta có độ dài bán kính là 8 mét. Kết quả phép nhân là 64.
 3. 3
  Nhân cho số pi. Pi (π) là con số được sử dụng rất phổ biến trong nhiều phép tính. Nếu bạn dùng máy tính thì nhấn nút pi để có kết quả chính xác. Nếu không có máy tính thì bạn có thể làm tròn số pi (bỏ qua vài chữ số lẻ ở phần thập phân) và chỉ cần nhân cho 3,14159. Kết quả phép tính là 201,06176.[6]
 4. 4
  Tìm ra kết quả. Vậy ta có diện tích của hình tròn là 201,06176 mét vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 7:
Hình quạt

 1. 1
  Tìm các số đo cần thiết. Hình quạt là một phần của hình tròn và trông giống như chiếc quạt cầm tay. Bạn cần phải biết bán kính của hình tròn ban đầu, hoặc một cạnh của “hình quạt” và góc tạo bởi hai cạnh hình quạt. Giả sử chúng ta có bán kính là 14 cm và góc giữa hai bán kính là 60 độ.[7]
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Lấy bình phương bán kính. Nhân độ dài bán kính cho chính nó. Kết quả phép nhân này là 196 (14x14).
 3. 3
  Nhân cho số pi. Pi (π) là con số được sử dụng rất phổ biến trong nhiều phép tính. Nếu bạn dùng máy tính thì nhấn nút pi để có kết quả chính xác. Nếu không có máy tính thì bạn có thể làm tròn số pi (bỏ qua vài chữ số lẻ ở phần thập phân) và chỉ cần nhân cho 3,14159. Kết quả của phép tính này là 615,75164.[8]
 4. 4
  Chia góc cho 360. Bây giờ bạn cần lấy số đo góc chia cho 360 (là số độ của một hình tròn). Đối với bài toán này, chúng ta nhận được 0,166. Thật ra đó là con số tuần hoàn, nhưng chúng ta làm tròn để dễ tính hơn.
 5. 5
  Nhân giá trị này cho giá trị nhận được trước đó. Nhân con số bạn nhận được khi chia cho 360 với con số bạn tìm được trước đó sau khi nhân cho pi. Kết quả của phép tính là 102,214.
 6. 6
  Tìm ra kết quả. Vậy ta có diện tích của hình quạt là 102,214 cm vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 7:
Hình elíp

 1. 1
  Tìm các số đo. Để tính diện tích hình elíp, bạn cần biết hai “bán kính” mà có thể tưởng tượng như phân nửa của chiều rộng và chiều cao hình elíp. Đó là các đoạn thẳng từ tâm elíp đến điểm giữa cạnh dài và từ tâm elíp đến điểm giữa cạnh ngắn. Hai đoạn này sẽ vuông góc với nhau.
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Nhân hai bán kính cho nhau. Giả sử hình elíp của chúng ta có chiều rộng là 6 cm và chiều cao là 4 cm. Hai bán kính sẽ lần lượt là 3 cm và 2 cm. Bây giờ chúng ta nhân hai số này cho nhau để được 6 (3x2).
 3. 3
  Nhân giá trị đó cho pi. Pi (π) là con số được sử dụng rất phổ biến trong nhiều phép tính. Nếu bạn dùng máy tính thì nhấn nút pi để có kết quả chính xác. Nếu không có máy tính thì bạn có thể làm tròn số pi (bỏ qua vài chữ số lẻ ở phần thập phân) và chỉ cần nhân cho 3,14159. Kết quả của phép nhân này là 18,84954.
 4. 4
  Tìm ra kết quả. Vậy ta có diện tích hình elíp là 18,84954 cm vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 7:
Hình tam giác

 1. 1
  Tìm các số đo. Bạn cần biết số đo cạnh đáy và đường cao của tam giác. Cạnh đáy là bất kỳ cạnh nào của tam giác mà tại đó có thể tính được độ dài đường cao. Giả sử chúng ta có một tam giác với cạnh đáy là 3 mét và đường cao là 1 mét.[9]
  • Trên thực tế bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Nhân cạnh đáy cho chiều cao. Kết quả của phép tính là 3 (3x1).[10]
 3. 3
  Nhân giá trị đó cho 1/2. Kết quả là 1,5.
 4. 4
  Tìm ra kết quả. Vậy diện tích của hình tam giác là 1,5 mét vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 7:
Các hình dạng phức tạp

 1. 1
  Chia hình dạng thành nhiều phần. Để tính diện tích của các hình dạng phức tạp thì bạn phải chia thành nhiều hình nhỏ hơn có dạng hình học tiêu chuẩn như trên. Với bài tập ví dụ này, có lẽ bạn đã thấy rõ các hình đó là hình gì, nhưng trong thực tế thì bạn cần chia thành rất nhiều hình nhỏ hơn để có diện tích chính xác.[11]
  • Ban đầu bạn sẽ tìm các góc vuông và cạnh song song. Đó là nền tảng của nhiều hình dạng.
 2. 2
  Tính diện tích của các hình riêng biệt. Sử dụng các hướng dẫn trên đây để tìm diện tích của các hình dạng khác nhau.
 3. 3
  Cộng các hình dạng với nhau. Cộng diện tích của các hình dạng với nhau để có diện tích của hình ban đầu.
 4. 4
  Sử dụng các phương pháp khác. Có nhiều mẹo khác để tính diện tích, tùy vào hình dạng của bạn như thế nào. Bạn cũng có thể cộng thêm một diện tích tưởng tượng để có một dạng hình học tiêu chuẩn, sau đó lấy diện tích tổng trừ đi diện tích của phần tưởng tượng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Sử dụng máy tính này nếu cần và khi bạn muốn xem bài toán được giải thế nào.
 • Nhờ bạn bè giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn!

Cảnh báo

 • Nhớ sử dụng thống nhất một đơn vị đo để tránh làm lẫn lộn các con số!
 • Tốt hơn bạn nên kiểm tra lại kết quả sau khi tính xong!

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính thể tích hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật
Tính Đường kính của Hình trònTính Đường kính của Hình tròn
Tìm chiều dài cạnh huyềnTìm chiều dài cạnh huyền
Tính Thể tích Hình lập phươngTính Thể tích Hình lập phương
Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giácTính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác
Tìm định thức ma trận 3x3Tìm định thức ma trận 3x3
Tìm diện tích hình tứ giácTìm diện tích hình tứ giác
Quy đổi từ mililit sang gamQuy đổi từ mililit sang gam
Chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phânChuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập phân
Tìm căn bậc hai mà không dùng máy tínhTìm căn bậc hai mà không dùng máy tính
Tính Bán kính Đường trònTính Bán kính Đường tròn
Tính thể tích hình cầuTính thể tích hình cầu
Tính phương saiTính phương sai
Tính Diện tích Hình Lục giácTính Diện tích Hình Lục giác
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

David Jia
Cùng viết bởi:
Giáo viên phụ đạo môn toán
Bài viết này đã được cùng viết bởi David Jia. David Jia là giáo viên phụ đạo và người sáng lập của LA Math Tutoring, một cơ sở dạy kèm tư nhân có trụ sở tại Los Angeles, California. Với hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, David dạy nhiều môn học khác nhau cho học sinh ở mọi lứa tuổi và cấp lớp, cũng như tư vấn tuyển sinh đại học và luyện thi SAT, ACT, ISEE, v.v... Sau khi đạt được 800 điểm toán và 690 điểm tiếng Anh trong kỳ thi SAT, David đã được nhận Học bổng Dickinson của Đại học Miami, nơi anh tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Ngoài ra, David từng làm người hướng dẫn trong các video trực tuyến cho các công ty sách giáo khoa như Larson Texts, Big Ideas Learning và Big Ideas Math. Bài viết này đã được xem 4.587 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 4.587 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo