Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này của wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách tìm trung bình cộng của một tập hợp số.

Phần 1
Phần 1 của 2:

Tính số Trung bình cộng

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tính tổng các số có trong tập hợp số. Việc đầu tiên cần phải làm đó là cộng tất cả các số có trong tập hợp số lại. Lấy ví dụ ta có 1 tập hợp các số: 1, 2, 3 và 6. Thì 1 + 2 + 3 + 6 = 12.
 2. 2
  Chia kết quả cho số lượng các số có trong tập hợp. Ta thấy ở đây có 4 số khác nhau, vì vậy lấy tổng là 12 chia cho 4 để được giá trị trung bình. 12 : 4 = 3. Vậy giá trị trung bình cộng của tập hơp số là 3.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 2:

Tính Giá trị bình quân

Tải về bản PDF
 1. 1
  Viết ra bình quân của mỗi loại. Dùng phương pháp tính số trung bình cộng là cộng tất cả giá trị của các số trong tập hợp số rồi chia cho số lượng các số có trong tập hợp đó để tìm giá trị trung bình mỗi phân loại. Ví dụ, bạn muốn tìm giá trị bình quân của các chỉ số trong lớp học khi có các giá trị trung bình (theo %) và tỷ lệ phần trăm của mỗi loại điểm:
  • Điểm trung bình của bài tập về nhà = 93 %
  • Điểm trung bình bài kiểm tra = 88 %
  • Điểm kiểm tra miệng = 91 %
 2. 2
  Viết ra tỷ lệ phần trăm của mỗi giá trị trung bình. Nhớ rằng tổng các tỷ lệ phần trăm theo phân loại phải là 100%. Lấy ví dụ tỷ lệ phần trăm của các loại điểm ở trên là như sau:
  • Bài tập về nhà = 30 % tổng điểm cuối kỳ
  • Bài kiểm tra = 50 % tổng điểm cuối kỳ
  • Kiểm tra miệng = 20 % tổng điểm cuối kỳ
 3. 3
  Nhân từng giá trị trung bình với tỷ lệ phần trăm tương ứng của phân loại điểm số đó. Bây giờ, bạn chỉ cần chuyển tỷ lệ phần trăm sang số thập phân rồi nhân với giá trị trung bình tương ứng. 30% tổng điểm cuối kỳ là 0,3, 50% tổng điểm cuối kỳ là 0,5 và 20% tổng điểm cuối kỳ là 0,2. Nhân tất cả các số thập phân này với giá trị trung bình tương ứng của chúng.
  • Bài tập về nhà = 93 x 0,3 = 27,9
  • Bài kiểm tra = 88 x 0,5 = 44
  • Kiểm tra miệng = 91 x 0,2 = 18,2
 4. 4
  Cộng các kết quả lại. Để tìm giá trị bình quân cuối cùng, bạn chỉ cần cộng cả 3 kết quả trên lại: 27,9 + 44 + 18,2 = 90,1. Vậy giá trị bình quân cuối cùng của 3 nhóm điểm số là 90,1.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Hãy dùng giấy bút – mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều so với tính nhẩm.
 • Hầu hết mọi người đều áp dụng cách tính giá trị trung bình khi tìm số trung bình cộng.

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Mario Banuelos, PhD
Cùng viết bởi:
Trợ lý giáo sư toán
Bài viết này đã được cùng viết bởi Mario Banuelos, PhD. Mario Banuelos là trợ lý giáo sư toán học tại Đại học Bang California, Fresno. Với hơn tám năm kinh nghiệm giảng dạy, Mario chuyên về toán sinh học, tối ưu hóa, mô hình thống kê cho sự tiến hóa của bộ gen và khoa học dữ liệu. Mario có bằng cử nhân toán học của Đại học Bang California, Fresno và bằng tiến sĩ toán học ứng dụng của Đại học California, Merced. Mario giảng dạy cả ở cấp trung học lẫn đại học. Bài viết này đã được xem 53.955 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 53.955 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo