Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Chi phí biên là chi phí mà bạn (hoặc doanh nghiệp của bạn) phải chịu khi sản xuất các đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ tăng thêm. Chi phí biên cũng có thể được nói đến như “chi phí của đơn vị cuối cùng”. Bạn cần biết chi phí biên để có thể tăng lợi nhuận đến mức tối đa. Để tính chi phí biên, bạn sẽ chia mức chênh lệch chi phí cho mức chênh lệch sản lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ.[1]

Phần 1
Phần 1 của 3:
Xác định mức chênh lệch sản lượng

 1. 1
  Tìm mức sản lượng mà ở đó các chi phí cố định sẽ thay đổi. Để tính chi phí biên, bạn cần biết tổng chi phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ đầu ra. Các chi phí cố định sẽ giữ nguyên trong quá trình phân tích chi phí, do đó bạn cần tìm mức sản lượng mà tại đó bạn phải tăng các chi phí cố định.[2]
  • Ví dụ, nếu bạn làm chủ một tiệm bánh cupcake, lò nướng sẽ là chi phí cố định của bạn. Nếu các lò nướng có khả năng nướng 1.000 chiếc bánh một ngày, vậy thì 1.000 sẽ là số lượng bánh tối đa mà bạn sẽ dựa vào để phân tích chi phí. Nếu bạn sản xuất hơn 1.000 chiếc bánh, chi phí cố định của bạn sẽ thay đổi vì bạn sẽ phải mua thêm lò nướng.
 2. 2
  Quyết định khoảng mà bạn muốn đánh giá. Bạn có thể muốn tính chi phí biên của từng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ đầu ra. Tuy nhiên, cách này nhìn chung sẽ chỉ hữu ích nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong một ngày có số lượng tương đối ít. Nếu không, có lẽ bạn cần xem xét sự thay đổi số lượng theo từng khoảng 10, 50, thậm chí 100 đơn vị.[3]
  • Ví dụ, giả sử bạn làm chủ một spa cung cấp dịch vụ mát-xa với 3-5 suất một ngày, và bạn muốn tính chi phí biên khi tăng thêm một suất mát-xa. Trong trường hợp này, 1 đơn vị là khoảng hợp lý.
  • Nếu là một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, có thể bạn phải xem xét mức chênh lệch sản lượng lớn hơn. Ví dụ, nếu công ty của bạn sản xuất ra 500 sản phẩm mỗi ngày, có thể bạn muốn tính chi phí biên khi sản xuất thêm 100, rồi 200 sản phẩm, v.v…

  Lời khuyên: Nếu bạn gặp khó khăn khi xác định khoảng mà bạn sẽ dùng để đánh giá, ban đầu bạn hãy sử dụng một khoảng nhỏ. Nếu chi phí biên mà bạn tính được có con số cực nhỏ, bạn có thể tính lại với khoảng lớn hơn.

 3. 3
  Lấy số đơn vị của mẻ sản xuất sau trừ đi số đơn vị của mẻ sản xuất trước. Mỗi khoảng là một mẻ sản xuất. Để tìm mức chênh lệch sản lượng, bạn chỉ cần lấy sản lượng mới trừ đi sản lượng cũ.[4]
  • Ví dụ, nếu công ty của bạn sản xuất ra 500 sản phẩm một ngày và bạn muốn tính chi phí biên khi sản xuất 600 sản phẩm một ngày, mức chênh lệch sản lượng của bạn sẽ là 100.
  Quảng cáo

Phần 2
Phần 2 của 3:
Xác định mức chênh lệch chi phí

 1. 1
  Tính tổng chi phí sản xuất. Tổng chi phí bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến đổi của một số lượng cụ thể đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ. Chi phí cố định là các chi phí không thay đổi trong khoảng thời gian mà bạn đang đánh giá. Trái lại, chi phí biến đổi có thể thay đổi tăng hoặc giảm tuỳ vào tình huống.[5]
  • Các chi phí đầu tư, chẳng hạn như các thiết bị, thường là chi phí cố định. Số tiền thuê mặt bằng trả mỗi tháng cũng là chi phí cố định.
  • Chi phí biến đổi bao gồm các chi phí tiện ích, lương nhân viên và nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Các chi phí này là chi phí biến đổi vì chúng thường sẽ tăng khi mức sản xuất gia tăng.
  • Tính chi phí biến đổi cho từng mức sản lượng hoặc khoảng sản xuất. Cộng các chi phí biến đổi với chi phí cố định để có tổng chi phí.

  Lời khuyên: Tổng chi phí cho từng mức sản lượng hoặc khoảng sản xuất là con số duy nhất mà bạn cần để tính chi phí biên. Bạn không cần biết chi phí cố định và chi phí biến đổi chiếm tỷ lệ bao nhiêu, mặc dù dữ kiện này có thể hữu ích trong các hoàn cảnh khác.

 2. 2
  Tìm chi phí trung bình cho từng đơn vị. Khi đã có tổng chi phí, bạn có thể tính chi phí trung bình cho từng đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ đầu ra. Tại từng mức sản lượng hoặc khoảng sản xuất, bạn chỉ cần chia tổng chi phí cho số lượng đơn vị.[6]
  • Ví dụ, nếu tổng chi phí để sản xuất 500 sản phẩm là is $500, chi phí trung bình cho từng đơn vị sẽ là $1. Nhưng nếu tổng chi phí để sản xuất ra 600 sản phẩm là $550, chi phí trung bình cho từng đơn vị của số lượng đó sẽ là $0,92.
  • Bạn cũng có thể tính chi phí cố định trung bình và chi phí biến đổi trung bình.

  Lời khuyên: Mặc dù con số chi phí trung bình không được dùng để tính chi phí biên, nhưng các số này có thể giúp bạn tính toán mức sản xuất tốt nhất có thể để tăng tối đa lợi nhuận cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

 3. 3
  Lấy chi phí mới trừ đi chi phí cũ để có số chênh lệch chi phí. Mức chênh lệch chi phí được tính tương tự như mức chênh lệch số lượng. Lấy chi phí trong khoảng sản xuất hoặc mức sản lượng lớn hơn trừ đi chi phí trong mức sản lượng nhỏ hơn. Con số này là mức chênh lệch chi phí trong khoảng cụ thể đó.[7]
  • Ví dụ, nếu chi phí để sản xuất 500 sản phẩm là $500 và chi phí để sản xuất 600 sản phẩm là $550, mức chênh lệch chi phí của bạn sẽ là $50.
  Quảng cáo

Phần 3
Phần 3 của 3:
Tìm chi phí biên

 1. 1
  Chia mức chênh lệch chi phí cho mức chênh lệch sản lượng. Công thức tính chi phí biên là lấy chênh lệch chi phí chia cho chênh lệch sản lượng. Khi đã tìm ra mức chênh lệch tổng chi phí và mức chênh lệch sản lượng, bạn có thể sử dụng hai con số này để tính chi phí biên một cách dễ dàng và nhanh chóng.[8]
  • Ví dụ, bạn muốn tính chi phí biên cho hoạt động sản xuất từ 500 tăng lên 600 sản phẩm một ngày. Chênh lệch chi phí là $50 và chênh lệch sản lượng là 100. Như vậy, chi phí biên sẽ là $0,50.
 2. 2
  Lặp lại phép tính cho các khoảng tăng thêm. Chi phí biên có thể tăng hoặc giảm khi bạn tiếp tục gia tăng sản xuất. Mục đích cuối cùng của bạn là sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ với mức chi phí biên thấp nhất có thể.[9]
  • Ví dụ, chi phí biên để sản xuất ra 600 sản phẩm thay vì 500 sản phẩm là $0,50. Tuy nhiên, chi phí biên để sản xuất 100 sản phẩm tăng thêm (700 sản phẩm) sẽ chỉ là $0,32. Như vậy, sản xuất 700 sản phẩm sẽ có mức chi phí hiệu quả hơn so với khi sản xuất 500 sản phẩm.
  • Chi phí biên của bạn không phải lúc nào cũng giảm. Đến cuối cùng nó sẽ tăng. Ví dụ, nếu bạn phải thuê thêm một nhân công nữa để sản xuất 800 sản phẩm, chi phí biên có thể sẽ tăng lên thành $0,52.
 3. 3
  Nhập dữ liệu vào bảng tính để tạo đường cong chi phí. Khi nhập dữ liệu vào bảng tính, bạn có thể tạo đồ thị thể hiện chi phí biên cho từng khoảng sản xuất hoặc mức sản lượng. Đường cong chi phí biên có dạng hình chữ U. Đường cong xuất hiện ngay đầu đồ thị, trong đó các đơn vị tăng thêm sẽ tốn thêm chi phí.[10]
  • Việc vẽ đồ thị với các dữ liệu sẽ cho phép bạn xác định mức sản xuất nào có chi phí hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn.

  Lời khuyên: Nếu đã tính toán tổng chi phí trung bình và chi phí biến đổi trung bình, bạn cũng có thể tạo đường cong đồ thị cho các chi phí này. Các đường cong này cũng có dạng chữ U, mặc dù chữ U sẽ xuất hiện trên trục muộn hơn so với đường cong biểu diễn chi phí biên.

  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính chiết khấuTính chiết khấu
Tính Hữu dụng BiênTính Hữu dụng Biên
Tính Tỷ lệ tăng trưởng hàng nămTính Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm
Tính Lợi nhuậnTính Lợi nhuận
Trở thành một doanh nhân thành đạtTrở thành một doanh nhân thành đạt
Tính thặng dư tiêu dùngTính thặng dư tiêu dùng
Kiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏKiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏ
Tính đòn bẩy hoạt độngTính đòn bẩy hoạt động
Tính Tỷ lệ Lợi nhuận GộpTính Tỷ lệ Lợi nhuận Gộp
Bắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏBắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏ
Tính Giá trị thị trường của một công tyTính Giá trị thị trường của một công ty
Bắt đầu công việc kinh doanh riêngBắt đầu công việc kinh doanh riêng
Hình thành ý tưởng kinh doanhHình thành ý tưởng kinh doanh
Tính tiền lãiTính tiền lãi
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Alex Kwan
Cùng viết bởi:
Kế toán viên công chứng
Bài viết này đã được cùng viết bởi Alex Kwan. Alex Kwan là kế toán viên công chứng (CPA) và CEO của tập đoàn Flex Tax and Consulting Group tại Khu vực Vịnh San Francisco. Ông cũng là phó chủ tịch của một trong năm công ty tư nhân hàng đầu. Với hơn mười năm kinh nghiệm làm kế toán viên công chứng, ông chuyên cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn lấy khách hàng làm trọng tâm, dịch vụ thuế nghiên cứu & phát triển và mảng doanh nghiệp nhỏ. Bài viết này đã được xem 11.604 lần.
Chuyên mục: Kinh doanh
Trang này đã được đọc 11.604 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo