Cách để Tính NPV trong Excel

Giá trị hiện tại thuần (NPV) là thuật ngữ tài chính kế toán cho phép quản lý cân nhắc giá trị thời gian của đồng tiền. Chẳng hạn như, đồng tiền mà bạn nhận được hôm nay sẽ giá trị hơn đồng tiền bạn nhận được vào năm sau. NPV đôi khi được diễn tả là: yếu tố tạo nên tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) 0 của chuỗi các dòng tiền âm và dương. Biết cách tính NPV trong Excel có thể giúp bạn phân tích những mục đầu tư tiềm năng và ra quyết định đúng đắn.

Phương pháp 1 của 1:
Tính NPV trong Excel

 1. 1
  Thu thập chi tiết tình huống mà bạn muốn tính NPV.
 2. 2
  Chạy ứng dụng Microsoft Excel.
 3. 3
  Mở một bảng tính mới và lưu tập tin với tên phù hợp.
 4. 4
  Chọn tỷ lệ khấu trừ hàng năm dành cho chuỗi dòng tiền trước khi tính NPV.
  • Bạn có thể dùng tỷ lệ lãi suất có thể thu được khi đầu tư, tỷ lệ lạm phát hoặc tỷ lệ nhất định mà khoản đầu tư phải đáp ứng để được công ty phê duyệt.
 5. 5
  Nhập tên vào các ô từ A1 đến A6 theo thứ tự như sau: Tỷ lệ Khấu trừ Hàng năm, Đầu tư Ban đầu, Lợi nhuận Năm 1, Lợi nhuận Năm 2, Lợi nhuận Năm 3 và hàm NPV.
  • Nếu sử dụng nhiều hơn 3 năm lợi nhuận, cũng hãy đặt tên các ô tương ứng với những năm tiếp theo.
 6. 6
  Nhập biến dùng cho hàm Excel ở cột B, từ ô B1 đến ô B5.
  • Đầu tư ban đầu đại diện cho lượng tiền mà bạn sẽ phải đóng góp để bắt đầu dự án hay thương vụ đầu tư. Ở đây, giá trị nhập vào mang dấu âm.
  • Giá trị lợi nhuận năm 1, năm 2 và năm 3 ước tính giá trị thu được kỳ vọng trong vài năm đầu tiên của dự án. Lợi nhuận được nhập vào nên là giá trị dương. Tuy nhiên, nếu dự đoán lỗ thuần trong một hay nhiều năm, giá trị thu được thuần trong những năm ấy sẽ mang dấu âm.
 7. 7
  Xác định thời gian của khoản đầu tư ban đầu.
  • Nếu chi tiêu ban đầu phát sinh vào cuối giai đoạn thứ nhất, nó sẽ được bao gồm như một giá trị trong hàm NPV.
  • Nếu nó phát sinh tại thời điểm hiện tại hoặc thời điểm bắt đầu của giai đoạn đầu tiên, nó sẽ không được đưa vào hàm NPV. Thay vào đó, ta sẽ cộng nó vào kết quả thu được từ hàm này.
 8. 8
  Tạo hàm NPV ở ô B6.
  • Chọn ô và nhấp chuột vào nút hàm, được ký hiệu là "fx". Chọn hàm NPV. Cửa sổ hàm sẽ được mở.
  • Nhập tham chiếu đến ô B1 trong trường "rate" (tỷ suất).
  • Nhập tham chiếu đến ô B2 trong trường "value" (giá trị) chỉ khi đầu tư phát sinh cuối giai đoạn đầu tiên. Nếu không phải vậy, đừng nhập tham chiếu đến ô B2.
  • Nhập tham chiếu đến ô B3, B4 và B5 trong ba trường giá trị tiếp theo. Nhập vào nút "OK".
 9. 9
  Đầu tư ban đầu chỉ được cộng vào kết quả của hàm NPV khi khoản đầu tư này được thực hiện ở đầu giai đoạn đầu tiên.
  • Trong các trường hợp khác, NPV được tính bằng công thức.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn có thể thấy được sự khác biệt trong giá trị đồng tiền dưới ảnh hưởng của yếu tố thời gian bằng cách cộng các khoản lợi nhuận ước tính của từng năm, trừ đi đầu tư ban đầu và so sánh kết quả thu được với NPV trong tình huống đó. Chẳng hạn như, với đầu tư ban đầu là 100 triệu đồng, phát sinh vào cuối giai đoạn 1, lợi nhuận thu về của ba năm tiếp theo lần lượt là 40 triệu, 60 triệu và 80 triệu đồng thì NPV thu được sẽ là khoảng 42 triệu đồng. Tổng của khoản đầu tư và lợi nhuận ước tính trong tình huống này sẽ là 80 triệu đồng.

Cảnh báo

 • Nhớ rằng lợi nhuận hàng năm được đưa ra chỉ là những con số ước tính. Mọi khoản đầu tư hay dự án kinh doanh đều chứa đựng rủi ro thua lỗ và lợi nhuận thực sự có thể sẽ rất khác với con số ước tính.

Những thứ bạn cần

 • Máy vi tính
 • Microsoft Excel
 • Thông tin chi tiết về dự án hay thương vụ đầu tư

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Office
Trang này đã được đọc 3.916 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo