Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Tính mức chiết khấu là một trong các kỹ năng toán học hữu ích nhất bạn nên học. Bạn có thể áp dụng để tính tiền bo tại nhà hàng, mức giảm giá trong các cửa hiệu, hay đưa ra chính sách chiết khấu cho chính sản phẩm, dịch vụ của mình. Cách tính chiết khấu cơ bản là nhân giá ban đầu với tỷ lệ phần trăm. Để tính giá sau chiết khấu, lấy giá gốc trừ đi mức chiết khấu. Bạn có thể sử dụng máy tính hoặc nhẩm trong đầu để tính mức chiết khấu.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Tính mức chiết khấu và giá sau chiết khấu

Tải về bản PDF
 1. 1
  Quy đổi tỷ lệ phần trăm sang số thập phân. Cách làm là lấy số phần trăm và thêm dấu phẩy vào bên phải chữ số cuối cùng. Sau đó chuyển dấu phẩy về phía trái hai chữ số, bạn có được tỷ lệ phận trăm đã chuyển sang số thập phân.[1] Bạn cũng có thể sử dụng ký hiệu trên máy tính.
  • Ví dụ, bạn muốn tính giá sau chiết khấu của một đôi giày có giá bình thường là 69,95 đô la. Nếu đôi giày này được giảm giá 25%, bạn cần quy đổi 25% sang số thập phân bằng cách nghĩ .
 2. 2
  Nhân giá gốc của đôi giày với số thập phân. Bạn có thể nhẩm hoặc sử dụng máy tính. Bước này giúp bạn xác định mức chiết khấu, hay phần được giảm trên giá ban đầu.[2]
  • Ví dụ, để tính mức chiết khấu 25% của đôi giày có giá 69,95 đô la, bạn sẽ lấy .
 3. 3
  Lấy giá ban đầu trừ đi phần chiết khấu. Để làm phép trừ, bạn sẽ sắp xếp hai con số thẳng hàng theo dấu thập phân, sau đó trừ như trừ số nguyên bình thường, cuối cùng thêm dấu phẩy thập phân vào kết quả. Bạn cũng có thể dùng máy tính. Kết quả của phép trừ chính là giá sản phẩm sau khi giảm.[3]
  • Lấy ví dụ, đôi giày có giá ban đầu là 69,95 đô la, được chiết khấu 17,49 đô la, thì tính giá sau giảm bằng cách thực hiện phép trừ:. Vậy, giá đôi giày sau khi giảm là 52,46 đô la.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Ước tính chiết khấu và giá bán sau chiết khấu

Tải về bản PDF
 1. 1
  Làm tròn giá bán ban đầu về số tròn chục gần nhất. Áp dụng quy tắc làm tròn để làm tròn lên hoặc làm tròn xuống. Làm theo cách như vậy giúp bạn dễ xác định tỷ lệ phần trăm chiết khấu hơn.[4]
  • Lấy ví dụ, nếu giá ban đầu của một chiếc áo sơ mi là 47,89 đô la, thì sẽ được làm tròn thành 50,00 đô la.
 2. 2
  Tính 10 phần trăm của giá đã làm tròn. Để tính 10% của một mức giá, hãy nhẩm trong đầu mức giá được viết đủ với dấu thập phân. Sau đó tiến dấu thập phân về bên trái một chữ số. Kết quả chính là giá trị tương đương 10%.[5]
  • Lấy ví dụ, để tính 10% của 50 đô la, hãy nghĩ . Vậy, 5 là 10% của 50.
 3. 3
  Xác định số đơn vị chục trong phần trăm giảm giá. Để tính số đơn vị chục, chia phần trăm cho 10 sử dụng phép chia thông thường. Không cần để ý số năm ở bước này.
  • Lấy ví dụ, nếu một chiếc áo sơ mi giảm giá 35%, bạn cần xác định có bao nhiêu đơn vị chục trong 35. Do , như vậy có ba lần mười trong 35.
 4. 4
  Nhân 10% giá đã làm tròn với số nhân. Số nhân là số đơn vị chục trong phần trăm giảm giá. Khi đã xác định được 10% của giá là bao nhiêu, xác định giá trị của các tỷ lệ phần trăm lớn hơn bằng cách nhân với số đơn vị chục.
  • Lấy ví dụ, nếu bạn đã tính được 10% của 50 đô la là 5, để xác định 30% của 50 là bao nhiêu, bạn lấy 5 đô la nhân với 3, do có 3 đơn vị chục trong 30: . Vậy, 30% của 50 đô la là 15 đô la.
 5. 5
  Tính mức 5% của giá làm tròn nếu cần. Bạn cần thực hiện bước này nếu phần trăm chiết khấu kết thúc là 5 chứ không phải 0 (ví dụ, 35% hay 55%). Dễ dàng tính được 5% là bao nhiêu bằng cách chia 10% của giá ban đầu cho 2, vì 5% là một nửa của 10%.
  • Lấy ví dụ, nếu 10% của 50 đô la là 5 đô la, thì 5% của 50 đô la là 2,50 đô la, do 2,50 đô la là một nửa của 5 đô la.
 6. 6
  Thêm phần 5% vào giá trị chiết khấu nếu cần. Kết quả có được chính là tổng giá trị chiết khấu ước tính của món đồ.
  • Lấy ví dụ, nếu chiếc áo sơ mi giảm 35%, đầu tiên bạn tính được 30% của giá là 15 đô la. Sau đó bạn tính tiếp 5% của giá là 2,50 đô la. Tính tổng của 30% và 5%, bạn có được . Vậy mức chiết khấu ước tính của chiếc áo là 17,50 đô la.
 7. 7
  Lấy giá đã làm tròn trừ đi giá trị chiết khấu. Bạn có được giá bán sau giảm ước tính.
  • Lấy ví dụ, nếu giá làm tròn của chiếc áo sơ mi là 50 đô la, và bạn tính được mức chiết khấu 35% tương ứng 17,50 đô la, thì . Vậy, chiếc áo sơ mi có giá 47,89 đô la sau khi chiết khấu 35% sẽ có giá khoảng 32,50 đô la.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Các ví dụ

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tính chính xác giá bán sau chiết khấu. Một chiếc ti vi có giá ban đầu là 154,88 đô la. Mức chiết khấu cho chiếc ti vi này là 40%.
  • Quy đổi tỷ lệ phần trăm sang số thập phân bằng cách di chuyển dấu thập phân về bên trái hai chữ số: .
  • Nhân giá ban đầu với số thập phân: .
  • Lấy giá ban đầu trừ đi giá trị chiết khấu: . Vậy giá chiếc ti vi sau khi giảm là 92,93 đô la.
 2. 2
  Tính giá của chiếc máy ảnh được chiết khấu 15%. Giá ban đầu là 449,95 đô la.
  • Quy đổi tỷ lệ phần trăm giảm giá sang số thập phân bằng cách di chuyển dấu thập phân về bên phải hai chữ số: .
  • Nhân giá ban đầu với số thập phân: .
  • Lấy giá ban đầu trừ đi giá trị chiết khấu: . Vậy giá chiếc máy ảnh sau chiết khấu là 382,46 đô la.
 3. 3
  Ước tính giá bán sau chiết khấu. Một chiếc máy tín bảng có giá bình thường là 199,99 đô la. Mức chiết khấu là 45%.
  • Làm tròn giá ban đầu về số tròn chục gần nhất. Do 199,99 đô la chỉ kém 1 cent là tròn 200 đô la, nên bạn làm tròn về 200 đô la.
  • Tính 10% của giá sau làm tròn. Di chuyển dấu thập phân về bên trái một chữ số, bạn có được 10% của 200,00 đô la là 20,00 đô la.
  • Xác định số đơn vị chục trong tỷ lệ phần trăm giảm giá. Do , bạn tính được có 4 đơn vị chục trong 45%.
  • Nhân 10% giá làm tròn với số nhân phù hợp. Do tỷ lệ chiết khấu là 45%, bạn nhân giá trị của 10% giá làm tròn với 4:
  • Tính 5% của giá làm tròn. Do 5% là một nửa của 10% và 10% có giá trị là 20 đô la, vậy một nửa sẽ là 10 đô la.
  • Cộng thêm giá trị của 5% vào giá trị chiết khấu. 40% là 80 đô la, vậy 45% là 90 đô la.
  • Lấy giá làm tròn trừ đi giá trị chiết khấu: . Vậy giá bán sau chiết khấu ước tính là 110 đô la.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Tải một ứng dụng tính chiết khấu đáng tin cậy vào điện thoại của bạn. Có thể tìm kiếm theo từ khóa “tính chiết khấu” (“discount calculator” trên Google Play hay App Store. Sau đó, mở ứng dụng, xác lập mức chiết khấu và nhập vào giá món đồ. Chọn “tính” (calculate) để xác định mức chiết khấu.
 • Bạn cũng có thể tự động tính giá sau chiết khấu thay vì lấy giá ban đầu trừ đi giá trị chiết khấu. Lấy 100 trừ đi phần trăm chiết khấu. Ví dụ, nếu tỷ lệ chiết khấu là 30 phần trăm, giá sau giảm sẽ là 70 phần trăm của giá ban đầu. Sử dụng cùng cách tính bên trên để tính 70 phần trăm giá ban đầu tương ứng với giá bán sau giảm là bao nhiêu.[6]

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính Tỷ lệ tăng trưởng hàng nămTính Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm
Tính Lợi nhuậnTính Lợi nhuận
Tính Hữu dụng BiênTính Hữu dụng Biên
Tính đòn bẩy hoạt độngTính đòn bẩy hoạt động
Tính Giá trị thị trường của một công tyTính Giá trị thị trường của một công ty
Trở thành một doanh nhân thành đạtTrở thành một doanh nhân thành đạt
Đối phó với Khách hàng Thô lỗĐối phó với Khách hàng Thô lỗ
Bắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏBắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏ
Hình thành ý tưởng kinh doanhHình thành ý tưởng kinh doanh
Kiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏKiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏ
Tính Tỷ lệ Lợi nhuận GộpTính Tỷ lệ Lợi nhuận Gộp
Khởi nghiệp chăn nuôi gàKhởi nghiệp chăn nuôi gà
Dự báo nhu cầu thị trườngDự báo nhu cầu thị trường
Tạo website và kiếm tiềnTạo website và kiếm tiền
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Grace Imson, MA
Cùng viết bởi:
Giáo viên dạy toán
Bài viết này đã được cùng viết bởi Grace Imson, MA. Grace Imson là giáo viên toán với hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy. Grace hiện tại là giáo viên dạy toán của Đại học Thành phố San Francisco và trước đây làm việc ở khoa toán của Đại học Saint Louis. Bà đã dạy toán ở cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Bà có bằng thạc sĩ về giáo dục của Đại học Saint Louis, chuyên ngành quản lý và giám sát trong giáo dục. Bài viết này đã được xem 140.787 lần.
Chuyên mục: Kinh doanh
Trang này đã được đọc 140.787 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo