Cách để Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong toán học, hình lăng trụ tam giác là một khối đa diện có 3 mặt bên hình chữ nhật và 2 đáy hình tam giác. Đừng nhầm lẫn hình này với hình kim tự tháp. Để tính thể tích của hình lăng trụ tam giác, tất cả những gì bạn cần làm là lấy diện tích một đáy nhân với chiều cao của lăng trụ.

Các bước

 1. 1
  Lấy số đo cạnh đáy và chiều cao của một trong hai đáy lăng trụ. Các đáy của hình lăng trụ này đều có cùng kích thích thước, nên không quan trọng bạn chọn đáy nào. Hãy tìm độ dài cạnh đáy và chiều cao của đáy bằng cách đo một cạnh bất kỳ của tam giác cùng với đường vuông góc với cạnh đó. Nếu đáy là tam giác vuông thì tuyệt vời, chỉ cần lấy số đo 2 cạnh thôi.
  • Lấy ví dụ đáy tam giác có cạnh đáy 4 cm và chiều cao là 3 cm.
 2. 2
  Nhân cạnh đáy với chiều cao. Đây là bước đầu tiên để tính diện tích đáy lăng trụ --trong trường hợp này thì đáy là tam giác. Ta có: 3 cm x 4 cm = 12 cm2. Đừng quên đơn vị phải là bình phương vì đây là diện tích.
 3. 3
  Chia kết quả trên cho 2. Để hoàn thành việc tính diện tích tam giác, hãy lấy 12 cm2 chia cho 2. Ta được12 cm2/2 = 6 cm2
 4. 4
  Nhân kết quả này cho chiều cao của lăng trụ. Giả sử chiều cao lăng trụ hay còn gọi là độ dài một cạnh bên trong trường hợp này là 10 cm. Ta làm phép tính nhân 6 cm2 x 10 cm để cho ra giá trị thể tích của lăng trụ. 6 cm2 x 10 cm = 60 cm3. Đừng quên đơn vị phải là lập phương vì đây là thể tích.
  • Nói một cách đơn giản hãy làm theo công thức sau để tính thể tích một hình lăng trụ tam giác: 1/2 x bh x l. b là cạnh đáy tam giác, h là chiều cao tam giác và l là chiều cao lăng trụ

Lời khuyên

 • Công thức tính thể tích của một hình lăng trụ tam giác là B nhân H, hay Đáy (Base) nhân Chiều cao (Height). Để tính diện tích đáy, ta lấy cạnh đáy nhân chiều cao của tam giác đáy rồi chia cho 2.
 • Nhân diện tích đáy với chiều cao lăng trụ.
 • Trong tất cả các hình chóp “chuẩn”, độ dài đường cao, cạnh bên và cạnh đáy liên quan với nhau bởi định lý Pythagore: (cạnh đáy ÷ 2)2 + (đường cao)2 = (cạnh bên)2

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Calculate the Volume of a Triangular Prism, Español: calcular el volumen de un prisma triangular, Português: Calcular o Volume de um Prisma Triangular, Italiano: Calcolare il Volume di un Prisma a Base Triangolare, Deutsch: Das Volumen von einem Dreiecksprisma berechnen, Русский: вычислить объем трехгранной призмы, Français: calculer le volume d'un prisme triangulaire, 中文: 计算三角柱的体积, Nederlands: De inhoud van een driehoekig prisma berekenen, Bahasa Indonesia: Menghitung Volume Prisma Segitiga, ไทย: คำนวณปริมาตรปริซึมสามเหลี่ยม, العربية: حساب حجم المنشور المثلثي, हिन्दी: एक त्रिकोणीय प्रिज़्म के आयतन की गणना करें, 한국어: 삼각기둥의 부피 구하는 법, Čeština: Jak vypočítat objem trojbokého hranolu, 日本語: 三角柱の体積を計算する

Trang này đã được đọc 50.608 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?