Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Tỷ lệ nghỉ việc của công ty tức là tỷ lệ nhân viên công ty tự nguyện nghỉ việc. Tỷ lệ nghỉ việc hay còn được gọi là tỷ lệ thôi việc hoặc tỷ lệ nhảy việc. Nếu tỷ lệ nghỉ việc ở công ty của bạn ở mức cao thì bạn có thể sẽ tốn rất nhiều tiền bạc để liên tục thay nhân viên. Hơn nữa, khách hàng có thể cho rằng giá trị sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn giảm xuống do lực lượng lao động bị giảm sút hay các nhân viên còn lại thiếu tinh thần hoặc thiếu động lực. Và nếu thương hiệu của bạn bị tổn hại thì điều đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kinh doanh của chính bạn.

Phần 1
Phần 1 của 3:

Tính tỷ lệ nghỉ việc

 1. 1
  Tính tỷ lệ nghỉ việc hàng tháng. Để tính tỷ lệ nghỉ việc cho bất kỳ tháng nào, bạn cần phải biết tổng số nhân viên lúc đầu tháng. Sau đó, bạn cũng cần nắm được số nhân viên mới được thêm vào tháng đó. Cuối cùng, xác định số nhân viên rời khỏi công ty. Số nhân viên rời khỏi công ty chính là số lượng nghỉ việc.
  • Thay số liệu vào công thức sau: Tỷ lệ nghỉ việc = Số lượng nghỉ việc/Số Nhân sự Trung bình * 100.
  • Ví dụ: giả sử một công ty viễn thông có 150 nhân viên tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2015. Trong tháng đó, 20 nhân viên tự nguyện rời công ty. Ngoài ra, công ty đã thuê 25 nhân viên mới.
  • Trước tiên, tính số nhân sự trung bình. Số lượng ban đầu là 150. Nếu 20 người nghỉ việc và 25 người mới được thuê thì số nhân sự lúc cuối tháng là 155. Số nhân viên trung bình trong tháng đó có thể được tính theo phương trình: .
  • Tiếp theo là tính tỷ lệ nghỉ việc hàng tháng. Trong tháng này, đã có 20 người nghỉ việc, và số nhân viên trung bình là 152,5. Tỷ lệ nghỉ việc hàng tháng có thể được tính theo phương trình sau
  • Như vậy tỷ lệ nghỉ việc trong tháng 4 năm 2015 của công ty là 13,11%.
 2. 2
  Tính tỷ lệ nghỉ việc hàng quý. Cũng dùng công thức trên, nhưng thay vì dùng dữ liệu của một tháng, bạn cần xem dữ liệu trong một quý, tức là ba tháng. Giả sử công ty viễn thông trong ví dụ trên muốn tính tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên trong quý II năm 2015. Tức tháng 4, 5 và 6 năm 2015.
  • Số lượng nhân viên vào ngày 1 tháng 4 năm 2015 là 150. Trong cả quý II, có 30 người nghỉ việc và 40 nhân viên mới được thuê. Do đó, số nhân viên cuối quý vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 là
  • Số nhân sự trung bình trong quý là .
  • Tỷ lệ nghỉ việc trong quý II năm 2015 là , tức 19,35%.
 3. 3
  Tính tỷ lệ nghỉ việc hàng năm. Để tính tỷ lệ nghỉ việc hàng năm, bạn cần nắm được tổng số nhân viên nghỉ việc trong cả năm. Sau đó, bạn cần tính bình quân số lượng nhân sự. Dùng số nhân sự bình quân sẽ chính xác hơn về mặt toán học do nó hạn chế ảnh hưởng từ thay đổi theo mùa trong số lượng nhân viên của công ty trong suốt cả năm.[1]
  • Giả sử công ty viễn thông trong ví dụ trên có tổng số 62 nhân viên thôi việc trong cả năm.
  • Họ thường thuê thêm thêm 20% nhân viên trong quý cuối năm - mùa bận rộn nhất. Vì vậy, công ty có trung bình 155 nhân viên trong ba quý đầu, và trung bình 186 nhân viên trong quý cuối cùng.
  • Trong một năm có bốn quý, do đó bạn có thể tính toán số nhân sự bình quân theo công thức sau .
  • Bạn cũng có thể dùng số tuần làm việc để tính. Trong một năm có 52 tuần, trong ba quý đầu có 39 tuần, và trong quý cuối cùng có 13 tuần. Tính số nhân sự bình quân theo công thức .
  • Cuối cùng, dựa vào số giờ làm việc để tính. Trong một năm có 2.080 giờ làm việc, trong ba quý đầu có 1.560 giờ, và trong quý cuối cùng có 520 giờ. Tính theo công thức
  • Số nhân sự bình quân của công ty này là 162,75.
  • Tính tỷ lệ nghỉ việc hàng năm theo công thức , tức 38,09%.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 3:

Dự báo tỷ lệ thôi việc

 1. 1
  Hiểu được giá trị của việc dự báo tỷ lệ nghỉ việc. Mặc dù xem xét tỷ lệ nghỉ việc trong quá khứ là rất hữu ích, nhưng doanh nghiệp cũng cần dự báo tỷ lệ nghỉ việc để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trong tương lai. Bạn có thể dùng tỷ lệ nghỉ việc dự kiến của mình để so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành hoặc lĩnh vực. Nếu tỷ lệ thất nghiệp dự đoán bất lợi, doanh nghiệp có thể thực hiện chiến lược để hạn chế số lượng nhân viên nghỉ việc.
 2. 2
  Tìm hiểu công thức chuyển đổi số liệu theo năm. Nếu bạn biết số lượng nhân viên nghỉ việc trong vài tháng, bạn có thể dựa vào đó để suy đoán tỷ lệ nghỉ việc trong thời gian còn lại của năm. Nhớ rằng dữ liệu này là một phép chiếu và có thể không tính đến tác động từ thay đổi theo mùa lên tỷ lệ nghỉ việc thực sự.[2]
  • Dùng công thức .
  • = tỷ lệ nghỉ việc hàng năm
  • = tỷ lệ nghỉ việc tích lũy
  • = thời gian quan sát.
 3. 3
  Chuyển đổi tỷ lệ nghỉ việc theo dữ liệu hàng tháng về tỷ lệ theo năm. Giả sử một công ty muốn sử dụng dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 5 để chuyển đổi thành tỷ lệ nghỉ việc theo năm. Vào ngày 1 tháng 1, công ty có 2.050 nhân viên. Số lượng thôi việc là 125, và số người mới tuyển dụng là 122 người. Do đó số nhân viên cuối cùng là 2.047.
  • Tính tỷ lệ nghỉ việc tích lũy. Số nhân viên trung bình là 2.048,5 (). Tỷ lệ nghỉ việc tích lũy là 6,1% ().
  • Chuyển đổi tỷ lệ nghỉ việc về tỷ lệ theo năm. Tỷ lệ nghỉ việc tích lũy là 6,1% và thời gian quan sát là 5 (từ tháng 1 đến tháng 5 là năm tháng).
  • Tỷ lệ nghỉ việc theo năm là 15,3%.
 4. 4
  Dự đoán tỷ lệ nghỉ việc hàng quý. Cũng dùng công thức trên, chỉ khác là thay vì 12 tháng thì ở đây dùng 3 tháng. Ví dụ, giả sử cũng công ty trong ví dụ trên muốn sử dụng số liệu tháng 4 và tháng 5 để dự báo tỷ lệ nghỉ việc cho toàn bộ quý thứ hai. Vào ngày 1 tháng 4, công ty có 2.049 nhân viên. Số lượng nhân viên nghỉ việc tháng tư và tháng năm là 37, và số người mới tuyển dụng là 35. Vì vậy, số lượng nhân viên vào ngày 31 tháng 5 là 2.047.
  • Tính tỷ lệ nghỉ việc tích lũy trong quý. Số nhân viên trung bình là 2.048 (). Tỉ lệ nghỉ việc tích lũy trong hai tháng này là 1,81% ()
  • Suy luận tỷ lệ nghỉ việc cho thời gian còn lại của quý. Tỷ lệ nghỉ việc tích lũy là 1,81% và số thời gian được quan sát là 2 (Tháng Tư và Tháng Năm).
  • Tỷ lệ nghỉ việc dự đoán cho quý II là 2,73%.
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 3:

Phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ nghỉ việc

 1. 1
  Tỷ lệ nghỉ việc quá cao có thể làm hỏng thương hiệu của công ty. Khách hàng đánh giá sự hài lòng của họ với một công ty phần lớn dựa vào mối quan hệ của họ với nhân viên. Khách hàng có thể cho rằng họ đang mua sản phẩm kém hoặc nhận dịch vụ giảm chất lượng do sự thay đổi về nhân sự. Và theo khách hàng, tỷ lệ nghỉ việc cao có thể khiến cho công ty thiếu nhân sự hoặc thiếu tinh thần và động lực của các nhân viên còn lại.[3]
 2. 2
  Tỷ lệ nghỉ việc ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Nếu doanh nghiệp bị mất khách hàng do tỷ lệ nghỉ việc quá cao, thì điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Theo một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ nghỉ việc cao ảnh hưởng lên đến 400% lợi nhuận của công ty. Nghiên cứu này đã tiến hành xem xét các chi nhánh khác nhau của một công ty dịch vụ hỗ trợ tạm thời. Các chi nhánh có tỷ lệ thôi việc ở mức cao nhất có xu hướng sinh lợi thấp hơn bốn lần so với chi nhánh có tỷ lệ nghỉ việc ở mức thấp nhất.[4] [5]
 3. 3
  Cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều tiền. Với một nhân viên nghỉ việc, công ty có thể phải chi tiêu tới 1/5 mức lương của nhân viên đó để thay thế nhân viên khác. Như vậy, nếu tỷ lệ nghỉ việc cao, doanh nghiệp có thể tốn rất nhiều tiền để thay nhân viên mới. Ngoài ra, việc nhân viên nghỉ việc kéo theo năng suất giảm sút, tốn nhiều chi phí thuê và đào tạo một nhân viên mới và năng suất sẽ chậm hơn cho đến khi nhân viên mới học thành thạo công việc. Công ty có thể tránh những chi phí này bằng cách thực hiện chính sách nhằm giữ chân nhân viên. Linh hoạt trong nơi làm việc, thời gian nghỉ ốm tích lũy và nghỉ phép vì gia đình có trả lương là những chính sách có thể giúp giảm tỷ lệ nhân viên nghỉ việc.[6]
  Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Michael R. Lewis
Cùng viết bởi:
Doanh nhân và cố vấn tài chính
Bài viết này đã được cùng viết bởi Michael R. Lewis. Michael R. Lewis là giám đốc điều hành, doanh nhân và cố vấn đầu tư đã nghỉ hưu tại Texas. Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm trong Kinh doanh & Tài chính, bao gồm vị trí Phó chủ tịch của Blue Cross Blue Shield của Texas. Ông có bằng BBA về Quản lý Công nghiệp từ Đại học Texas tại Austin. Bài viết này đã được xem 31.517 lần.
Chuyên mục: Công ty
Trang này đã được đọc 31.517 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo