Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Cách tính thể tích hình lăng trụ tam giác thường dễ được cho là cũng giống như cách tính thể tích hình chóp. Tuy nhiên, hình lăng trụ tam giác là một khối đa diện ba mặt với hai đáy song song hình tam giác và ba mặt hình chữ nhật. Để tính thể tích hình lăng trụ tam giác, bạn chỉ cần tìm diện tích của một trong hai đáy hình tam giác và nhân với chiều cao của hình lăng trụ.

Phần 1
Phần 1 của 2:

Tìm diện tích tam giác

 1. 1
  Tìm chiều cao và chiều dài cạnh đáy của một tam giác. Nhìn vào hình tam giác rồi viết ra chiều dài cạnh đáy và chiều cao của nó. Ví dụ, hình tam giác của bạn có cạnh đáy 8 cm và chiều cao 9 cm.[1]
  • Nhớ rằng bạn đang xác định chiều cao của hình tam giác, không phải chiều cao hình lăng trụ.
  • Bạn có thể sử dụng một trong hai hình tam giác của đáy lăng trụ vì chúng có cùng kích thước.
 2. 2
  Thay các số vào công thức tìm diện tích tam giác. Khi đã biết chiều dài cạnh đáy và chiều cao của tam giác bạn sẽ thay các số này vào công thức tính diện tích tam giác:[2]
  • Diện tích = 1/2 x chiều dài cạnh đáy x chiều cao. Bạn cũng có thể thấy công thức được viết dưới dạng
 3. 3
  Nhân 1/2 với chiều dài cạnh đáy và nhân với chiều cao để tính diện tích tam giác. Để tìm diện tích hình tam giác đáy của hình lăng trụ, bạn sẽ nhân chiều dài cạnh đáy với chiều cao và nhân với 1/2. Nhớ ghi kết quả với đơn vị bình phương vì bạn đang tính diện tích.[3]
  • Ví dụ, nếu chiều dài cạnh đáy là 8 và chiều cao là 9, phép tính của bạn sẽ là . Diện tích của hình tam giác là 36 cm 2.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 2:

Tìm thể tích hình lăng trụ

 1. 1
  Thay giá trị diện tích tam giác vào công thức để tìm thể tích hinh lăng trụ. Diện tích hính tam giác là một trong hai số mà bạn cần có để tìm thể tích hình lăng trụ. Trong công thức , diện tích hình tam giác là .[4]
  • Với ví dụ trên, công thức sẽ là .
 2. 2
  Xác định chiều cao của hình lăng trụ và thay vào công thức. Bây giờ bạn cần tìm chiều cao của hình lăng trụ tam giác, tức là chiều dài của một trong các cạnh. Ví dụ, hình lăng trụ có chiều cao 16 cm. Bạn sẽ thay số này vào công thức .[5]
  • Ví dụ, phép tính của bạn bây giờ sẽ là .
 3. 3
  Nhân diện tích tam giác với chiều cao của hình lăng trụ để tìm thể tích. Vì bây giờ đã có tất cả các thành phần của phương trình, bạn sẽ nhân diện tích của đáy hình tam giác với chiều cao hình lăng trụ. Kết quả sẽ là thể tích của hình lăng trụ tam giác.[6]
  • Như vậy, nếu , đáp số sẽ là 576 cm 3.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Đảm bảo sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho tất cả các số đo hình lăng trụ trước khi tính toán. Ví dụ, nếu một số đo của hình lăng trụ có đơn vị là millimet và các số đo còn lại có đơn vi là centimet, bạn cần đổi millimet thành centimet trước.

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 206.883 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 206.883 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo