Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nếu bạn là người lao động hoặc nhà thầu độc lập được trả lương theo giờ, việc tính toán tiền lương hàng năm theo thu nhập hàng giờ sẽ có lợi. Bạn thường phải cung cấp thông tin về mức lương hàng năm trong hồ sơ đơn từ; hoặc bạn có thể muốn so sánh mức lương giữa những cơ hội nghề nghiệp mới mẻ. Dù sao đi nữa, bạn cũng có thể tính được mức lương hàng năm của mình bằng cách sử dụng các công thức đơn giản và kiến thức toán cơ bản.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Trường hợp số giờ làm việc mỗi tuần bằng nhau

 1. 1
  Tìm tiền công hàng giờ của bạn. Bạn hẳn đã biết số tiền mình nhận được sau mỗi giờ. Ví dụ, bạn được nhận 90.000 đồng/giờ. Nhưng nếu bạn chưa biết, hãy tìm hiểu thông tin này.
  • Tiền công hàng giờ sẽ được ghi trong phiếu lương của bạn, nếu người sử dụng lao động cung cấp phiếu lương.[1]
  • Nếu chưa chắc chắn, bạn cũng có thể hỏi quản lý, hoặc nhân viên nào đó của phòng nhân sự/nhân lực.
 2. 2
  Tính tổng số giờ bạn làm việc mỗi năm. Nhân số giờ bạn làm việc mỗi tuần với 52, vì một năm có 52 tuần.[2]
  • Ví dụ, nếu bạn làm 40 giờ mỗi tuần, phép toán của bạn sẽ như sau: 40 giờ x 52 tuần = 2080 giờ trong một năm.
 3. 3
  Nhân tiền công hàng giờ của bạn với số giờ làm việc mỗi năm. Bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là nhân số giờ với tiền công.[3]
  • Tiếp nối ví dụ trên, 90.000 đồng x 2080 = 187.200.000 đồng. Đây là mức lương hàng năm của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Trường hợp số giờ làm việc mỗi tuần khác nhau

 1. 1
  Theo dõi số giờ làm việc của bạn. Viết lại số giờ làm việc mỗi ngày của bạn. Cuối tuần, hãy tính tổng số giờ làm việc của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng ứng dụng điện tử, phần mềm trực tuyến hoặc chỉ cần viết lại vào một cuốn sổ.[4]
  • Nếu số giờ làm việc của bạn thay đổi theo từng tuần, bạn sẽ muốn theo dõi số giờ làm việc trong khoảng thời gian dài hơn. Sau đó, bạn có thể tính trung bình số giờ làm việc.
  • Ví dụ, nếu bạn làm việc 10 tiếng trong tuần đầu tiên, 25 tiếng tuần tiếp theo, 15 tiếng tuần sau đó và 30 tiếng ở tuần cuối cùng, bạn đã làm việc 80 tiếng trong tháng đó. Chia con số này cho 4 tuần và bạn được kết quả trung bình 20 giờ làm việc mỗi tuần.[5]
  • Nếu số giờ làm việc của bạn thay đổi đáng kể giữa các giai đoạn khác nhau trong năm, bạn cần phải theo dõi một khoảng thời gian dài hơn nữa. Vi dụ, tưởng tượng rằng bạn làm việc 50 tiếng mỗi tuần trong vài tuần gần dịp nghỉ lễ, nhưng chỉ 20 giờ mỗi tuần vào mùa hè. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng lớn tới tính toán của bạn. Trong trường hợp biến thiên lớn, bạn có thể phải theo dõi số giờ làm việc trong cả một năm để có số liệu chính xác.
 2. 2
  Xác định số giờ làm thêm của bạn. Tại Hoa Kỳ, nếu bạn làm việc hơn 40 tiếng trong khoảng thời gian 7 ngày, người sử dụng lao động phải trả cho bạn khoản tiền gấp rưỡi tiền công bình thường. Nói cách khác, bạn sẽ được nhận thêm tiền công nửa giờ cho mỗi giờ làm việc trên 40 tiếng mỗi tuần.[6] Pháp luật Việt Nam cũng có quy định tương tự, tuy nhiên tiền lương làm thêm giờ sẽ khác đi tùy vào ngày làm thêm giờ (ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ).
  • Công thức cho phép tính này là: Tổng thời gian làm việc hưởng lương trong tuần = Số giờ làm việc thực tế + [0,5 x (số giờ làm việc thực tế - 40)]
  • Ví dụ, bạn làm việc 45 giờ trong một tuần. Bạn đã làm thêm 5 tiếng. Hãy nhân 5 với 0,5. Kết quả bạn nhận được là 2,5 giờ thêm. Cộng số này với 45 giờ làm việc bình thường. Với phép tính này, số giờ làm việc của bạn là 47,5 thay vì 45.
 3. 3
  Tính số giờ bạn làm việc trong một năm. Để tìm con số này, hãy nhân số giờ làm việc trung bình hưởng lương hàng tuần với 52.[7] Ví dụ, nếu bạn thường làm việc 45 giờ mỗi tuần, hãy nhân 47,5 giờ (điều chỉnh vì làm thêm giờ) với 52. Kết quả nhận được là 2.470 giờ mỗi năm.
  • Nếu bạn theo dõi số giờ làm việc trong cả một năm, bạn chỉ cần cộng chúng lại, thay vì nhân trung bình số giờ làm việc mỗi tuần với số tuần làm việc.
 4. 4
  Tính mức lương của bạn. Nhân số giờ làm việc với tiền công hàng giờ.
  • Ví dụ, nếu bạn nhận được 90.000 đồng/giờ, hãy nhân 2.470 với 90.000 đồng. Mức lương hàng năm của bạn sẽ là 222.300.000 đồng.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Thù lao thêm

 1. 1
  Tính cả tiền thưởng. Thêm tiền thưởng, hoa hồng hoặc bất kỳ khoản khuyến khích nào khác mà bạn nhận được vào mức lương hàng năm. Rất nhiều vị trí làm việc theo giờ có khoản khuyến khích được tính vào tiền công hàng giờ. Ví dụ, bạn có thể được nhận tiền thưởng dựa vào hiệu quả làm việc, năng lực lãnh đạo, hoặc nhiệm kỳ (độ dài thời gian làm công việc đó).[8]
  • Một số người sử dụng lao động thưởng tiền nghỉ lễ hàng năm cho tất cả người lao động. Với ví dụ ở Phần 1, tưởng tượng rằng bạn được nhận tiền thưởng 4.000.000 đồng mỗi năm. Phép toán của bạn sẽ như sau: 187.200.000 đồng + 4.000.000 = 191.200.000 đồng.
  • Nếu bạn được nhận hoa hồng hoặc các khoản thưởng biến thiên, bạn cần theo dõi những khoản tiền này trong một năm để tính cả chúng vào tiền lương. Ví dụ, tưởng tượng rằng bạn được thưởng 1.000.000 đồng mỗi khi đạt mức hàng bán nhất định. Nếu bạn nhận được tiền thưởng 12 lần trong một năm, bạn sẽ nhân 1.000.000 đồng với 12, kết quả là 12.000.000 đồng. Với ví dụ trên, bạn sẽ thêm 191.200.000 đồng + 12.000.000 đồng để được kết quả cuối cùng là 203.200.000 đồng.
 2. 2
  Khấu trừ trợ cấp và các khoản phải chi. Nếu bạn chi trả chi phí y tế cho mình hoặc quỹ hưu trí 401(k) tại Hoa Kỳ, bạn sẽ muốn trừ những khoản này để biết được "thu nhập khả chi" của mình.
  • Những khoản này về cơ bản vẫn là một phần thu nhập của bạn. Nhưng chúng thể hiện số tiền không tăng được sức mua của bạn.
  • Kiểm tra phiếu lương để biết được số tiền khấu trừ cho những khoản chi tiêu này mỗi tháng. Để có con số của năm, hãy nhân khoản phải chi trong tháng với 12. Lấy thu nhập hàng năm của bạn trừ đi kết quả nhận được.[9]
  • Ví dụ, nếu chi phí y tế tốn 3.000.000 đồng một tháng, bạn sẽ tốn 3.000.000 đồng x 12 = 36.000.000 đồng một năm. Lấy mức lương hàng năm của bạn trừ đi khoản tiền này.
 3. 3
  Xác định khoản thuế thu nhập phải đóng. Bạn sẽ biết được lương của mình trước hoặc sau thuế. Tại Việt Nam, để biết được khoản thuế thu nhập phải đóng, bạn cần tìm hiểu Luật Thuế Thu nhập Cá nhân và biểu thuế lũy tiến từng phần.
  • Tại Hoa Kỳ, bạn cần kiểm tra thu nhập của mình ứng với khung thuế liên bang nào để xác định mức thuế thu nhập liên bang cần nộp. Thu nhập hàng năm của bạn sẽ xác định khoản thuế bạn phải chịu. Máy tính khung thuế trực tuyến có thể giúp bạn tìm ra con số này nếu bạn không biết trường hợp của mình thuộc khung thuế nào.[10]
  • Tại Hoa Kỳ, mức thuế tại tiểu bang sẽ tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống. Nhiều bang không thu thuế thu nhập. Với những bang có thu thuế, thuế suất sẽ là khoảng 5-6%. Bạn có thể tìm thuế suất thuế thu nhập của tiểu bang trên mạng.[11]
  • Để tính thu nhập sau thuế tại Hoa Kỳ, hãy lấy 100% trừ đi thuế suất thu nhập của bạn. Ví dụ, nếu bạn thuộc khung thuế 20%, bạn sẽ còn 80% thu nhập.
  • Thay đổi thuế suất dưới dạng phần trăm thành số thập phân bằng cách chuyển dấu phẩy sang trái hai hàng. Ví dụ, nếu bạn giữ 80% thu nhập, số thập phân tương ứng sẽ là 0,80 (hoặc 0,8).
  • Nhân mức thu nhập hàng tháng của bạn với số thập phân đó để biết thu nhập sau thuế của bạn tại Hoa Kỳ. Bạn có thể tính mức lương hàng tháng hoặc hàng năm theo cách này.[12]
  • Nếu mức lương của bạn tại Hoa Kỳ là 2.800 đô-la Mỹ và bạn thuộc khung thuế 30%, con số thập phân tương ứng của bạn là 0,7. Nhân 2.800 đô-la Mỹ với 0,7 để ra kết quả là 1.960 đô-la Mỹ một tháng. Đây là thu nhập sau thuế của bạn tại Hoa Kỳ.[13]
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Theo Đạo luật Lao động Tiêu chuẩn Công bằng của Hoa Kỳ, một người lao động theo giờ phải được trả lương ngừng việc. Đây là khoảng thời gian người sử dụng lao động yêu cầu người lao động có mặt, cho dù không có việc gì để làm. Bạn cũng sẽ được trả lương cho khoảng thời gian làm việc theo hình thức có mặt bất kỳ lúc nào khi cần, và bạn phải thường trực tại nơi làm việc để sẵn sàng hành động. Bạn cũng được trả lương khi phải làm việc trong giờ nghỉ hoặc giờ ăn. Giờ nghỉ thường ít hơn 20 phút; bạn sẽ được trả tiền cho giờ ăn nếu buộc phải làm việc vào lúc đó.[14]
 • Bạn có thể đảo ngược phép toán, sử dụng thu nhập hàng năm để tính tiền công theo giờ tương ứng. Chia tổng số tiền bạn nhận được hàng năm với số giờ làm việc. Nếu bạn làm toàn thời gian, số giờ sẽ là 2080 (52 tuần, mỗi tuần 40 tiếng làm việc). Ví dụ, một người có mức lương hàng năm là 200.000.000 đồng sẽ có mức lương mỗi giờ là 96.000 đồng khi chia mức lương hàng năm cho 2080.
 • Nếu bạn được trả lương cho khoảng thời gian đi du lịch hoặc nghỉ ốm và không làm việc trong vài tuần, đừng thay đổi số lượng tuần mà bạn được trả lương (cụ thể là 52 tuần). Nếu bạn nghỉ không lương vài tuần để đi du lịch, hãy lấy 52 trừ đi số tuần đã nghỉ.[15]

Bài viết wikiHow có liên quan

Nhận biết Tiền Đô la Mỹ GiảNhận biết Tiền Đô la Mỹ Giả
Chuyển tiền vào PayPalChuyển tiền vào PayPal
Tính lãi suất hiệu dụngTính lãi suất hiệu dụng
Xử lý trường hợp bị mất ví tiềnXử lý trường hợp bị mất ví tiền
Tính Lợi nhuậnTính Lợi nhuận
Sống mà không cần tiềnSống mà không cần tiền
Mở tài khoản tại ngân hàng ở Thụy SĩMở tài khoản tại ngân hàng ở Thụy Sĩ
Tính phần trăm tăng lươngTính phần trăm tăng lương
Ký Phát Một Tấm SécKý Phát Một Tấm Séc
Tính chi phí biến đổiTính chi phí biến đổi
Trở thành tỷ phúTrở thành tỷ phú
Làm giàuLàm giàu
Tính tỷ lệ lãi suất hàng nămTính tỷ lệ lãi suất hàng năm
Tiết kiệm TiềnTiết kiệm Tiền
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Michael R. Lewis
Cùng viết bởi:
Doanh nhân và cố vấn tài chính
Bài viết này có đồng tác giả là Michael R. Lewis, một trong những đồng tác giả viết bài của chúng tôi. Các đồng tác giả viết bài của wikiHow phối hợp chặt chẽ với đội ngũ biên tập viên để đảm bảo nội dung được chính xác và toàn diện nhất có thể. Bài viết này đã được xem 4.127 lần.
Chuyên mục: Quản lý Tài chính
Trang này đã được đọc 4.127 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo