Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Tỷ lệ tăng trưởng là chỉ số rất hữu ích để xem xét cơ hội đầu tư. Đô thị, trường học và nhóm khác cũng thường sử dụng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của người dân thể dự đoán nhu cầu xây dựng, dịch vụ, vv. Chỉ số thống kê này rất quan trọng và hữu ích, và cũng không quá khó để tự tính toán. Tỷ lệ tăng trưởng là chỉ số rất hữu ích để xem xét cơ hội đầu tư. Đô thị, trường học và nhóm khác cũng thường sử dụng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của người dân thể dự đoán nhu cầu xây dựng, dịch vụ, vv. Chỉ số thống kê này rất quan trọng và hữu ích, và cũng không quá khó để tự tính toán.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Tính tăng trưởng trong một năm

Tải về bản PDF
 1. 1
  Lấy giá trị khởi đầu. Để tính toán tốc độ tăng trưởng, bạn cần phải có giá trị khởi đầu. Giá trị khởi đầu là dân số, doanh thu, hoặc bất cứ số liệu mà bạn đang xem xét vào đầu năm.
  • Ví dụ, vào đầu năm dân số của một ngôi làng là 125, thì giá trị khởi đầu là 125.
 2. 2
  Lấy giá trị cuối. Để tính toán tăng trưởng, bạn không chỉ cần giá trị khởi đầu, mà còn cần giá trị cuối. Giá trị đó là dân số, doanh thu, hoặc bất cứ số liệu mà bạn đang xem xét vào cuối năm.
  • Ví dụ, dân số vào lúc cuối năm của ngôi làng là 275, thì giá trị cuối cùng là 275.
 3. 3
  Tính tỷ lệ tăng trưởng trong năm. Tỷ lệ tăng trưởng được tính theo công thức sau: Tỷ lệ tăng trưởng trong năm = [1]
  • Ví dụ, một ngôi làng vào đầu năm có 150 người dân, và tăng lên 275 người vào cuối năm. Cách tính tỷ lệ tăng trưởng trong năm như sau:
  • Tỷ lệ tăng trưởng
  • =
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Tính tăng trưởng hàng năm của nhiều năm

Tải về bản PDF
 1. 1
  Lấy giá trị đầu. Để tính tốc độ tăng trưởng, bạn cần phải có giá trị đầu. Giá trị đầu là dân số, doanh thu, hoặc bất cứ số liệu mà bạn đang xem xét vào đầu thời kỳ.
  • Ví dụ, nếu doanh thu của một công ty trong đầu thời kỳ là 10.000 USD, thì giá trị đầu là 10.000 USD.
 2. 2
  Lất giá trị cuối. Ngoài giá trị đầu để tính tỷ lệ tăng trưởng hàng năm, bạn cũng cần phải có giá trị cuối. Giá trị đó là dân số, doanh thu, hoặc bất cứ số liệu mà bạn đang xem xét vào cuối kỳ.
  • Ví dụ, nếu doanh thu của công ty vào cuối kỳ là 65.000 USD, thì giá trị cuối là 65.000 USD.
 3. 3
  Quyết định số năm cần tính toán. Vì bạn đang đo tốc độ tăng trưởng của một giai đoạn, nên bạn cần phải biết số năm trong giai đoạn này.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tính tỷ lệ tăng trưởng trong doanh thu hàng năm của công ty từ năm 2011 đến năm 2015, thì số năm là 4 tức là từ 2015 đến 2011.
 4. 4
  Tính tỷ lệ tăng trưởng hàng năm. Công thức tính tốc độ tăng trưởng hàng năm là Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong đó f là giá trị cuối, s là giá trị đầu, và y là số năm.[2]
  • Ví dụ: Một công ty kiếm được 10.000 USD trong năm 2011 và trong bốn năm sau vào năm 2015 công ty kiếm được 65,000 USD. Vậy tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là bao nhiêu?
  • Nhập các giá trị trên vào công thức tỷ lệ tăng trưởng để tìm câu trả lời:
  • Tốc độ tăng trưởng hàng năm
  • = 59.67% tăng trưởng hàng năm
  • Chú ý - nâng cao giá trị của a lên lũy thừa sẽ tương đương với căn bậc b của a. Bạn có thể phải cần máy tính có nút "" để tính, hoặc tính bằng công cụ tính trực tuyến.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính chiết khấuTính chiết khấu
Tính Hữu dụng BiênTính Hữu dụng Biên
Tính Lợi nhuậnTính Lợi nhuận
Trở thành một doanh nhân thành đạtTrở thành một doanh nhân thành đạt
Tính đòn bẩy hoạt độngTính đòn bẩy hoạt động
Tính Giá trị thị trường của một công tyTính Giá trị thị trường của một công ty
Hình thành ý tưởng kinh doanhHình thành ý tưởng kinh doanh
Tính thặng dư tiêu dùngTính thặng dư tiêu dùng
Dự báo nhu cầu thị trườngDự báo nhu cầu thị trường
Đối phó với Khách hàng Thô lỗĐối phó với Khách hàng Thô lỗ
Bắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏBắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏ
Viết báo cáo kinh doanhViết báo cáo kinh doanh
Kiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏKiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏ
Khởi nghiệp chăn nuôi gàKhởi nghiệp chăn nuôi gà
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Michael R. Lewis
Cùng viết bởi:
Doanh nhân và cố vấn tài chính
Bài viết này đã được cùng viết bởi Michael R. Lewis. Michael R. Lewis là giám đốc điều hành, doanh nhân và cố vấn đầu tư đã nghỉ hưu tại Texas. Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm trong Kinh doanh & Tài chính, bao gồm vị trí Phó chủ tịch của Blue Cross Blue Shield của Texas. Ông có bằng BBA về Quản lý Công nghiệp từ Đại học Texas tại Austin. Bài viết này đã được xem 234.621 lần.
Chuyên mục: Kinh doanh
Trang này đã được đọc 234.621 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo