Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nếu bạn đang có ý định đầu tư vào một công ty hoặc muốn bán công ty, WikiHow sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính toán giá trị của công ty để có thể định giá công ty chính xác nhất. Giá trị thị trường của một công ty thể hiện sự mong đợi của giới đầu tư về mức lợi nhuận trong tương lai của công ty đó.[1] Tuy nhiên thật không may, định giá cho toàn bộ doanh nghiệp không dễ dàng như định giá các loại tài sản nhỏ, có tính thanh khoản cao hơn, chẳng hạn như cổ phần. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để tính giá trị thị trường của một công ty để tìm ra được giá trị thực của công ty đó một cách chính xác. Một số phương pháp đơn giản được thảo luận ở đây liên quan đến việc xem xét vốn hóa thị trường của công ty (giá trị cổ phiếu và cổ phiếu đang lưu hành), phân tích các công ty có thể so sánh được hoặc dùng các số nhân trong ngành để xác định giá trị thị trường.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Tính giá trị thị trường bằng giá trị vốn hóa thị trường

 1. 1
  Xác định liệu rằng giá trị vốn hóa thị trường có phải là lựa chọn định giá tốt nhất. Cách đáng tin và đơn giản nhất để xác định giá trị thị trường của công ty là tính toán một giá trị được gọi là vốn hóa thị trường của công ty đó, con số này đại diện cho tổng giá trị của tất cả cổ phần đang lưu hành. Giá trị vốn hóa thị trường được định nghĩa là giá trị cổ phiếu của công ty nhân với tổng số cổ phần đang lưu hành. Giá trị này được dùng như một thước đo quy mô tổng thể của một công ty. [2]
  • Lưu ý: phương pháp này chỉ áp dụng cho các công ty giao dịch công khai và có thể dễ dàng xác định giá trị cổ phần.
  • Điểm bất lợi của phương pháp này là giá trị của công ty phụ thuộc vào sự dao động của thị trường. Nếu thị trường chứng khoán sụt giảm do yếu tố bên ngoài thì giá trị vốn hóa thị trường của công ty sẽ giảm, ngay cả khi tình trạng tài chính của công ty đó không đổi.
  • Do phụ thuộc vào niềm tin của nhà đầu tư, giá trị vốn hóa thị trường là một phương pháp biến động cao và không đáng tin cậy trong việc tính giá trị đích thực của công ty. Nhiều yếu tố có thể tác động vào việc xác định giá mỗi cổ phần và cả giá trị vốn hóa thị trường của một công ty, vì vậy tốt nhất không nên dựa hoàn toàn vào giá trị này. Tuy vậy, bất kỳ người mua tiềm năng nào cũng đều có thể kỳ vọng giống nhau về thị trường và áp giá tương tự nhau đối với lợi nhuận tiềm năng của công ty.
 2. 2
  Xác định giá cổ phần hiện tại của công ty. Giá cổ phần của công ty được công bố rộng rãi trên nhiều trang web, chẳng hạn như Bloomberg, Yahoo! Finance, và Google Finance, và nhiều trang khác. Thử tìm kiếm bằng cụm từ "cổ phiếu" và theo sau là tên công ty hoặc ký hiệu mã cổ phiếu (nếu biết) trên công cụ tìm kiếm để tìm thông tin này. Giá trị cổ phiếu mà bạn cần dùng để tính toán là giá trị thị trường hiện tại, thường được hiển thị nổi bật trong báo cáo cổ phiếu trên bất kỳ trang web tài chính lớn nào.
 3. 3
  Tìm số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Tiếp theo, bạn cần phải tìm xem có bao nhiêu cổ phiếu của công ty lưu hành trên thị trường. Đây là số cổ phiếu hiện hành của công ty đang được nắm giữ bởi tất cả các cổ đông, bao gồm cả thành viên nội bộ như nhân viên và thành viên hội đồng quản trị, và các nhà đầu tư bên ngoài như ngân hàng và cá nhân.[3] Bạn có thể tìm thông tin này trên cùng website với giá cổ phiếu hoặc trên bảng cân đối kế toán của công ty dưới hình thức "vốn cổ phần".
  • Theo quy định pháp luật, tất cả bảng cân đối của các công ty đại chúng đều được đăng trực tuyến và miễn phí.[4] Bạn chỉ cần dùng công cụ tìm kiếm đơn giản để tìm bất kỳ bảng cân đối của công ty đại chúng nào.
 4. 4
  Lấy số cổ phiếu lưu hành trên thị trường nhân với giá cổ phiếu hiện tại để xác định giá trị vốn hóa thị trường của công ty. Con số này thể hiện tổng giá trị tất cả cổ phần của các nhà đầu tư trong công ty, nhằm đưa ra bức tranh khá chính xác về giá trị tổng thể của công ty.
  • Ví dụ: xem xét công ty Sanders Enterprises, một công ty viễn thông đại chúng của Mỹ, giả sử công ty có 100.000 cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Nếu mỗi cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 13 USD, giá trị vốn hóa thị trường của công ty là 100.000 * 13 USD, ta được kết quả 1.300.000 USD.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Tìm giá trị thị trường thông qua các công ty có thể so sánh được

 1. 1
  Xác định xem liệu rằng đây có phải phương pháp định giá đúng để sử dụng không. Phương pháp định giá này mang lại kết quả khá chính xác đối với công ty sở hữu tư nhân hoặc giá trị vốn hóa thị trường của công ty được xem là không thực tế vì lý do nào đó. Để ước tính giá trị của một công ty, hãy nhìn vào giá bán của các công ty có thể so sánh được.[5]
  • Giá trị vốn hóa của thị trường có thể được coi là không thực tế nếu giá trị của một công ty chủ yếu được giữ trong tài sản vô hình và nhà đầu tư quá tự tin hoặc hoạt động đầu cơ của nhà đầu tư đẩy giá lên vượt quá giới hạn hợp lý.[6]
  • Phương pháp này có một số hạn chế. Đầu tiên, có thể khó tìm đủ dữ liệu, vì doanh thu của các doanh nghiệp có thể so sánh được là rất ít. Ngoài ra, phương pháp định giá này không tạo ra sự khác biệt đáng kể trong giá bán các công ty, chẳng hạn liệu công ty có buộc phải bán hay không.
  • Tuy nhiên, nếu bạn đang cố gắng tìm giá trị thị trường của một công ty tư nhân, các lựa chọn của bạn bị hạn chế, và phương pháp so sánh này là cách đơn giản để ước tính sơ bộ.
 2. 2
  Tìm công ty có thể so sánh được. Có một số quyết định liên quan đến việc lựa chọn doanh nghiệp nào có thể so sánh được. Lựa chọn lý tưởng nhất là các công ty được xem xét phải có cùng ngành nghề, có quy mô gần giống và có doanh thu và lợi nhuận tương tự với công ty bạn muốn đánh giá. Ngoài ra, giá bán (của các công ty có thể so sánh được) phải được lấy trong thời gian gần đây để phản ánh chính xác tình hình thị trường.
  • Nếu muốn xác định giá trị thị trường của một công ty tư nhân, bạn có thể dùng các công ty đại chúng có cùng ngành và cùng quy mô để so sánh. Phương pháp này dễ dàng hơn vì bạn có thể tìm được giá trị thị trường của các công ty đại chúng này trong vài phút bằng cách dùng phương pháp tìm kiếm giá trị vốn hóa thị trường trực tuyến.[7]
 3. 3
  Tạo mức giá bán trung bình. Sau khi tìm kiếm mức giá gần đây của các doanh nghiệp có thể so sánh được hoặc định giá của các công ty đại chúng tương tự, hãy tính mức trung bình của tất cả các giá. Giá trị trung bình này có thể được dùng làm điểm đầu trong ước tính giá trị thị trường của công ty bạn đang tìm.
  • Ví dụ: giả sử 3 công ty viễn thông tầm trung gần đây đã bán với giá lần lượt là 900.000 USD, 1.100.000 USD và 750.000 USD. Mức trung bình của 3 giá bán này sẽ là 916.000 USD. Qua đây có thể thấy rằng giá trị vốn hóa thị trường của công ty Anderson Enterprises ở 1.300.000 USD là một ước tính quá lạc quan về giá trị của nó.
  • Bạn có thể cân nhắc các giá trị khác dựa trên mức độ tương đồng của công ty dùng để so sánh với công ty mục tiêu. Ví dụ: nếu một công ty có quy mô và cấu trúc rất giống với công ty đang được ước tính, bạn có thể chọn phân bổ trọng số cao hơn cho giá bán của công ty này khi tính giá bán trung bình. Để biết thêm thông tin, bạn có thể xem chi tiết tại bài viết cách tính toán mức trung bình có trọng số.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Xác định giá trị thị trường bằng phương pháp nhân

 1. 1
  Xác định đây có phải là phương pháp phù hợp để thực hiện hay không. Phương pháp phù hợp nhất để định giá doanh nghiệp nhỏ là nhân hệ số. Phương pháp này dùng các số liệu về thu nhập, chẳng hạn như tổng doanh thu, tổng doanh thu và hàng tồn kho, hoặc lợi nhuận thuần và nhân với hệ số thích hợp để được giá trị của doanh nghiệp. Phương pháp này chỉ là ước tính và tốt nhất chỉ nên dùng để đánh giá sơ bộ do nó bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng để xác định giá trị thực tế của một công ty.[8]
 2. 2
  Tìm số liệu tài chính cần thiết. Nói chung, định giá công ty bằng phương pháp nhân cần phải có số liệu về doanh thu hàng năm (hoặc thu nhập). Bạn có thể ước tính định giá công ty qua số liệu về tổng giá trị tài sản của công ty (bao gồm giá trị của tất cả hàng tồn kho hiện tại và các cổ phần khác) và biên lợi nhuận. [9] Các giá trị này thường có sẵn trên báo cáo tài chính của công ty đại chúng. Tuy nhiên, đối với công ty tư nhân, bạn cần phải được cho phép để truy cập vào thông tin này.
  • Doanh thu hoặc thu nhập, cùng với hoa hồng và chi phí hàng tồn kho nếu có, đều được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động của công ty.
 3. 3
  Xác định hệ số thích hợp để sử dụng. Hệ số được sử dụng tùy thuộc vào từng ngành, điều kiện thị trường và bất kỳ mối quan ngại đặc biệt nào trong kinh doanh. Con số này hơi tự do, nhưng bạn có thể tìm số chính xác hơn từ hiệp hội thương mại hoặc từ một nhà thẩm định kinh doanh. Một ví dụ điển hình là định giá "quy tắc của ngón tay cái" của BizStat.[10]
  • Nguồn của hệ số cũng sẽ cho biết số liệu tài chính thích hợp để sử dụng trong tính toán của bạn. Ví dụ, tổng thu nhập hàng năm (thu nhập ròng) là điểm khởi đầu chung.
 4. 4
  Tính toán giá trị bằng hệ số. Khi tìm được số liệu tài chính cần thiết và hệ số thích hợp, bạn chỉ cần lấy các số này nhân lại với nhau để tìm ra giá trị ước tính gần đúng cho công ty. Nhắc lại, hãy nhớ rằng đây là giá trị ước tính rất sơ bộ của giá trị thị trường.
  • Ví dụ: giả sử rằng hệ số nhân thích hợp cho các công ty kế toán cỡ trung được ước tính là 1,5 * doanh thu hàng năm. Nếu doanh thu của công ty Anderson Enterprises trong năm nay là 1.400.000 USD, thì phương pháp nhân mang lại giá trị kinh doanh là (1.5 * 1,400,000), tức là 2.100.000 USD.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Lý do định giá của bạn sẽ ảnh hưởng đến trọng số mà bạn có thể mua được giá trị thị trường của công ty. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào một công ty, điều bạn cần quan tâm chính là tính tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm CAGR của công ty, chứ không phải tổng giá trị hoặc quy mô của công ty đó.
 • Giá trị thị trường của công ty có thể khác biệt rất lớn so với các giá trị khác của công ty, như giá trị trên sổ sách (giá trị tài sản ròng của tài sản vật chất trừ đi tài sản nợ) và giá trị doanh nghiệp (một thước đo khác có tính cả khoản nợ) do biến động trong các nghĩa vụ nợ và các nhân tố khác.[11] [12] [13]

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính chiết khấuTính chiết khấu
Tính Tỷ lệ tăng trưởng hàng nămTính Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm
Tính Hữu dụng BiênTính Hữu dụng Biên
Tính Lợi nhuậnTính Lợi nhuận
Trở thành một doanh nhân thành đạtTrở thành một doanh nhân thành đạt
Tính đòn bẩy hoạt độngTính đòn bẩy hoạt động
Tính thặng dư tiêu dùngTính thặng dư tiêu dùng
Hình thành ý tưởng kinh doanhHình thành ý tưởng kinh doanh
Dự báo nhu cầu thị trườngDự báo nhu cầu thị trường
Bắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏBắt đầu một Công việc Kinh doanh nhỏ
Đối phó với Khách hàng Thô lỗĐối phó với Khách hàng Thô lỗ
Viết báo cáo kinh doanhViết báo cáo kinh doanh
Kiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏKiếm tiền nhanh chóng khi bạn còn nhỏ
Tính tỷ lệ tăng trưởng bền vữngTính tỷ lệ tăng trưởng bền vững
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Marcus Raiyat
Cùng viết bởi:
Nhà giao dịch ngoại hối
Bài viết này đã được cùng viết bởi Marcus Raiyat. Marcus Raiyat là nhà giao dịch ngoại hối người Anh, người sáng lập/giám đốc điều hành của Logikfx. Với gần 10 năm kinh nghiệm, Marcus rất thành thạo trong việc giao dịch ngoại hối, cổ phiếu và tiền điện tử, đồng thời chuyên về giao dịch CFD, quản lý danh mục đầu tư và phân tích định lượng. Marcus có bằng cử nhân toán học của Đại học Aston. Công việc của anh tại Logikfx đã giúp công ty này được tạp chí Global Banking and Finance Review đề cử là "Tổ chức Giáo dục & Đào tạo Ngoại hối tốt nhất Vương quốc Anh năm 2021". Bài viết này đã được xem 35.575 lần.
Chuyên mục: Kinh doanh
Trang này đã được đọc 35.575 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo