Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Lực tác động F là sức “kéo” hay “đẩy” lên một vật để di chuyển nó hay làm nó chuyển động nhanh hơn. Định luật II Newton về chuyển động đã mô tả mối liên quan giữa lực, khối lượng và gia tốc, và mối quan hệ này được áp dụng để tính lực. Khối lượng của vật càng lớn, lực cần tác động vào để làm nó chuyển động càng lớn.

Phần 1
Phần 1 của 2:

Ghi nhớ Công thức

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhân khối lượng của vật với gia tốc. Một lực (F) cần tác động để di chuyển vật thể có khối lượng (m) với gia tốc (a) được tính bởi công thức F= m x a. Hay lực = khối lượng nhân với gia tốc.[1]
 2. 2
  Đổi đơn vị sang hệ SI. SI là viết tắt của International System of Units (Hệ đơn vị đo lường quốc tế), đơn vị SI của khối lượng là kilogram và của gia tốc là m/s2 (Mét trên giây bình phương). Khi khối lượng và gia tốc mang đơn vị SI, đơn vị của lực cũng phải theo hệ này là N (Newton).
  • Ví dụ, nếu khối lượng của vật là 3 pound, bạn cần chuyển thành đơn vị kilogram. 3 pound bằng 1,36 kg, vậy ta có khối lượng của vật là 1,36 kg.[2]
 3. 3
  Hãy nhớ rằng trong vật lý, khối lượng và trọng lượng là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu đề cho trong lượng của vật (đơn vị N), hãy chia giá trị đó cho 9,8 để lấy giá trị khối lượng tương ứng. Ví dụ, một vật có trọng lượng 10 N sẽ có khối lượng 10/9,8 = 1,02 kg.
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 2:

Áp dụng Công thức

Tải về bản PDF
 1. 1
  Tìm lực đủ để di chuyển một chiếc xe nặng 1000 kg với gia tốc 5 m/s2.
  • Kiểm tra các đơn vị đã đúng chuẩn của hệ SI hay chưa
  • Nhân giá trị khối lượng (1000 kg) với 5 m/s2 để tìm giá trị lực tác động
 2. 2
  Tính giá trị lực đủ để di chuyển chiếc xe ngựa nặng 8 pound với gia tốc 7 m/s2.
  • Trước hết, đổi tất cả đơn vị sang hệ SI. 1 pound tương đương 0,453 kg, nhân giá trị này với 8 pound để xác định khối lượng.
  • Nhân giá trị khối lượng mới (3,62 kg) với gia tốc (7 m/s2).
 3. 3
  Tìm độ lớn của lực tác động lên một xe bò trọng lượng 100 N với gia tốc 2,5 m/s2.
  • Nên nhớ: 9,8 N bằng 1 kg. Vì vậy, hãy chuyển từ đơn vị Newton sang kg bằng cách chia cho 9,8, và bạn sẽ được giá trị 10,2 kg.
  • Nhân giá trị khối lượng mới (10,2 kg) với gia tốc (2,5 m/s2).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Luôn luôn đọc câu hỏi cẩn thận để xem đề cho trọng lượng hay khối lượng.
 • Cách viết đơn vị khác của Newton, đơn vị đo lực chuẩn, là N = kg * m/s^2.
 • Kiểm tra để chắc chắn rằng mọi giá trị đều được chuyển hết về kilogram và m/s^2.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính trọng lượng dựa trên khối lượng
Hiểu về công thức E=mc2Hiểu về công thức E=mc2
Tính bước sóngTính bước sóng
Tính công suấtTính công suất
Tính lực Căng dây trong Vật lýTính lực Căng dây trong Vật lý
Tính áp suất riêng phầnTính áp suất riêng phần
Tính chu kì bán rãTính chu kì bán rã
Chuyển đổi giây sang giờChuyển đổi giây sang giờ
Tính tải trọng gióTính tải trọng gió
Tính vận tốc tức thờiTính vận tốc tức thời
Tính điện trở toàn mạchTính điện trở toàn mạch
Tính gia tốcTính gia tốc
Tính độ lớn của véc tơTính độ lớn của véc tơ
Tính phần trăm khối lượngTính phần trăm khối lượng
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 21 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 256.024 lần.
Chuyên mục: Vật lý
Trang này đã được đọc 256.024 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo