Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Lãi suất đơn là một lượng tiền lãi được trả theo từng kỳ riêng biệt dựa trên số tiền vay hoặc cho vay ban đầu. Ngược lại, lãi suất còn được tính dựa trên tổng tiền gốc và lãi cộng dồn của những kỳ trước (còn gọi là lãi kép). Bài này sẽ đưa ra cho bạn cách tính lãi đơn dựa trên công thức I=PRT, trong đó I = lãi suất, P = tiền gốc, R = lãi suất và T = thời gian.

Các bước

 1. 1
  Xác định số tiền “gốc”. Tiền gốc là số tiền ban đầu và bạn sẽ sử dụng để tính ta tiền lãi. Một cách tổng quát, tiền gốc là số tiền mà bạn vay hoặc cho vay trong kỳ đầu.
  • Ví dụ, bạn cho một người bạn mượn $55.000. Thì có nghĩa tiền gốc của bạn là “55.000”.
 2. 2
  Viết “lãi suất” dưới dạng số thập phân. Lãi suất chỉ ra bao nhiêu phần trăm của tiền vốn sẽ được trả lại cho mỗi kỳ. Thông thường, lãi suất sẽ được viết dưới dạng phần trăm, ta chia nó cho 100 để lấy số thập phân
  • Ví dụ, bạn của bạn vay $55.000 với lãi suất 3%. Viết nó dưới dạng thập phân, là 3/100 = 0,03.
 3. 3
  Xác định “kỳ hạn”. Khi tính lãi đơn, hãy nhớ là lãi suất tích lũy tại một khoảng thời gian nhất định. Với lãi suất “thường niên”, kỳ hạn sẽ là năm, nhưng cũng tùy theo điều khoản vay mà chúng có thể sẽ là tháng, tuần hoặc ngày… Viết số kỳ dưới dạng một số nguyên hay thập phân để xem sẽ có bao nhiêu kỳ tính lãi cho đến khi nợ gốc được trả.
  • Trong ví dụ này, giả sử người bạn đó nói là sẽ trả với lãi suất thường niên trong 10 năm. Vậy số kỳ sẽ là 10.
  • Tuy nhiên, nếu khoảng thời gian được tính khác đi thì số kỳ cũng sẽ thay đổi. Ví dụ, nếu 2 người đồng ý trả mỗi tháng 1 lần trong vòng 10 năm, thì số kỳ sẽ là 10 năm × 12 tháng = 120.
 4. 4
  Thay các giá trị P, R và T vào công thức I = PRT. Lấy tiền vốn × lãi suất × thời gian để tính ra lượng tiền lãi của khoản cho vay. Giá trị I bạn vừa tìm chính là tổng số tiền lãi bạn sẽ được trả dựa trên số tiền gốc đã vay hoặc cho vay.
  • Trong ví dụ, ta thay P bằng 55.000, R bằng 0,03 và T là 10. I = 55.000 × 0,03 × 10 = 16.500 = $16.500. Người bạn đó nợ bạn tổng cộng $16.500 tiền lãi.
  • Phép toán này về cở bản là tính các khoản phần trăm nhỏ của khoản vốn vay, sau đó nhân chúng với số kỳ tính lãi. Vì lẽ đó, dùng khoảng thời gian nhỏ hơn sẽ đẩy lãi suất lên rất cao đối với cùng 1 thời gian vay. Nếu người bạn đó vay theo tháng, T sẽ là 120, đồng nghĩa với số lãi sau 10 năm sẽ rất khủng khiếp: $198.000!
 5. 5
  Cộng số tiền lãi vào số tiền gốc để tính tổng nợ. Khi để kỳ hạn trả gốc, những người vay tiền không chỉ phải trả số tiền vốn cho chủ nợ mà còn phải thêm cả tiền lãi nữa. Đề tính tổng nợ, bạn hãy cộng số tiền lãi vào số vốn ban đầu.
  • Trong ví dụ, ta lấy số tiền lãi ($16.500) cộng với số tiền ban đầu ($55.000) để được $71.500. Vậy với 3% lãi suất thường niên trong 10 năm, bạn của bạn sẽ nợ bạn một khoản tiền $71.500 cho khoản vay lúc đầu là $55.000
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Có thể suy ra công thức tính vốn vay (P=I÷RT), lãi suất (R=I÷PT) và số kỳ hạn (T=I÷PR) từ công thức này.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính Thể tích Hình trụTính Thể tích Hình trụ
Tính thể tích hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình hộp chữ nhật
Tính Thể tích Hình lập phươngTính Thể tích Hình lập phương
Tính diện tích hình trònTính diện tích hình tròn
Quy đổi từ mililit sang gamQuy đổi từ mililit sang gam
Dùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳngDùng công thức tính khoảng cách tìm độ dài đoạn thẳng
Tính thể tích hình cầuTính thể tích hình cầu
Tính Đường kính của Hình trònTính Đường kính của Hình tròn
Tính Diện tích Hình Lục giácTính Diện tích Hình Lục giác
Tìm chiều dài cạnh huyềnTìm chiều dài cạnh huyền
Tính xác suấtTính xác suất
Tìm độ dài đường chéo hình chữ nhậtTìm độ dài đường chéo hình chữ nhật
Tính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giácTính Thể tích của Hình lăng trụ Tam giác
Tính độ dài cungTính độ dài cung
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 17.853 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 17.853 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo