Có nhiều lý do khiến bạn muốn biết diện tích của một số dạng hình học. Có thể là bạn đang làm bài tập về nhà hoặc muốn biết lượng sơn cần mua để sơn lại căn phòng, bất kể lý do gì thì wikiHow cũng sẽ giúp bạn! Hãy bắt đầu với Bước 1 dưới đây để biết cách tính diện tích các dạng hình học.

Phương pháp 1 của 7:
Hình vuông, hình chữ nhật, và hình bình hành

 1. 1
  Đo chiều rộng và chiều cao. Trước tiên, bạn cần tìm chiều rộng và chiều cao của hình đó (nói cách khác là tìm số đo hai cạnh liền kề).[1]
  • Đối với hình bình hành, bạn cần dùng cạnh đáy và chiều cao, cũng tương tự như khái niệm chiều rộng và chiều cao.
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Nhân độ dài các cạnh với nhau. Ví dụ, nếu bạn có hình chữ nhật với chiều cao là 16 cm và chiều rộng là 42 cm thì bạn sẽ nhân 16 x 42.[2]
  • Nếu bạn tính diện tích hình vuông thì có thể tiết kiệm thời gian bằng cách dùng máy tính và lấy bình phương một cạnh. Nếu độ dài cạnh là 4 cm thì bạn nhấn số 4 rồi nhấn nút bình phương trên máy tính để có đáp án. Tính bình phương nghĩa là lấy số đó nhân cho chính nó.
 3. 3
  Tìm ra kết quả. Kết quả từ phép nhân chính là diện tích của hình đó, được viết kèm theo “đơn vị vuông”. Do đó diện tích của hình chữ nhật sẽ là 672 cm vuông.
  • Đơn vị diện tích còn được viết tắt dưới dạng số 2 nhỏ bên trên ký hiệu độ dài để thay cho chữ “vuông”.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 7:
Hình thang

 1. 1
  Tìm độ dài các cạnh. Bạn cần có độ dài của cạnh đáy, cạnh trên và đường cao. Cạnh đáy và cạnh trên là hai cạnh song song với nhau, còn đường cao là đoạn vuông góc với hai cạnh đó.[3]
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Cộng số đo của cạnh đáy và cạnh trên. Giả sử hình thang của chúng ta có cạnh trên 5 cm và cạnh đáy 7 cm. Kết quả phép cộng là 12.
 3. 3
  Nhân giá trị đó cho 1/2. Kết quả phép tính này là 6.
 4. 4
  Nhân giá trị đó cho chiều cao. Đối với hình thang này, giả sử cho chiều cao là 6 cm. Kết quả của phép tính là 36.[4]
 5. 5
  Tìm ra kết quả. Con số bạn nhận được sau khi nhân cho chiều cao chính là diện tích của hình thang. Do đó, hình thang 5x6x7 có diện tích là 36 cm vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 7:
Hình tròn

 1. 1
  Tìm bán kính. Để tìm diện tích hình tròn, bạn cần có độ dài bán kính. Đó là độ dài của đoạn thẳng nối tâm hình tròn với một điểm trên đường tròn. Bạn cũng có thể tìm được bán kính bằng cách lấy đường kính chia đôi.[5]
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Lấy bình phương bán kính. Nhân độ dài bán kính cho chính nó. Giả sử chúng ta có độ dài bán kính là 8 mét. Kết quả phép nhân là 64.
 3. 3
  Nhân cho số pi. Pi (π) là con số được sử dụng rất phổ biến trong nhiều phép tính. Nếu bạn dùng máy tính thì nhấn nút pi để có kết quả chính xác. Nếu không có máy tính thì bạn có thể làm tròn số pi (bỏ qua vài chữ số lẻ ở phần thập phân) và chỉ cần nhân cho 3,14159. Kết quả phép tính là 201,06176.[6]
 4. 4
  Tìm ra kết quả. Vậy ta có diện tích của hình tròn là 201,06176 mét vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 7:
Hình quạt

 1. 1
  Tìm các số đo cần thiết. Hình quạt là một phần của hình tròn và trông giống như chiếc quạt cầm tay. Bạn cần phải biết bán kính của hình tròn ban đầu, hoặc một cạnh của “hình quạt” và góc tạo bởi hai cạnh hình quạt. Giả sử chúng ta có bán kính là 14 cm và góc giữa hai bán kính là 60 độ.[7]
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Lấy bình phương bán kính. Nhân độ dài bán kính cho chính nó. Kết quả phép nhân này là 196 (14x14).
 3. 3
  Nhân cho số pi. Pi (π) là con số được sử dụng rất phổ biến trong nhiều phép tính. Nếu bạn dùng máy tính thì nhấn nút pi để có kết quả chính xác. Nếu không có máy tính thì bạn có thể làm tròn số pi (bỏ qua vài chữ số lẻ ở phần thập phân) và chỉ cần nhân cho 3,14159. Kết quả của phép tính này là 615,75164.[8]
 4. 4
  Chia góc cho 360. Bây giờ bạn cần lấy số đo góc chia cho 360 (là số độ của một hình tròn). Đối với bài toán này, chúng ta nhận được 0,166. Thật ra đó là con số tuần hoàn, nhưng chúng ta làm tròn để dễ tính hơn.
 5. 5
  Nhân giá trị này cho giá trị nhận được trước đó. Nhân con số bạn nhận được khi chia cho 360 với con số bạn tìm được trước đó sau khi nhân cho pi. Kết quả của phép tính là 102,214.
 6. 6
  Tìm ra kết quả. Vậy ta có diện tích của hình quạt là 102,214 cm vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 5 của 7:
Hình elíp

 1. 1
  Tìm các số đo. Để tính diện tích hình elíp, bạn cần biết hai “bán kính” mà có thể tưởng tượng như phân nửa của chiều rộng và chiều cao hình elíp. Đó là các đoạn thẳng từ tâm elíp đến điểm giữa cạnh dài và từ tâm elíp đến điểm giữa cạnh ngắn. Hai đoạn này sẽ vuông góc với nhau.
  • Trên thực tế, bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Nhân hai bán kính cho nhau. Giả sử hình elíp của chúng ta có chiều rộng là 6 cm và chiều cao là 4 cm. Hai bán kính sẽ lần lượt là 3 cm và 2 cm. Bây giờ chúng ta nhân hai số này cho nhau để được 6 (3x2).
 3. 3
  Nhân giá trị đó cho pi. Pi (π) là con số được sử dụng rất phổ biến trong nhiều phép tính. Nếu bạn dùng máy tính thì nhấn nút pi để có kết quả chính xác. Nếu không có máy tính thì bạn có thể làm tròn số pi (bỏ qua vài chữ số lẻ ở phần thập phân) và chỉ cần nhân cho 3,14159. Kết quả của phép nhân này là 18,84954.
 4. 4
  Tìm ra kết quả. Vậy ta có diện tích hình elíp là 18,84954 cm vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 6 của 7:
Hình tam giác

 1. 1
  Tìm các số đo. Bạn cần biết số đo cạnh đáy và đường cao của tam giác. Cạnh đáy là bất kỳ cạnh nào của tam giác mà tại đó có thể tính được độ dài đường cao. Giả sử chúng ta có một tam giác với cạnh đáy là 3 mét và đường cao là 1 mét.[9]
  • Trên thực tế bạn sẽ phải tự đo đạc, nhưng với bài tập về nhà thì giáo viên đã cho các số đo này trên hình vẽ.
 2. 2
  Nhân cạnh đáy cho chiều cao. Kết quả của phép tính là 3 (3x1).[10]
 3. 3
  Nhân giá trị đó cho 1/2. Kết quả là 1,5.
 4. 4
  Tìm ra kết quả. Vậy diện tích của hình tam giác là 1,5 mét vuông.
  Quảng cáo

Phương pháp 7 của 7:
Các hình dạng phức tạp

 1. 1
  Chia hình dạng thành nhiều phần. Để tính diện tích của các hình dạng phức tạp thì bạn phải chia thành nhiều hình nhỏ hơn có dạng hình học tiêu chuẩn như trên. Với bài tập ví dụ này, có lẽ bạn đã thấy rõ các hình đó là hình gì, nhưng trong thực tế thì bạn cần chia thành rất nhiều hình nhỏ hơn để có diện tích chính xác.[11]
  • Ban đầu bạn sẽ tìm các góc vuông và cạnh song song. Đó là nền tảng của nhiều hình dạng.
 2. 2
  Tính diện tích của các hình riêng biệt. Sử dụng các hướng dẫn trên đây để tìm diện tích của các hình dạng khác nhau.
 3. 3
  Cộng các hình dạng với nhau. Cộng diện tích của các hình dạng với nhau để có diện tích của hình ban đầu.
 4. 4
  Sử dụng các phương pháp khác. Có nhiều mẹo khác để tính diện tích, tùy vào hình dạng của bạn như thế nào. Bạn cũng có thể cộng thêm một diện tích tưởng tượng để có một dạng hình học tiêu chuẩn, sau đó lấy diện tích tổng trừ đi diện tích của phần tưởng tượng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Sử dụng máy tính này nếu cần và khi bạn muốn xem bài toán được giải thế nào.
 • Nhờ bạn bè giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn!

Cảnh báo

 • Nhớ sử dụng thống nhất một đơn vị đo để tránh làm lẫn lộn các con số!
 • Tốt hơn bạn nên kiểm tra lại kết quả sau khi tính xong!

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tính Thể tích Hình trụ

Cách để

Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Cách để

Dùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳng

Cách để

Quy đổi từ mililit sang gam

Cách để

Tính thể tích hình cầu

Cách để

Tìm góc giữa hai véc tơ

Cách để

Tìm chiều dài cạnh huyền

Cách để

Tính xác suất

Cách để

Sử dụng Định lý Pytago

Cách để

Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác

Cách để

Tính thể tích một chiếc hộp

Cách để

Tính Đường kính của Hình tròn

Cách để

Tính Diện tích Hình chữ nhật

Cách để

Tính Diện tích Hình thoi
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 22 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 89 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo