Chi phí biên là thông số được tính trên cơ sở chi phí sản xuất phát sinh trong một thời gian ngắn. Nó tính đến sản lượng đầu ra và tổng chi phí. Để tìm chi phí biên một cách chính xác, bạn cần thể hiện đầu ra, chi phí trên bảng tính và sử dụng công thức tính chi phí biên. Những bước dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

Phần 1 của 4:
Chuẩn bị

 1. 1
  Thu thập dữ liệu liên quan đến hoạt động sản xuất trong thời gian cho trước.
  • Bạn cần có dữ liệu thống kê tồn kho như tổng sản lượng. Bạn cũng sẽ cần chi phí cố định, chi phí biến động và tổng chi phí cho một sản lượng (đầu ra) cho trước.
  Quảng cáo

Phần 2 của 4:
Lập bảng thông số sản xuất

 1. 1
  Ghi thông tin đầu ra và tổng chi phí vào bảng tính. Xem xét những cột sau trong bảng tính của bạn:
  • Dùng tiêu đề "Sản lượng" cho cột đầu tiên. Bạn có thể điền thông số đầu ra tăng theo từng đơn vị hoặc hơn ở các dòng, chẳng hạn như 1, 2, 3,… hoặc những thông số được ghi lại với mức gia tăng lớn hơn như 1000, 2000, 3000,…
  • Cân nhắc liệu bạn chỉ muốn dùng "Tổng Chi phí" hay sẽ dùng 3 cột riêng biệt cho "Chi phí Cố định", "Chi phí Biến đổi" và "Tổng Chi phí". Nếu không muốn bao gồm thông số cho chi phí cố định và chi phí biến đổi, hãy đảm bảo rằng cả hai đã được tính trong tổng chi phí.
  • Điền thông số "Tổng Chi phí" chính xác cho mỗi mức gia tăng trong sản lượng. Chúng sẽ giúp bạn xác định chi phí biên tương ứng.
 2. 2
  Thường xuyên lưu bảng tính khi nhập dữ liệu.
  Quảng cáo

Phần 3 của 4:
Tính chi phí biên

 1. 1
  Thêm cột "Chi phí Biên" kế bên Tổng Chi phí. Bạn sẽ xác định chi phí biên riêng biệt cho từng mức sản lượng.
  • Nhớ rằng chi phí biên căn cứ vào sự gia tăng chi phí khi sản xuất thêm. Thông số này cho thấy sự thay đổi trong sản lượng và chi phí xuyên suốt bảng dữ liệu của bạn.
 2. 2
  Viết công thức. Để tính chi phí biên, bạn cần lấy mức thay đổi tổng chi phí chia cho mức thay đổi tổng sản lượng.
 3. 3
  Dùng hai dòng đầu tiên trong bảng. Lấy tổng chi phí dòng thứ hai trừ đi tổng chi phí dòng đầu tiên (sau phần tiêu đề).
 4. 4
  Lấy tổng sản lượng ở dòng thứ hai trừ đi tổng sản lượng ở dòng đầu tiên. Đây là thay đổi trong tổng sản lượng.
 5. 5
  Nhập dữ liệu vào công thức.
  • Ví dụ, nếu dòng đầu tiên trong bảng dữ liệu cho thấy tổng sản lượng là 1.000 đơn vị, tương ứng với 8.000 đồng chi phí và dòng thứ hai cho thấy tổng sản lượng là 2.000 đơn vị, tương ứng với 12.000 đồng chi phí, công thức của bạn sẽ là: chi phí biên=(12.000 đồng-8.000 đồng)/(2.000-1.000).
 6. 6
  Rút gọn để tìm đáp án.
  • Trong ví dụ này, rút gọn ta được: chi phí biên=4.000 đồng/1.000 hay chi phí biên=4 đồng.
  Quảng cáo

Phần 4 của 4:
Lập bảng thông số chi phí biên

 1. 1
  Điền chi phí biên thu được vào dòng của nhóm dữ liệu thứ hai. Dòng dữ liệu đầu tiên sẽ không có chi phí biên, bởi chi phí biên không thể tính từ mức sản lượng bằng không.
 2. 2
  Tiếp tục tính chi phí biên giữa dữ liệu ở từng dòng và ngay trên nó.
  • Nếu sử dụng Microsoft Excel, bạn có thể chạy công thức tự động để tính dữ liệu. Ở ô trống bên dưới của cột chi phí biên, đánh dấu bằng và thay dữ liệu bằng số ô. Ví dụ: "=(F4-F3)/(G4-G3)". Tiếp đến, nhấn "Enter" (Đi). Kéo dọc theo cột để tái tạo công thức ở mỗi dòng.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Có thể bạn sẽ muốn đánh dấu và vẽ đồ thị cho dữ liệu bằng chương trình bảng tính. Chi phí biên thường được thể hiện ở dạng biểu đồ, bởi nhờ đó bạn có thể quan sát đường thể hiện mức thay đổi chi phí khi sản xuất gia tăng.

Những thứ bạn cần

 • Chương trình bảng tính
 • Tổng sản lượng
 • Tổng Chi phí (Chi phí Cố định+Chi phí Biến đổi)
 • Máy tính
 • Công thức chi phí biên

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tính Lợi nhuận

Cách để

Tính Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm

Cách để

Tính chiết khấu

Cách để

Bắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏ

Cách để

Tính Chi phí cơ hội

Cách để

Tính tiền lãi

Cách để

Trở thành một doanh nhân thành đạt

Cách để

Tính thặng dư tiêu dùng

Cách để

Kiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏ

Cách để

Tính Tỷ lệ Lợi nhuận Gộp

Cách để

Tính Giá trị thị trường của một công ty

Cách để

Khởi nghiệp chăn nuôi gà

Cách để

Biết Giá trị Ngọc lục bảo

Cách để

Hình thành ý tưởng kinh doanh
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 7.530 lần.
Chuyên mục: Kinh doanh
Trang này đã được đọc 7.530 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo